Zobrazit menuSkrýt menu

Co dělat, když si dítě ze školy přinese nakažlivou nemoc?

Publikováno: 9. 10. 2019, aktualizováno: 9. 10. 2019 | Zdroj: ulekare.cz

Docházka do školy nebo školky s sebou občas přináší nebezpečí v podobě nakažlivých nemocí, které si děti z kolektivu někdy přinesou. V tomto článku se dozvíte, jaká opatření je nutné v takovém případě přijmout, a proč je nezbytné dodržovat karanténu, abychom zabránili dalšímu šíření nakažlivých nemocí nejen mezi rodinnými příslušníky.

Když se řekne, že „dítě má karanténu“

Karanténa je opatření, které má dva cíle. Za prvé zajistit vyléčení dítěte z nakažlivé (infekční) nemoci a za druhé, aby dítě, které bylo ve styku s nemocným ve škole nebo školce, nemohlo v případě, že samo onemocní, infekci dál šířit.

Kdo rozhoduje o preventivních opatřeních a kdo hlásí infekční nemoc?

Seznam infekčních onemocnění, při nichž se nařizuje izolace dítěte na lůžkových odděleních nemocnic a jejichž léčení je povinné, stanoví vyhláška. Sleduje se nejen zdravotní stav dítěte, ale dochází i k omezení aktivit v rámci rodiny nebo dětských kolektivů. Patří sem zejména spalničky, některá průjmová onemocnění a žloutenka typu A. Vyhláška uvádí i seznam infekčních nemocí, které hlásí lékaři na hygienické stanice až při hromadném výskytu. U dětí se jedná obvykle o spálu, chřipku a zavšivení. Rodiče hlásí v případě onemocnění dítěte nakažlivou nemoc škole nebo školce.

Výskyt nakažlivé nemoci ve školách a školkách

Ve chvíli, kdy škola dostane od rodičů nebo lékaře informaci o výskytu infekční nemoci mezi žáky, musí kontaktovat hygienickou stanici. Ta stanoví opatření k zamezení šíření a také tato opatření odvolává. Škola by měla informovat rodiče všech žáků a pedagogický sbor o výskytu infekčního onemocnění.

Nakažlivá nemoc v rodině a preventivní opatření

Rodiče by vždy měli:

  • dodržovat pokyny lékaře, dbát na zvýšenou hygienu a omezit fyzickou zátěž dítěte,
  • vyvarovat se pohybu s dítětem na místech, kde se shromažďuje více osob, odložit návštěvy a cestování.

V případě, kdy rodiče opakovaně nedodržují opatření k šíření infekčních nemocí, lze doporučit informování příslušného orgánu sociální péče. I přítomnost vší ve vlasech je považována za infekční nemoc. Dítě se nesmí vrátit do kolektivu dříve, než jsou jeho vlasy zbaveny vší, včetně hnid.

Celý článek najdete zde: https://www.ulekare.cz/clanek/co-delat-kdyz-si-dite-ze-skoly-prinese-nakazlivou-nemoc-400547

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS