Zobrazit menuSkrýt menu

Deprese u dětí nejsou výjimkou, říká psychiatr

Publikováno: 30. 8. 2018, aktualizováno: 30. 8. 2018 | Zdroj: rodina.cz

Ačkoliv může být dětství někdy považováno za dobu bezstarostnosti a radosti, zdaleka to není pravidlem. Deprese a úzkosti se totiž mohou objevovat už u dětí předškolního věku. Výrazně více se pak vyskytují u školáků a adolescentů, uvádí v rozhovoru psychiatr Prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.

Tématem našeho rozhvoru jsou úzkosti a deprese u dětí. Jak častý problém to je? A můžeme se s úzkostmi a depresemi setkat už i u předškoláků?

Úzkosti a deprese u dětí jsou relativně častý problém. Ptáte se, jak častý problém to je, a na to není tak jednoduchá odpověď. Pokud bychom chtěli spojit statistická hlášení o jednotlivých diagnózách, není to jednoduše možné, protože některé děti mají buď obě diagnózy, jak deprese, tak úzkosti, nebo i více diagnóz z okruhu úzkostných poruch najednou. Na tuto otázku odpovídá relativně málo studií, z nich nejlepší je studie ze Spojených států amerických nazvaná The Great Smoky Mountains Study of Youth. Studie si kladla otázky tak, aby šlo odpovědět souhrnně. U osob ve věku 16 let studovala kumulativní prevalenci, tedy to, jaké dotyčný prodělal problémy. Výzkumníci zjistili, že jakoukoli úzkostnou poruchou trpělo 10 procent ze zkoumaného vzorku a jakoukoli depresivní poruchou 9,5 procenta.

Jakou roli hraje u dětských úzkostí a depresí dědičnost?

Genetika určitě hraje roli. Tvrdí se, že její podíl na celkové etiologii se pohybuje zhruba okolo 40 procent. Zdá se, že existuje jakási obecná predispozice k úzkosti a depresi, tedy že předpoklady k těmto poruchám nejsou v dětství odděleny. Často je to také tak, že adolescentní úzkostná porucha předchází depresi v dospělosti. Roli zde tedy hraje i výrazný vývojový aspekt.

S jak malými pacienty s úzkostmi a depresemi se setkáváte?

V předškolním věku je výskyt poměrně nízký. Zejména u depresí se jedná o jednotky případů. K velkému nárůstu dochází ve školním věku a k ještě vyššímu pak v adolescenci. Udává se, že depresí trpí čtyři až osm procent adolescentů.

Jak se tyto problémy projevují? Začněme nejprve úzkostmi ...

Úzkost je nejčastější a nejrozmanitější psychiatrický symptom, který se v dětství projevuje rozmanitými způsoby. Může se projevovat somatickými příznaky. Zejména malé děti bolí bříško nebo hlava, mají pocity na zvracení, nevolnosti… V nižším věku se setkáme také se separační úzkostí, kdy se dítě brání oddělení od rodičů, ať už má jít do školky, do školy nebo někam na návštěvu. Dále se u dětí i dospívajících setkáváme s klasickými diagnózami úzkostných poruch, jako je například panická porucha či generalizovaná úzkostná porucha.

Ráda bych se zastavila i u depresí u dětí. Jak můžeme poznat, že dítě trpí depresí? Depresi si často spojujeme s hlubokým smutkem, dospělí s depresí ale někdy mluví i o apatii, únavě, neschopnosti se radovat. Můžeme něco takového pozorovat i u dětí?

Deprese má tři klíčové příznaky. Jsou to smutná nálada, snížení energie a ztráta zájmů a schopnosti se radovat. A to platí i u dětí. Kromě těchto specifických příznaků existují i příznaky pro určitá věková období. U menších, předškolních dětí převažují somatizační příznaky, různé bolesti hlavy nebo bříška, někdy určité zlobení. V dospívání se objevují příznaky spojené s beznadějí a nadměrnou spavostí. Dospělí s depresí často trpí nespavostí, ale depresivní dospívající jsou mnohdy spavější. Přijdou ze školy a jdou spát, probudí se a jdou zase spát. Může se stát, že se své pocity snaží mírnit alkoholem nebo drogami. Dětská psychiatrie je v něčem složitější než dospělá. V dospělé psychiatrii se pracuje s klinickými obrazy nemocí, které jsou mezi 18. a 65. rokem celkem podobné, kdežto my pracujeme i s vývojovými aspekty, což celou věc komplikuje. Stejná nemoc se jinak projevuje v předškolním věku, ve školním věku nebo v dospívání.

Celý rozhovor najdete zde: http://www.rodina.cz/clanek11478.htm

další zprávy z médií

Související články na portálu Šance Dětem

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS