Zobrazit menuSkrýt menu

Inkluze se osvědčila

Publikováno: 14. 6. 2019, aktualizováno: 14. 6. 2019 | Zdroj: aktualne.cz

Od prezentace tematické zprávy o inkluzi ve školství na ministerstvu školství uběhly dva týdny a zpráva stále není zveřejněna. Jejím hlavním sdělením přitom je: inkluze se v českém školství rozvíjí postupně, ale úspěšně, a to ku prospěchu dětí.

Na začátku týdne se k tématu vrátil portál novinky.cz, zřetelně seznámený s výstupy zprávy. Článek "Inkluze speciální školství nezničila" operuje s prezentovanými čísly, ze kterých vyplývá:

1. I nadále se nekoná žádný masivní přesun žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze speciálních škol do běžných základních škol, ale pokračuje postupný mírný odliv především v souvislosti s tím, že podpůrná opatření jsou nároková a mohou být spojena také s financováním. Ve školním roce 2018/2019 narostl počet žáků v základním vzdělávání z 906 188 na 940 928, přičemž počet žáků speciálních škol narostl pouze minimálně, o 44.

2. Vedle toho však pokračuje trend postupného, poměrně značného nárůstu počtu žáků, kteří jsou do škol zařazováni na základě § 16 odst. 9 školského zákona, tedy jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami, čili děti s nárokem na podpůrná opatření. Přitom stále více těchto dětí je vzdělávání v běžných školách, a podíl těch, které jsou nakonec zařazeny do speciálních škol, vloni klesl na 21 %.

3. Meziročně narost počet aplikovaných podpůrných opatření na více než 90 tisíc, z toho asi ¾ znamenaly určité finanční plnění. Převažuje podpora ve druhém z pěti stupňů podpory, a to ve více než 45 % případů. Naopak podpora ve čtvrtém a pátém stupni – tedy nejdražší a odborně nejnáročnější - je poskytována v běžných školách relativně málo, a naopak dominuje ve speciálních školách.

Co to všechno znamená?

Celý článek najdete zde: http://blog.aktualne.cz/blogy/martin-simacek.php?itemid=34239

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS