Zobrazit menuSkrýt menu

Jaké projevy nadání je možné pozorovat už u ročních dětí?

Publikováno: 2. 10. 2018, aktualizováno: 2. 10. 2018 | Zdroj: zena-in.cz

Jisté znaky abnormálně rozvinutých schopností je možné v některých případech vysledovat už u dětí kolem jednoho roku věku. Psycholožka Šárka Portešová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vytvořila přehled společných projevů chování těchto dětí, které mohou na nadání poukazovat.

Mají bohatou slovní zásobu

Je jedno, zda už mluví, či nikoli. Počítá se i takzvaná pasivní slovní zásoba, kdy dítě sice ještě nevyslovuje, ale dané předměty nebo osoby dokáže spolehlivě identifikovat. Ačkoli běžně se u dětí slovní zásoba rozšiřuje přibližně v 18 měsících, u těch nadaných můžete to samé pozorovat už kolem prvních narozenin. "Tyto děti záhy sestavují poměrně složité větné konstrukce, rychle si osvojují gramatická pravidla, začínají dříve než ostatní děti používat osobní a přivlastňovací zájmena," vyjmenovává doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. z Katedry psychologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity.

Brzy poznají, že věc existuje, i když není vidět

Schováte dítěti hračku a ono ji hledá? Tato schopnost vědět o existenci věci, přestože ji právě nemají před očima, je běžná u dětí ve věku kolem 18 měsíců. Nadané děti toho jsou ale schopny už o půl roku dříve.

Zajímají se o čísla a písmenka

Přestože máte pocit, že vaše dítě zatoužilo číst až příliš brzy, rozhodně mu v tom nebraňte. Naopak! Některé nadané děti se zajímají o abecedu a číslice před prvními narozeninami. Abecedu pak znají ještě předtím, než začnou mluvit. A není výjimkou, že v necelých čtyřech letech zvládnou samy dokonce i číst.

Chtějí vědět, jak co funguje

Nadané děti mívají zájmy odlišné od svých vrstevníků. Rády poznávají do hloubky, jak věci fungují. Už kolem tří let věku nejraději listují v knihách, zajímají je šachy nebo počítač. "Jde o záliby, které ostatním dětem ještě nic neříkají. Pro řadu rodičů je chování takových dětí nepochopitelné, neodpovídá totiž žádným vývojovým normám, které známe z vývojové psychologie, a proto si často nevědí rady, jak a zda vůbec tyto děti dále rozvíjet," uvádí docentka Portešová.

Jsou překvapivě tvořivé

Dokáží vytvořit smysluplný celek i z věcí, které spolu zdánlivě nesouvisejí. Některé děti experimentují se stavebnicí v kombinaci s běžnými domácími předměty, jiné děti zase například skvěle skládají slova a věty. "Tato schopnost společně se schopností abstraktního uvažování se projevuje i ve velkém smyslu pro humor," podotýká docentka Portešová.

Celý přehled najdete v článku: http://zena-in.cz/clanek/mate-doma-nadane-dite-zjistit-to-muzete-uz-pred-jeho-prvnimi-narozeninami 

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS