Zobrazit menuSkrýt menu

Jak postupovat při závislosti dítěte na internetu?

Publikováno: 13. 12. 2018, aktualizováno: 2. 7. 2019 | Zdroj: g.cz

Narážíte na odmítavý postoj pokaždé, když přijdete s nějakou alternativou, jak trávit společný čas? Nenechte se odbýt a zbystřete, radí odborníci. Může se totiž jednat o závislost na internetu nazývanou netolismus. Jak tomuto nebezpečí předejít, pokud zpozorujete u vašeho dítěte varovné signály?

Jak má rodič poznat, že je jeho dítě na internetu závislé? Především s ním musí průběžně komunikovat o jeho způsobech trávení volného času, výsledcích ve škole a využívání nových technologií. Den závislého totiž začíná již po probuzení pravidelnou kontrolou sociálních sítích. Zbytek aktivit během dne pak zpravidla také probíhá ve virtuálním světě. Pokud se dítě náhodou dostane do situace, kdy novinky nemůže kontrolovat, například kvůli ztrátě signálu nebo zákazu ve škole, začne být nervózní, podrážděné až hysterické. Z jeho života navíc postupně mizí kamarádi ve fyzickém světě a veškeré kontakty se omezují na on-line komunikaci. Dřívější záliby postupně ztrácí veškerou důležitost. V tom všem spatřujme varovné signály, že je třeba začít situaci řešit.

" Není dobré se do celého řešení nastalé situace vrhnout bez rozmyslu. Odvykání je náročné a má svůj logický postup, který je podobný jako u více hmatatelných závislostí, třeba té na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Klíčem k úspěchu je vhodně zvolený individuální odvykací plán," říká Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku. V lehčích případech se o něj může pokusit i rodič sám za předpokladu, že má s dítětem navázaný dobrý vztah a průběžně se s ním baví o jeho životě. Pokud zachytí, že dítě tráví ve virtuálním světě nadměrné množství času, měl by mu tento svůj názor jasně pojmenovat. Když navíc porozumí tomu, co dítě na online zábavě láká, může zkusit navrhnout podobnou alternativu i ve fyzickém světě. Je možné, že si dítě samo uvědomí, že jeho situace není v pořádku a bude se snažit spolupracovat na změně. Nejvhodnějším řešením je vydat se cestou kompromisu – domluvit si určitý "kontrakt" a postupnými kroky se dopracovat k tomu, že 2 hodiny času na počítači budou vyváženy 2 hodinami času stráveného sportem, čtením knížek, kroužky apod. Horším scénářem je zjištění, že netolismus se u dítěte projevuje jako reakce na jiný hlubší problém. Dítě se cítí osaměle, nemá ve škole kamarády, nepociťuje dostatek lásky ze strany rodiny nebo musí čelit šikaně, a proto utíká do virtuálního světa. V takovém případě je již vhodné obrátit se na odbornou pomoc psychologa, adiktologa, v některých případech i učitelů.

Dětští psychologové nebo dětské a dorostové adiktologické ambulance preferují řešení formou rodinné terapie, protože závislost mění život nejen dítěte, nýbrž celé rodině. Další možností je obrátit se na bezplatnou Národní linku pro odvykání hraní na čísle 800 350 000 a poradit se s odborně vyškolenými konzultanty o nejvhodnějším postupu. Netolismus považujeme za poměrně nový adiktologický fenomén. Odborníkům se stále nepodařilo shodnout ani na jednotné definici. Jisté ovšem je, že spíše než o závislost na internetu, se jedná o nadměrnou spotřebu určitého druhu obsahu. Internet zde pak plní pouze roli zprostředkovatele. Nejvíce ohroženi jsou konzumenti online RPG her, komunikačních aplikací a volně dostupné internetové pornografie. Jedna z teorií vidí vznik problému v narušených sociálních vazbách jedince a za nejvíce náchylné považuje introverty se sklonem k úzkostným stavům. Těm může vyhovovat situace, ve které mohou snadno kontrolovat tok informací. Stávají se taky pány dané interakce. Odvrácenou stranou mince je ale oslabení těchto schopností ve fyzickém světě. Jedinec postupně ztrácí schopnost přiměřeně reagovat na běžné životní situace a sociální schopnosti se začínají vytrácet. 

Podle dostupných vědeckých dat jsou netolismem v České republice nejvíce ohroženy děti ve věku od 12 do 15 let, které jsou negativním vlivům informačních technologií vystaveny nejčastěji – přímo závislých nebo potenciálně ohrožených je mezi nimi až 23 %. V celé populaci České republiky se pak odhaduje 3,4 % závislých na internetu. Dalších 3,7 % lidí je nebezpečným vlivům pravidelně vystaveno a k závislosti silně tenduje. Například ve Španělsku dosahuje počet závislých ve věku mezi 14. a 17. rokem života 21,3 procent, což je nejvyšším číslem ze všech evropských zemí.

Celý článek najdete zde: https://g.cz/je-vase-dite-zavisle-na-internetu-poradime-vam-co-s-tim/

další zprávy z médií

Související články na portálu Šance Dětem

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS