Zobrazit menuSkrýt menu

Dávky pro zdravotně postižené. Jak stát pomůže v roce 2019?

Publikováno: 20. 2. 2019, aktualizováno: 20. 2. 2019 | Zdroj: penize.cz

S úhradou pomůcek pro zjednodušení každodenního života pomáhá zdravotně postiženým stát, vedle toho přispívá také na mobilitu. O jaké konkrétní dávky můžou hendikepovaní žádat, jaké podmínky splnit a kolik jednotlivé příspěvky dělají?

Jednou z dávek na zmírnění finančních dopadů zdravotního postižení je příspěvek na mobilitu. Pro přiznání příspěvku je rozhodující, zda vám úřady přikleply průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP či ZTP/P. Proto dřív než o příspěvek na mobilitu požádáte, přihlaste se také o průkazku. Potřebné tiskopisy najdete v naší galerii formulářů, žádost podejte na kontaktním pracovišti úřadu práce. Úřad práce předá vaši žádost okresní správě sociálního zabezpečení, respektive posudkovému lékaři, který na základě vaší schopnosti pohyblivosti a orientace doporučí konkrétní typ průkazu. Vycházet bude z tiskopisu vyplněného vaším ošetřujícím lékařem – počítejte proto s tím, že si vás doktor může pozvat na kontrolní lékařskou prohlídku. Na základě posudku ze sociálky pak úřad práce rozhodne o typu průkazky.

S každým typem průkazu se pojí určité úlevy:

Průkaz TP: držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.

Průkaz ZTP: držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.

Průkaz ZTP/P: držitelé mají vedle výhod uvedených v předchozích dvou bodech nárok bezplatně (nebo se slevou) cestovat i s doprovodem. Příspěvek na mobilitu úřad práce přizná pouze držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. O dávku smí žádat osoby starší jednoho roku (za nezletilé podávají žádost zákonní zástupci, typicky rodiče ). Příspěvek dělá pro obě skupiny 550 korun a vyplácí se za každý měsíc zpětně. Vedle příspěvku na mobilitu dostanou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P také Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením.

Vedle parkování na vyhrazených místech díky němu nemusí platit za použití dálnic a rychlostní silnic, jinak řečeno: kupovat dálniční známku. V ostatních zemích Evropské unie se ale parkovací průkaz vztahuje pouze na parkování. Příspěvek na zvláštní pomůcku. Typ postižení a nízké příjmyŽivot s hendikepem se často neobejde bez nejrůznějších pomůcek. Na pořízení těch, které mají usnadnit základní soběstačnost, hledání pracovního uplatnění, přípravu na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání a styk s okolím, slouží příspěvek na zvláštní pomůcku.

V praxi ovšem úředníci dávku přiklepnou, jen pokud člověk spadá do jedné ze tří skupin vymezených zákonem: Osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Příspěvek lze čerpat na speciální úpravy motorového vozidla, schodišťovou plošinu nebo stavební úpravu koupelny a WC.

Těžce sluchově postižení: z příspěvku lze hradit nejrůznější vizuální signalizace, telefonní zesilovač, zařízení pro online tlumočení do znakového jazyka a další. Těžce zrakově postižení : z příspěvku lze financovat pořízení vodicího psa, digitální čtecí přístroj, kalkulačku s hlasovým výstupem a další. V některých případech může o nároku na dávku rozhodnout také příjem žadatele.

Platí: kdo žádá o příspěvek na pomůcku levnější než deset tisíc korun, dosáhne na dávku, jestliže jeho příjem a příjem společně posuzovaných osob (typicky jde o členy domácnosti ) dělá míň než osminásobek životního minima. Pokud pomůcka stojí víc jak 10 tisíc korun, příjem se neposuzuje.

Konečně poslední kritérium pro přiznání dávky je věk: obecně mají nárok pouze osoby starší jedno roku, u některých typů pomůcek je ale věkový limit vyšší. Například na koupi motorového vozidla nebo úpravu bytu lze dávku čerpat od věkové hranice tří let. Pokud má příspěvek pokrýt pořízení vodicího psa pro nevidomého, musí být žadateli nejmíň patnáct let.

Kolik dostanete?

Výše příspěvku se odvíjí od ceny konkrétní pomůcky, vždy ale platí horní limit – maximálně 350 tisíc korun. Výjimkou je pořízení schodišťové plošiny, kde výše maximální dávky odpovídá částce 400 tisíc korun. Zároveň nesmí součet všech vyplacených příspěvků přesáhnout 800 tisíc (respektive 850 tisíc) korun v pěti po sobě jdoucích letech. V praxi je nutné počítat také se spoluúčastí : deset procent z ceny zvláštní pomůcky. Pokud má příspěvek pokrýt nákup pomůcky levnější než deset tisíc korun, musíte dát z vlastní kapsy vždycky alespoň tisícovku. Někdy, například když máte nízké příjmy, můžou úředníci spoluúčast snížit. Příspěvek na auto. Jiná pravidlaKdo by chtěl z příspěvku na zvláštní pomůcku financovat koupi motorového vozidla, musí počítat s odlišnými pravidly. Především – na dávku má podle zákona nárok pouze člověk s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí nebo člověk s hlubokou mentální retardací. Další podmínkou je, že jde o osobu, která se musí každý měsíc pravidelně dopravovat a zároveň je schopná motorové vozidlo řídit nebo se v něm nechat převážet. Nutnost pravidelného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla dělá maximálně 200 tisíc a minimálně 100 tisíc korun. Konkrétní částka se odvíjí od příjmu žadatele a také příjmů společně posuzovaných osob – těmi je typicky osazenstvo domácnosti. Výchozí bod vždy představuje životní minimum: jde o společensky uznanou hranici měsíčního příjmu, který má pokrýt základní životní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. Životní minimum domácnosti se vždy odvíjí od počtu členů.

Pro letošek jde o následující částky: 3410 Kč pro jednotlivce 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého 1740 Kč pro dítě do 6 let 2140 Kč pro dítě 6 až 15 let 2450 Kč pro dítě 15 až 26 let

Výpočty příspěvků a celý článek najdete zde:

https://www.penize.cz/duchody-a-davky/403309-davky-pro-zdravotne-postizene-jak-stat-pomuze-v-roce-2019

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS