Zobrazit menuSkrýt menu

Je třeba řešit důsledky zoufalé finanční situace v sociálních službách

Publikováno: 7. 10. 2019, aktualizováno: 7. 10. 2019 | Zdroj: nasregion.cz

Analýzy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ukazují, že ohrožena je kvalita služeb, které nebudou s to zajišťovat víc než holé minimum, upozorňuje radní pro sociální politiku hlavního města Prahy Milena Johnová (Praha sobě). Metropole se – jak vyplývá z jejích slov – přesto snaží kupříkladu posílit kapacity osobní asistence, pečovatelské služby či podpory samostatného bydlení, plánuje nové pobytové služby pro seniory nebo otevírá novou službu podporovaného bydlení pro lidi s autismem.

Opakovaně jste upozorňovala na nedostatek peněz na sociální služby. Ministryně Maláčová a Schillerová posléze deklarovaly, že situaci vyřešily. Jak je tom Praha nyní s finančním zajištěním sociálních služeb?
Jak říkáte, ministryně Maláčová a Schillerová opakovaně deklarovaly, že situaci vyřešily. My jsme spolu s kolegy z Komise Asociace krajů ČR pro sociální věci a na základě dat Asociace poskytovatelů sociálních služeb stejně opakovaně říkali, že taková tvrzení jsou účelově zavádějící a nekorektní vůči poskytovatelům sociálních služeb i krajům. A vlastně se nic moc nezměnilo. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělilo krajům onu jednu miliardu. Navýšení v rámci finančních prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) v roce 2019 nepředpokládáme. Ministerstvem avizované dofinancování z evropských zdrojů se nikdy Prahy netýkalo, protože uvažované ESF výzvy jsou určené pro regiony mimo Prahu. Z té jedné miliardy obdrželo hlavní město jen tolik, kolik dovoluje současný nespravedlivý systém financování podle tzv. směrného čísla, tedy 80 800 000 korun. Tyto prostředky budou nyní rozděleny v druhém kole dotačního řízení mezi poskytovatele sociálních služeb. Osobně považuji za důležité řešit zejména důsledky zoufalé finanční situace v sociálních službách. Analýzy Asociace poskytovatelů sociálních služeb totiž ukazují, že ohrožena je kvalita služeb, které nebudou s to zajišťovat víc než holé minimum, a navíc nebudou s to poskytovat služby lidem s komplexními potřebami, jako jsou například lidé s autismem s chováním náročným na péči nebo lidem s kombinovaným postižením, s nároky na zdravotní péči a podobně.

Jaké nejdůležitější sociální služby hlavní město zajišťuje?
Praha nese především odpovědnost krajského správce sítě sociálních služeb za dostupnost potřebné péče pro Pražany. V tomto smyslu je hlavní město odpovědné za všechny služby, ať už je poskytují neziskové organizace, příspěvkové organizace městských částí nebo magistrátu. Nerada bych vybírala „nejdůležitější“ služby, protože Pražané v různých situacích potřebují celou plejádu podpory a lidé s komplexními potřebami navíc vyžadují koordinovaný a propojený přístup. Priority jsou tedy spíše rozvojové, ať už se týkají služeb pro skupiny, které propadávají systémem, nebo posílení služeb na pomezí sociální a zdravotní péče nebo péče v domácím prostředí, které jsou dlouhodobě systémově opomíjené.

Celý článek najdete zde: https://nasregion.cz/praha/je-treba-resit-dusledky-zoufale-financni-situace-v-socialnich-sluzbach

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS