Zobrazit menuSkrýt menu

Jak šel čas s rodičovskou dovolenou. Opravdu je dneska tak nízká?

Publikováno: 2. 4. 2019, aktualizováno: 2. 4. 2019 | Zdroj: finance.cz

Zvyšování rodičovského příspěvku zvedl ze židle snad polovinu českého internetu. Pojďme se podívat, jaká je historie této sociální dávky a jak moc je opravdu dneska rodičovský příspěvek nižší.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek se v české legislativě poprvé objevily v roce 1990, se zákonem č. 382/1990 Sb. o rodičovském příspěvku. Dříve se pobyt doma s dítětem označoval souhrnně pojmem mateřský příspěvek. Během let se výše rodičovského příspěvku různě měnila a počítala se rozdílným způsobem. Pojďme se podívat na to, jak vysoký byl v minulosti rodičovský příspěvek a jak dlouho bylo možné zůstat na rodičovské.

Na mateřské za socialismu

Nárok na mateřský příspěvek v sedmdesátých letech byl podobný jako dnes. Žena musela mít za poslední dva roky odpracováno minimálně 270 dnů. Příspěvek se ovšem poskytoval pouze do jednoho roku dítěte, děti poté chodily do jeslí a žena se vracela do zaměstnání. Výše příspěvku se odvíjela od toho, o kolik dětí do 1 roku věku se žena starala. Při jednom dítěti to bylo měsíčně 500 Kčs (16 Kčs za den), u dvojčat to bylo 800 Kčs (26 Kčs denně), u tří a více dětí to bylo 1 200 Kčs (40 Kčs denně). Pobírání mateřského příspěvku bylo novelou zákona v roce 1971 prodlouženo na dva roky, dále i na tři roky. A během sedmdesátých let se výše příspěvku také zvyšovala na 600 Kčs na jedno dítě, 800 Kčs, pokud žena pečovala ještě o další dvě děti (toto opatření bylo v roce 1982 zrušeno), 900 Kčs, pokud žena pečovala o dvě děti s nárokem na příspěvek, a 1 300 Kčs při péči o tři a více dětí s nárokem na příspěvek.

Historie rodičovského příspěvku a zákon č. 382/1990 Sb.

První porevoluční novela zákonů o mateřském příspěvku změnila pojem mateřská a zavedla pojem rodičovský příspěvek. Kromě toho se změnily podmínky, kdo mohl čerpat příspěvek na péči o dítě. Zatímco dříve byla možnost otců získat tento příspěvek dost omezena a v zákoně byly uváděny pojmy pouze jako "žena" nebo "pracovnice", tak od devadesátých let se zákon zmiňuje o "rodiči, který osobně celodenně a řádně pečuje o dítě ". Jako vrchní hranice byl stanoven věk dítěte 3 roky (7 let, pokud šlo o těžce zdravotně postižené dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči). Při pobírání příspěvku mohl také rodič pracovat, nejvýše dvě hodiny denně a jeho čistý příjem nesměl překročit 800 Kčs měsíčně. Bez omezení mohli pracovat rodiče, kteří byli svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo osamocení z vážných důvodů, pokud dítě nechodilo do jeslí. Jednotná výše příspěvku byla stanovena na 900 Kčs (30 Kčs za den).

 

Celý článek najdete zde: https://www.finance.cz/521486-historie-rodicovske/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS