Zobrazit menuSkrýt menu

Jak vybrat tu pravou základku?

Publikováno: 18. 3. 2019, aktualizováno: 18. 3. 2019 | Zdroj: Mladá fronta Dnes

Pokud váš potomek do konce srpna oslaví šesté narozeniny, musíte se s ním dostavit k zápisu do základní školy. Máte tak už jen pár dní na to vybrat tu pravou.

Každá základní škola má svou spádovou oblast – to znamená, že musí přijmout všechny děti , které v její oblasti mají trvalé bydliště. Na takové škole máte jistotu přijetí, ovšem můžete si zvolit jiné zařízení – byť s rizikem, že se do něj dítě "nedostane". Na kvalitních školách s dobrou pověstí je totiž dneska vzhledem k vysokému počtu dětí přetlak a i jim zákon ukládá povinnost přijmout v první řadě prvňáky ze své spádové oblasti. Potomka také můžete zapsat na více škol a pak se rozhodnout. Podle odborníků by ale neměly být více než tři, aby děti neměly v hlavě zmatek.

Přesné dny zápisu – obvykle to bývají alespoň dvě odpoledne – zveřejňují školy na svých webech. Zápisy jsou dnes daleko méně stresující, než si možná pamatujete ze svého dětství. Může jít třeba o zábavnou cestu, na které budoucího prvňáčka doprovází žáci školy a dítě si ani neuvědomí, že během hry plnilo různé úkoly, jež otestovaly školní zralost. Nicméně součástí bývá i krátký pohovor, aby škola zjistila, zda dítě nemá nějaký vývojový problém. Vy zatím máte čas nejen na vyplnění papírů, ale i na své dotazy, se kterými neváhejte.

Na co se mimo jiné zaměřit? Kdo bude dítě učit? To je možná to nejdůležitější!

Učitelka v první třídě utváří vztah dítěte ke škole, k učení a ke kolektivu. Pokud to "nedopadne", může to negativně ovlivnit celou jeho školní docházku. Do září se sice může ještě mnohé změnit, ale při zápisu již školy obvykle mívají jasno a učitelky, které od září 2019 povedou prvňáky, se nejčastěji podílejí na zápisech.

Družina či školní klub

Pro mnoho rodičů je důležité, aby se škola o děti postarala i odpoledne. Proto se ptejte, do které třídy škola nabízí družinu. Existují totiž základky, které kvůli nedostatku prostor mají družinu jen pro prvňáky a druháky. Co se týče kroužků, rozhodně by pro vás neměl být rozhodující jejich počet. Dítě stejně bude navštěvovat jeden nebo dva. Důležitější by mělo být, jak kroužky fungují a jestli si jejich vedoucí vyzvedávají děti přímo v družině a po skončení je do ní zase vracejí. Bezpečnost a atmosféra ve škole Všímejte si toho, jak se k sobě učitelé a žáci chovají. Jestli se mezi sebou znají nebo se ti starší k mladším chovají odměřeně a absolutně je přehlížejí – ideální jsou k tomu přestávky. Mějte na mysli, že bezproblémová škola dnes v podstatě neexistuje – už jen proto, že přibývá dětí s poruchami učení a chování a že jsou mezi dětmi mnohdy velké sociální rozdíly. Zjistěte si, jak se škola s těmito problémy vypořádává, jestli na ní působí psycholog či speciální pedagog. "Poslouchejte nejen to, co se říká, ale i jak se to říká," radí Markéta Frývaldská, psycholožka Pedagogickopsychologické poradny pro Prahu 9. Určitým znamením může být i to, zda škola přijímá žáky s handicapem, třeba se sluchovým, zrakovým či tělesným postižením. Na škole plné šikany se s takovými dětmi obvykle nesetkáte. Zajděte i na toalety, do školní jídelny či do prostoru šaten a zaměřte se i na to, jak škola dbá na bezpečnost v budově a okolí.

Pořádá škola přípravku pro budoucí prvňáky?

Některé školy zvou již přijaté děti v květnu a červnu na pár odpolední na přípravku. Při těchto návštěvách nejde o výuku, ale spíše o seznámení se s budovou, aby děti věděly, kde je šatna či tělocvična nebo jak to chodí v jídelně. Také se při ní obvykle poznají se svou budoucí paní učitelkou a ta si naopak může děti "otestovat" a vytipovat si ty, kterým bude třeba věnovat větší pozornost – ať už proto, že mají nějaké vývojové problémy, anebo jsou naopak mimořádně nadané.

 

Další zprávy najdete zde: https://www.mfdnes.cz/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS