Zobrazit menuSkrýt menu

Co znamená hydrocefalus

Publikováno: 23. 2. 2018, aktualizováno: 22. 2. 2018 | Zdroj: Miminko

Příroda si s námi někdy krutě zahrává. Jednou z takových fatálních hříček je onemocnění označované jako hydrocefalus. Jeho prvotním příznakem je nadměrné zvětšení hlavičky dítěte.

Termín hydrocefalus pochází z řečtiny. Slovo "hydro" znamená voda, "kephale" pak hlava. Onemocnění se tedy označuje jako vodnatelnost hlavy. Bývá buď vrozené, anebo může vzniknout třeba následkem úrazu hlavy. Projevuje se nadměrným zvětšením obvodu hlavičky dítěte v důsledku nahromadění mozkomíšního moku. V mozku se běžně nachází asi 150 ml tohoto moku, tak zvaného likvoru. Chrání mozek před otřesy a umožňuje odvádění odpadních látek a zplodin metabolismu. Pokud dojde k ucpání odvodních kanálků, dochází k jeho hromadění. Léčba bývá v převážné většině případů chirurgická. Právě kontrolní měření obvodu hlavy miminka v poradně může pomoci tuto závažnou poruchu odhalit včas.

Dítě s velkou hlavičkou

V případě vrozené příčiny může hromadění mozkomíšního moku souviset se zúžením části nitrolebečního prostoru, odkud nemůže být likvor správně odváděn díky vzniklým blokádám. Příčinou však může být i prodělaná infekce matky v těhotenství, například toxoplazmóza. Hydrocefalus se také úzce pojí s vrozenými vadami centrální mozkové soustavy a duševní zaostalostí. Mezi získané příčiny, k teré se vyskytují častěji, patří krvácení do mozku v důsledku nedovyvinutosti nervové soustavy a mozku u předčasně narozených dětí, také nejrůznější infekce, například meningitida, dále traumata lebky po úrazu, kdy vzniklý hematom ucpe kanálky, nebo v pozdějším věku dítěte pak i nitrolební nádory, které mohou rovněž zamezit průtoku mozkomíšního moku. Hydrocefalus může vzniknout i jako následek různých operací.

"Příčinou hydrocefalu je blokáda cirkulace mozkomíšního moku v komorovém systému, porucha jeho vstřebávání nebo jeho nadměrná tvorba. K vrozeným případům mozkové vodnatelnosti, jak se tomuto onemocnění také říká, dochází maximálně u tří případů z tisíce narozených dětí," popisuje neurochirurg MUDr. Radim Lipina. "Akutní progrese může být spojena s ohrožením života dítěte a jedinou možností je chirurgické
dodává.

Syndrom zapadajícího slunce

U dětí do dvou let patří k prvním příznakům nadměrný růst obvodu hlavičky a ztenčení pokožky hlavy s výraznou žilní kresbou. Akutní případ pak lze poznat podle napětí u velké fontanely. Mohou se vyskytnout příznaky, jako je zvracení, poruchy vědomí a zástava dechu. Při těchto příznacích je nevyhnutelné přivolat lékaře, který provede operaci. U starších dětí, které mají srostlé lebeční švy, lze spíše zaznamenat zvracení, bolesti hlavy, poruchy vědomí a zpomalení srdeční frekvence. U starších dětí se vodnatelnost mozku rozeznává složitěji, příznaky nebývají tolik jednoznačné. Převládá bolest hlavy, nevolnost se zvracením a změny chování. Spolehlivou diagnózu může poskytnout CT nebo magnetická rezonance.

Jedním z příznaků může být i epilepsie nebo tak zvaný syndrom zapadajícího slunce. Ten popsal v roce 1900 francouzský lékař Henri Parinaud. Projevuje se typickým rozbíhavým pohledem, který není schopen zaměřit se vzhůru. Zorničky nereagují na světlo a jsou nepřiměřeně velké. Může také docházet k abnormalitám očních víček a trhavému pohledu očí.

Více se o tomto tématu dozvíte v časopisu Miminko

 


Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS