Zobrazit menuSkrýt menu

Dětské vady řeči je třeba hlídat

Publikováno: 8. 10. 2020, aktualizováno: 8. 10. 2020 | Zdroj: novinky.cz

„To přejde samo, však se to naučí,” říkají si mnozí rodiče, když jejich dítě v předškolním věku špatně vyslovuje nebo se u něj projevuje některá z dalších vad řeči. Často mohou mít i pravdu, protože každé dítě má své tempo. Ale školáků s těmito potížemi přibývá. Co bychom měli dělat, pokud je zpozorujeme u svého dítěte?

Především je třeba mít na paměti, že vady řeči mohou mít na svědomí například i psychické nebo neurologické problémy. Proto by dítě měl vždy vyšetřit odborník, logoped, který určí další postup. Nejčastěji doporučí pravidelná speciální cvičení na konkrétní vadu, kterou zjistí.

Děti třeba neumějí vyslovit nějakou hlásku, například ráčkují, nebo je polykají, mluví překotně, není jim rozumět, objevuje se i koktavost nebo zadrhávání. Za posledních deset let se počet takových malých pacientů zvýšil o celých 26 tisíc.

Nějakou vadu řeči mají dvě pětiny předškoláků a přibývá i počet takto postižených žáků na základních školách.

Jaké nejčastější vady řeči se tedy mohou u našeho dítěte projevit a co bychom o nich měli vědět?

Dyslálie aneb Patlavost

Právě patlavost, kdy dítě nedokáže vyslovit některé hlásky, případně je zaměňuje, bývá nejčastější vadou. „V předškolním období se vyskytuje u dětí asi v šedesáti procentech,“ říká logopedka Ilona Kejklíčková z centra Logo. Období, kdy dítě nedokáže správně napodobit slyšená slova, je normální. „Reprodukuje je nesprávně.“

Za běžných okolností se vývojová patlavost upravuje spontánně. „Jestliže dítě pouze zaměňuje hlásku l za hlásku r a ř, není důvodem se obávat a trpělivě s dítětem procvičujeme artikulační cvičení formou hry,“ vysvětluje Ilona Kejklíčková s tím, že děti jsou schopné vyslovovat správně od čtyř let.

Zajímavé je, že kvalita řeči zdaleka nesouvisí jen s psychickými schopnostmi dětí. Zdokonalují se postupně a individuálně, v závislosti na rozvoji jemné motoriky dítěte a artikulačních dovednostech, které v určité míře ovlivňuje i aktivita dítěte, jak podotýká logopedka.

Celý text najdete zde: https://www.novinky.cz/zena/deti/clanek/detske-vady-reci-je-treba-hlidat-40337941

 

Související články na portálu Šance dětem:

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS