Zobrazit menuSkrýt menu

Dost staří na vězení, příliš mladí na dospělost

Publikováno: 4. 4. 2019, aktualizováno: 4. 4. 2019 | Zdroj: Lidové noviny

Od 13 let by  dítě  mohlo být trestně odpovědné, v 15 letech schopné říct, kde chce žít, do 18 let by ale měl jedinec povinně chodit do  školy. Návrhy na změnu věkových hranic se objevují různé. Naposledy je chtělo prosadit  ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle pracovního materiálu, který kvůli kritice vzápětí resort stáhl, by čerství držitelé občanského průkazu mohli říct, že chtějí bydlet raději v krizovém  zařízení  pro  děti  než doma. Odborníci tvrdí, že jsou dospívající v některých ohledech vyspělejší než  rodiče , ve výsledku ale u nich dospělost přichází později. "Výzkumy nám opakovaně ukazují, že dvě třetiny mladých ve věku 18–25 let se necítí samy ještě plně dospělými," sdělil psycholog Petr Macek z Masarykovy univerzity.

Vykročením na cestě od dětství k dospělosti je 15. rok života. Dospívající dostane občanský průkaz. Může začít legálně sexuálně žít a je už i trestně odpovědný. "Uvedené věkové hranice dávají výrazný signál o rozumové a volní vyspělosti nezletilých starších 15 let i v dalších oblastech života," stálo v pracovním materiálu ministerstva  práce   a   sociálních   věcí  ( MPSV ). Materiál se zabýval umisťováním nezletilých do  zařízení   pro   děti vyžadující  okamžitou pomoc ( ZDVOP ), kam se dostávají nezletilí vyrůstající v nevhodném rodinném prostředí. A právě patnáctiletí by podle  MPSV  mohli nově říct, že raději chtějí bydlet v tomto zařízení. Ne všem ředitelům ZDVOP však návrh přišel rozumný. "Jak máme třeba ve tři hodiny ráno, kdy řešíme nějakou krizovou situaci v rodině, posuzovat rozumovou vyspělost  dítěte ?" uvedl jeden z kritiků.  Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nakonec nechala materiál stáhnout, hlavně prý kvůli dezinterpretaci některých pasáží. Ministryně nedávno řešila i jinou věkovou hranici. "V době, kdy stárne společnost a vzdělávání je čím dál důležitější, nevím, proč je povinná školní docházka ukončená už 15. rokem věku a není to 18. rok jako v okolních zemích," řekla pro Právo Maláčová. Zpravidla v patnácti  děti skutečně odcházejí ze základní  školy ; zákonná hranice je však stanovená na devět povinných let v základní  škole.  Ministryně vyvolala velkou debatu, někteří odborníci jí dávali za pravdu; počet  dětí , které po základní  škole  nemíří ani na učiliště, totiž roste. Ministerstvo školství  však s jejím plánem nepočítá.

Příprava na život

"Úvaha o prodloužení povinné školní docházky se propojuje s kvalitou vzdělávání, zejména jde-li o výuku cizích jazyků a konkrétních sociálních a praktických dovedností, které by člověka lépe připravily pro běžný život," uvedl psycholog Petr Macek, vedoucí Institutu výzkumu  dětí , mládeže a rodiny Masarykovy univerzity v Brně. Společně s kolegy sledovali po dobu pěti let zhruba tisícovku dospívajících narozených v letech 1990 až 1994. "Dnešní adolescenti zažívají – ve srovnání s předchozími generacemi – velkou míru svobody a volnosti v rozhodování. V osmnácti letech jsou dostatečně rozumově vyspělí, aby pochopili, že volnost a svoboda jsou spojeny s odpovědností za vlastní jednání," sdělil Macek. Na druhou stranu však údaje Českého statistického úřadu jasně ukazují, že se čerstvě dospělí tolik nevrhají rovnou do pracovního života a nemíří k oltáři, jak tomu bylo u jejich  rodičů . Pokud se pár sezdal v roce 1993, ženě bylo v průměru 23,2 roku a muži 25,4. V roce 2017 už průměrný věk nevěsty činil 29,8 roku a ženicha 32,2. Trendem je také co nejdéle studovat – někdy i dvě vysoké  školy  za sebou.  Člověk se podle psychologa Macka stává dospělým ve chvíli, kdy se rozhoduje relativně nezávisle na  rodičích  a autoritách: "Už také usiluje o dlouhodobé blízké vztahy – partnerské a přátelské."

Za vůbec nejkontroverznější jsou považovány návrhy politiků, aby se snížila hranice trestní odpovědnosti z 15 let směrem dolů. "Mladiství zločinci by mohli jít za mříže už ve 13 letech," řekl před třemi roky Jeroným Tejc, tehdejší poslanec ČSSD a předseda sněmovního ústavně-právního výboru. Nižší trestní odpovědnost se měla týkat nejzávažnějších činů.  Podle nynějšího předsedy výboru Marka Bendy (ODS) je však stávající praxe dostatečná. Myslí si to i Jan Sváček, místopředseda Vrchního soudu v Praze: "Kromě samotného trestního zákoníku máme i jiné normy, zákon o soudnictví ve věcech mládeže."  Jeho profesní kolega, soudce Okresního soudu v Kladně Petr Sedlařík, upozorňuje i na další problém. "Pokud chceme po  dítěti , aby ve čtrnácti vědělo, že nemá nikoho podvádět či vraždit, muselo by zároveň být natolik vyspělé, aby mohlo být i objektem jednání, kde se chrání osoby do patnácti let. To by se týkalo třeba i soulože."  Ostatně i hranice legálního pohlavního styku – tedy 15 let – se v tuzemském prostředí již snižovala: poslanci v roce 2008 schválili podobu nového trestního zákoníku, který mimo jiné posunul tuto hranici na 14 let. Senát tento krok zamítl.  

Věkové hranice v Česku

12 LET *  Dítě  má právo vyslovit souhlas s osvojením.

15 LET * Dospívající je povinen mít občanský průkaz a může také sám měnit trvalé bydliště. Je trestně odpovědným. * Je možné uzavřít pracovní smlouvu. * Hranice pro legální pohlavní styk. * Je oprávněný řídit motorová vozidla spadající do skupiny AM –  tedy s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h. * Mohou sepsat závěť.

16 LET * Dívky mohou u lékaře zažádat o provedení interrupce.

18 LET * Člověk je způsobilý k právním aktům. Může uzavírat manželství, získat živnostenské oprávnění, ale také volit nebo být volen do zastupitelstev.  - Je možné získat řidičský průkaz skupiny B.

21 LET * Jedinec může být volen do sněmovny nebo do europarlamentu. * Může zažádat o zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E. * Právo zažádat o sterilizaci i z jiných než zdravotních důvodů.

 

Článek převzat z: https://www.lidovky.cz/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS