Zobrazit menuSkrýt menu

Jak pojistit dítě na školní rok a prázdniny, aby to mělo smysl

Publikováno: 29. 3. 2018, aktualizováno: 29. 3. 2018 | Zdroj: 24zpravy.com

S nadcházejícími jarními měsíci a blížícími se prázdninami je na místě zamyslet se nad pojištěním našich potomků. Možná zjistíte, že vás nečekají žádné velké investice.

Za děti ve škole, stejně jako na jakékoliv akci organizované školou, jako například školním výletě nebo škole v přírodě, nese odpovědnost v zásadě vždy škola. Ta je povinna zajistit odpovídající dozor. V případě vzniklé škody na zdraví či majetku se vždy posuzuje, zda této povinnosti dostála. Odpovědnost školy se vztahuje jak na dobu ve vyučování, tak i na dobu mimo vyučování, pokud se úraz stane ve školském zařízení typu družina či jídelna. Dítěti pak zpravidla náleží bolestné. 

V okamžiku, kdy rodiče svěří dítě na mimoškolní aktivitu jiné organizaci, i v tomto případě odpovědnost přechází na danou organizaci. Na všech druzích táborů a kurzů zodpovídá za děti dozor, tedy pořadatelé. Většina renomovaných dětských táborů pojištěna je a pojištění bývá často zahrnuto do celkové ceny za tábor, nebo je volitelné za příplatek. 

Z odpovědnostní pojistky toho, kdo za úraz odpovídá, se hradí případné náklady na léčbu, bolestné, ušlý zisk a podobně. Když nemá dotyčná škola pojištění odpovědnosti, musí uhradit úplně stejnou částku zraněnému sama. 

Pokud má rodič sjednané úrazové pojištění dítěte, může plnění uplatnit i na své pojistce. U úrazového pojištění člověk dostane peníze podle závažnosti úrazu a částky, na kterou má pojištění sjednáno bez ohledu na to, kdo za úraz odpovídá. 

Celý článek najdete na: http://www.24zpravy.com/ekonomika/jak-pojistit-dite-na-skolni-rok-a-prazdniny-aby-to-melo-smysl/170710-zpravy

další zprávy z médií

Související články na portálu Šance Dětem:

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS