Zobrazit menuSkrýt menu

Letní prázdniny lákají k experimentům. Na pomoc vyráží kampaň Zůstaň nad vlivem

Publikováno: 8. 7. 2019, aktualizováno: 8. 7. 2019 | Zdroj: zustannadvlivem.cz

Volný čas dětí může být během léta zaplněn nejen výlety a hrami, ale i experimenty s návykovými látkami. Na to poukazuje i celorepublikový průzkum, realizovaný ve školním roce 2016/2017 na skupině dětí 11 až 15 let. Ten ukázal, že více než 31 % respondentů pilo v posledních 30 dnech alkohol, 3,1 % z nich dokonce zažilo opilost.

Zajistit dětem program na celé letní prázdniny není jednoduché, nicméně nuda může spustit nutkání k pokusům, které mohou vést až k závislostem. Nejedná se ale pouze o pití alkoholu. Celkem 8,4 % dotázaných kouřilo v posledních 30 dnech cigarety, z toho 2,5 % více než 5 denně. Z celkem 2437 dětí vyzkoušelo 8,5 % marihuanu či hašiš a 7,4 % dětí užilo zcela bezdůvodně léky.

Na tato data reaguje informační kampaň Zůstaň nad vlivem, která je zastřešena Asociací nestátních organizací (www.asociace.org). Cílem kampaně je informovat děti, teenagery i dospělé o možném riziku užívání návykových látek a existujících službách prevence a léčby závislostí v ČR. Nicméně Zůstaň nad vlivem neřeší jen prevenci, ale snaží se pomoci i těm, kterých se už nějaká závislost týká. “Zůstaň nad vlivem je projekt postavený na principech informační preventivní kampaně, která se dlouhodobě ukazuje jako fungující. Tedy je pozitivně laděná, motivuje, pracuje s jedinečností dětí, podporou a vede k přemýšlení. Narozdíl od nefunkčních kampaní, které zastrašují, zveličují dopady drog a jsou často kontraproduktivní,” říká Klára Kazelleová, koordinátorka kampaně.

Prevence vzniku závislostí

Jak ale vzniku závislostí předejít? Ukazuje se, že rodiče dokáží do velké míry ovlivnit, zda se jejich dítě stane závislým. U dospívajících ve věku 15 let, se kterými rodiče netrávili mnoho času, byla při průzkumu zkušenost s návykovými látkami 3x častější. Je proto důležité trávit se svým dítětem dostatečné množství času, mít mezi sebou v rodině jasná a důsledná pravidla, přiměřeně nad svým dítětem dohlížet, a pokud přijde nějaký problém, přistupovat k němu konstruktivně. 

„Letní měsíce a volný čas svádějí k tomu, aby si nějaký ten drink dali i ti, co jim ještě nebylo osmnáct. Nemá ale smysl jen zakazovat a přikazovat – důležité je, aby děti přemýšlely nad tím, jaké chování může být rizikové, a hlavně aby se učily rozumně rozhodovat.“ dodává Helena Rampachová, předsedkyně Asociace nestátních organizací.

Známky závislosti, aneb jak vše včas rozpoznat 

Problémy s alkoholem nebo jinými drogami se dají včas rozpoznat, je však nutné věnovat dítěti dostatečnou pozornost. Včasné rozpoznání může předejít nejen rozvinutí závislosti, ale i otravám a trestní činnosti. Jak jako rodič poznám, že se mého dítěte závislost dotýká? Na užívání návykových látek může ukazovat nespolehlivost, tajnůstkářství, ztráta přátel, nezájem o koníčky, náhlé zhoršení chování nebo narůstající potřeba peněz.

Možný problém dokáže dítě identifikovat i samo. Proto je důležité v období letních prázdnin s dítětem mluvit více než v průběhu roku, kdy mu velkou část dne vyplňovala škola, domácí úkoly a kroužky. Pokud máte pocit, že vaše dítě užívá návykové látky, doporučujeme jej vyslechnout a společně co nejdříve vyhledat odbornou pomoc.

Zdroj: https://zustannadvlivem.cz/

Související články na portálu Šance Dětem

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS