Zobrazit menuSkrýt menu

Kdy má smysl dítě pojistit?

Publikováno: 20. 9. 2018, aktualizováno: 20. 9. 2018 | Zdroj: finparada.cz

Během školního roku, nejrůznějších výletů a sportovních aktivit si děti mohou přivodit jak lehké, tak těžší úrazy. Právě vážné zdravotní komplikace ovšem mohou rodinu dostat do finančních potíží. Kdy se tedy vyplatí dítě pojistit a v jakých situacích má zodpovědnost instituce?

Odpovědnost za úrazy

Školy a školská zařízení mají podle zákona povinnost zajistit bezpečnost a zdraví žáků v době, kdy jsou jim svěřeny. Když rodiče dítě předají na kroužek nebo jinou mimoškolní aktivitu organizovanou buď školou, nebo někým jiným (tábory, kurzy), odpovědnost přechází i na tyto organizace nebo pořadatele dané akce. Školy jsou za dítě zodpovědné v době vyučování, ale i v době mimo vyučování, například ve školní družině či jídelně. Každá česká škola musí mít sjednáno pojištění pro zaměstnance. Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů se školy či jejich zřizovatelé mohou, ale také nemusí pojistit. Stejné je to i u příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení. V některých školských zařízeních (např. střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, vysoké školy) se úrazy posuzují podle pracovního práva. „Opačná situace je v mateřských školách, kde se řídí odpovědnost za úraz dítěte ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se díky němu může zprostit odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala,” upřesňuje Alice Kubíčková, zakladatelka advokátní kanceláře LP Legal. V případě mateřských škol je odpovědnost dána jen tehdy, pokud je prokázáno zaviněné porušení určité povinnosti. Ať již úmyslné nebo nedbalostní.

Postup při vážnějším zranění

Každá škola je povinna vést knihu úrazů. V případě úrazu pořizuje tzv. hlášení o úrazu, které odešle na zdravotní pojišťovnu dítěte a Českou školní inspekci. Na pojišťovnu škola také pošle formuláře Hodnocení bolestného, který rodičům dítěte vyplní lékař. Ten stanoví výši bolestného. Rodič lékařem vyplněný formulář vrátí škole, která tuto událost oznámí své pojišťovně. Ta bolestné rodičům dítěte proplatí, škola se na proplácení podílí. V případech, kdy se stane úraz dítěti během kroužku nebo dětského tábora, je vhodné, aby se rodiče obrátili s řešením nastalé situace na osobu pořadatele. „Odpovědnost se stejně jako v případě mateřských škol řídí ustanoveními občanského zákoníku a bude tedy opět nezbytné prokázat zaviněné porušení určité povinnosti, na základě kterého se úraz či škoda stala. Pokud je pořadatel pojištěn pro případ úrazu dítěte či škody na věcech, bude odškodnění vyplácet pojišťovna, v opačném případě bude k náhradě škody či újmy povinen pořadatel,” dodává Alice Kubíčková.

Pojistit nebo ne?

Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečným krytím pro pojištění vážného úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky, není speciální dětské pojištění ani třeba. Důležité je, aby pojištění krylo úraz při dané sportovní aktivitě. Například, pokud si vaše dítě jde zahrát fotbálek, klasické pojištění stačí. V případě, že ho hraje závodně, pojistka by měla být uzavřena včetně rizikových sportů. Nejzávažnější rizika s dlouhodobým dopadem by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. „Před různými školními výlety a dalšími aktivitami je určitě dobré se ujistit, že je vaše pojistka sjednaná s dostatečnými limity plnění. Menší zranění jako například zlomenina ruky představují minimální zátěž a většina pojišťoven za ni vyplácí “bolestné” do tisíce korun. Kde se pojištění úrazu dítěte opravdu vyplatí, jsou závažné úrazy. Podstatná je také částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalých následků. I zde doporučuji mít nastavený vysoký limit,” uzavírá Marek Orawski z První klubové pojišťovny. Pojištění dítěte se v tuto chvíli stává významnou finanční podporou rodiny.

Celý článek najdete zde: http://www.finparada.cz/5286-Jake-povinnosti-ma-v-pripade-urazu-ditete-skola.aspx?ID=5286

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS