Zobrazit menuSkrýt menu

Je výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?

Publikováno: 22. 2. 2019, aktualizováno: 22. 2. 2019 | Zdroj: epravo.cz

Otázka zásahu do soukromí dětí či rozvádějícího se manžela versus svoboda projevu nabývá na aktuálnosti, neboť média stále častěji přináší informace z probíhajících rozvodů či rozchodů celebrit a je odkrýváno soukromí dětí. Jaká je praxe v České republice a lze se poučit z propracované úpravy Velké Británie?

V České republice jsou řízení o úpravě poměrů nezletilých neveřejná, stejně tak lze vyloučit veřejnost i v řízení o rozvodu či vypořádání společného jmění manželů. Z povahy těchto řízení je zřejmé, že se projednávají soukromé či dokonce intimní informace, na kterých nemá veřejnost žádný právní zájem. Pokud jde o úpravu poměrů k nezletilým dětem, výživné na děti je především právem dětí, které by mělo být utajeno veřejnosti s ohledem na ochranu jejich pokojného dětství.

Odkázat lze na Úmluvu o právech dítěte. Úmluva o právech dítěte v článku 16 pamatuje na soukromí dítěte a ten je aplikován na případy zveřejňování soukromých informací ze soudních řízení týkajících se dítěte. Dle Úmluvy nesmí být žádné dítě vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst. Dítě má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům. Proti základními právu na ochranu soukromí, zvláště zvýšenou u dětí jako zranitelných osob, stojí zásada veřejnosti soudního jednání. Ta je i dle českého právního řádu naplněna tím, že se rozsudek vyhlašuje vždy veřejně. Jinak je veřejnost v zájmu dětí vyloučena v průběhu projednávání otázek týkajících se dětí (ve věci ochrany proti domácímu násilí, o určení a popření rodičovství, ve věcech osvojení, ve věcech péče soudu o nezletilé).

Občanský soudní řád ani zákon o zvláštních řízeních však neupravuje, jak s informacemi, které se věřenost dozví z vyhlášeného rozsudku nebo od účastníků řízení v průběhu procesu, mohou nakládat. Vodítko můžeme získat odkazem na ochranu osobních údajů a ochranu osobnosti, neboť údaje vedoucí ke ztotožnění dítěte jsou osobním údajem a např. výše přiznaného výživného na dítě je informací soukromé povahy, na jehož uveřejnění není žádný veřejný zájem. Ve Velké Británii soudy vydaly pravidla, jak skloubit zásadu veřejnosti a právo na informace s ochranou soukromí dětí. Jak trefně poukazují, neveřejné jednání není utajovaným jednáním. Jedná se o procesní krok k ochraně soukromí a důvěrností předmětných osob, stejně tak jako jsou závěsy mezi nemocničními lůžky při ošetřování pacientů. Dle "Family Procedural rules" také právo být přítomen jednání neznamená právo informovat či zveřejňovat dokumenty nebo jejich obsah z řízení, týkajících se dětí.

 

Celý článek najdete zde:

https://www.epravo.cz/top/clanky/je-vyse-vyzivneho-na-dite-informaci-ve-verejnem-zajmu-co-vse-lze-z-rozvodoveho-sporu-zverejnit-108872.html

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS