Zobrazit menuSkrýt menu

Kdy máte nárok na příspěvky a sociální dávky?

Publikováno: 29. 4. 2019, aktualizováno: 29. 4. 2019 | Zdroj: vimvic.cz

V médiích často slyšíme o případech zneužívání sociálních dávek, které často strhnou vášnivou diskuzi v nejedné domácnosti. Kolik lidí ale skutečně ví, na co má nárok nejen od státu? Jaké výhody můžeme čerpat od dětství až po důchod? Pojďme se společně podívat na přehled příspěvků a sociální dávek, která jsou garantovaná nejen státem, ale také Evropskou unií nebo zdravotní pojišťovnou.

SSP

Základním prvkem ve státní podpoře je  systém státní sociální podpory, který je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Na dávky, které se vztahují a řídí podle výše zmíněného zákona, mají nárok fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice. Patří sem tedy nejen občané České republiky ale také cizinci. Systém SSP (státní sociální podpory) se neorientuje podle majetku rodiny, ale některé dávky se odvíjí od příjmu rodiny.

Mezi tyto dávky patří: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné.

Dávky, které na příjmu rodiny nezávisí, jsou: rodičovský příspěvek a pohřebné.

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ

Přídavek na dítě slouží jako  dlouhodobá a pravidelná pomoc rodinám, jejichž rozhodný příjem je  nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny. Tento příspěvek mohou rodiny čerpat minimálně do té doby, než nezaopatřené (nedostudované) dítě splní povinnou školní docházku. Dle školského zákona musí dítě splnit povinnou školní docházku do konce školního roku, kdy dovrší sedmnácti let. Pokud se dítě však dále připravuje na „budoucí povolání“, čímž se rozumí pokračování ve studiu na střední nebo i vysoké škole, mohou rodiny čerpat tento příspěvek až do 26 let věku dítěte. Přídavek se dělí na tři kategorie podle výše věku nezaopatřeného dítě. Na přídavek na dítě mají nárok i rodiny se zdravotně postiženým dítětem.

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Příspěvek na bydlení je vyplácen jednotlivcům nebo rodinám s nízkými příjmy. Nárok na něj vzniká pouze v místě, kde je majitel bytu nebo nájemce hlášen k trvalému pobytu, a jeho měsíční  náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů (v Praze 35% příjmů). Tímto příjmem se rozumí příjem všech členů domácnosti a započítává se i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek. Zda domácnost na příspěvek dosáhne, se rozhoduje na základě příjmů z předchozího kalendářního čtvrtletí. Na rozdíl od přídavku na dítě není v tomto případě státem stanovena lhůta, do kdy může člověk příspěvky čerpat. Pokud splňuje podmínky, je příspěvek na bydlení vyplácen  neomezenou dobu.

 

Další typy dávek a celý článek najdete zde: https://www.vimvic.cz/clanek/narok-na-prispevky-a-socialni-davky

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS