Zobrazit menuSkrýt menu

Horší prospěch ve škole? Na vině mohou být i potíže se sluchem

Publikováno: 28. 3. 2019, aktualizováno: 28. 3. 2019 | Zdroj: olomoucky.rej.cz

Celých devět procent školáků v první třídě trpí poruchou sluchu. A zhruba každé dvacáté dítě v tomto věku má klinicky významnou poruchu sluchu, která může vést i ke zhoršení jeho školního prospěchu. Pomoc je přitom jednoduchá - vyšetření na odborném pracovišti a následná účinná léčba.

Podle nově platné vyhlášky ministerstva zdravotnictví jsou dětští praktičtí lékaři povinni v rámci pravidelné předškolní prohlídky po dosažení pátého roku věku odeslat dítě na screening sluchu prováděný odborným pracovištěm. "Jsme na toto nařízení připraveni a od 1. dubna spouštíme poradnu, která se bude právě tímto screeningem a vyšetřením předškolních dětí zabývat," potvrzuje přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. A dodává, že rodiče by si měli ve vlastním zájmu hlídat, aby jejich potomek vyšetření absolvoval. "Doposud prováděná orientační vyšetření sluchu dětským praktickým lékařem nezachytila řadu dětí s poruchou sluchu, kterým bylo možné pomoci a mohli mít třeba i lepší známky ve škole a uměli se lépe začlenit do kolektivu spolužáků. Proto byla vydána vyhláška vyžadující důkladnější vyšetření sluchu na audiogramu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový předpis, může se stát, že dětský lékař opomene dítě nedopatřením na vyšetření odeslat. Přitom ve většině případů dobře léčitelná dětská nedoslýchavost může být právě příčinou horšího prospěchu," uvažuje docent Salzman.

Celý článek najdete zde: http://olomoucky.rej.cz/clanky/zpravy/3903-ma-vase-dite-spatne-znamky-ve-skole-mozna-mu-pomuze-usni-vysetreni

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS