Zobrazit menuSkrýt menu

Bezbolestný porod: 70 % porodů je dnes ovlivněno farmaky

Publikováno: 29. 3. 2018, aktualizováno: 29. 3. 2018 | Zdroj: vitalia.cz

Přípravky na ovlivnění porodních bolestí znali lidé už ve starověku. Zřejmě nikdy ale nebylo jejich používání tak rozšířené, jako je tomu v současnosti.

Již ve starověké Číně bylo aplikováno během porodu opium. Analgezii opiem popisuje i Hippokrates 500 let př. n. l. Extrakty z konopí a mandragory se buď polykaly, přikládaly nebo inhalovaly z houby. S nástupem křesťanství přišlo období, kdy byla analgezie ženám při porodu odpírána. Bolest byla dlouho považována za neoddělitelnou součást porodu, byl jí dokonce přisuzován biologický účinek. Farmakoanalgezie zaznamenala pozvolný vývoj, který byl dán postupným objevováním účinných farmak. Zásadního rozvoje dosáhla porodnická analgezie v průběhu 19. a 20. století, kdy byla u porodu postupně vyzkoušena různá analgetika a anestetika.

Pro rozvoj svodné analgezie a anestezie byl důležitým předpokladem vývoj injekční stříkačky a podkožní jehly. První popisované zkušenosti s epidurální analgezií a anestezií jsou z počátku 20. století. V průběhu let byla do klinické praxe zaváděna celá řada nefarmakologických metod k ovlivnění bolesti při porodu. Jejich analgetická účinnost bývá do jisté míry ovlivněna věkem rodičky, její socioekonomickou situací, psychologickými faktory.

Na prvním místě bývá obvykle uváděna psychologická předporodní příprava. Vychází z předpokladu, že poučená matka, rodící v klidném, přátelském prostředí, se kterým je obeznámena, lépe zvládá porodní děj. Pokud ale byla žena v předporodní přípravě ujišťována, že porod zvládne bez problémů vlastními silami a bez porodnické analgezie, může být zklamána nerealistickým očekáváním a vnímat přijetí analgezie jako osobní selhání.Od konce 80. let minulého století byla jako alternativní možnost ovlivnění bolesti prováděna akupunktura.

Nároky na porodnickou analgezii jsou značné. Analgetikum užívané u porodu nesmí ovlivňovat vlastní porodní děj, prodlužovat jednotlivé doby porodní, nesmí mít negativní vliv na matku a plod. Asi 70 % všech porodů je dnes ovlivněno různými farmaky. Nejčastěji používanými jsou sedativa, analgetika a inhalační anestetika.

Celý článek najdete na: https://www.vitalia.cz/clanky/bezbolestny-porod/?ic=articles-related&icc=item-8

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS