Zobrazit menuSkrýt menu

Až 15 % matek se potýká s poporodní depresí

Publikováno: 11. 4. 2019, aktualizováno: 11. 4. 2019 | Zdroj: zena-in.cz

Světový den duševního zdraví matek připadá celosvětově na první květnovou středu. Pořádá se od roku 2015 a účastní se jej desítky zahraničních organizací, které se zabývají otázkou mateřské psychiky. Mezi nejznámější patří Postpartum Support International a Marcé Society. V České republice se této problematice věnuje nezisková organizace Úsměv mámy, z.s. 

Ženská psychika přichází v době po porodu do rizikového období, ve kterém dochází ve zvýšené míře k výskytu psychických poruch. Nejčastěji se jedná o obtíže depresivního a úzkostného rázu, méně často pak i psychotického. Poporodní deprese a úzkosti se často mylně zaměňují s laktační psychózou, ta se však oproti depresím a úzkostem vyskytuje jen zřídka. "Poporodní deprese zažívá až 15 % maminek. Z našeho průzkumu je patrné, že značná část žen nevyhledá odbornou pomoc, ačkoliv v případě existence specializovaného centra by ji vyhledala," říká Veronika Kubrichtová, zakladatelka organizace Úsměv mámy. "Ženy si své obtíže nerady přiznávají, nechtějí být považované za blázny, bojí se medikace. Psychická onemocnění se často podceňují, kvalitu života však ovlivňují stejně negativně, jako kterákoliv jiná choroba. Světový den duševního zdraví matek je skvělou příležitostí, jak na tuto skutečnost upozornit."

V České republice je problematika psychických obtíží po porodu spíše okrajovou záležitostí. Pomalu se ale i u nás začíná tímto tématem zabývat více odborníků a zdravotnických organizací. V neratovické porodnici se v březnu začalo se screeningem psychických obtíží v těhotenství a po porodu. Iniciátorem je Národní ústav duševního zdraví. "Duševní zdraví ženy v tomto období je extrémně důležité pro komplexní vývoj dítěte. Nesmíme také zapomínat na to, že duševní onemocnění u ženy značně ovlivňuje i život jejího partnera a nejbližší rodiny. Výzkumníci z London School of Economics vyčíslili celospolečenský dopad duševních nemocí v těhotenství a po porodu, které se vyskytnou ve Velké Británii za jeden rok, na 8,1 miliardy liber. O situaci u nás toho zatím moc nevíme, avšak odhadujeme, že dlouhodobý dopad nediagnostikovaných a neléčených nemocí je obdobně závažný. Pilotním projektem, který probíhá ve spolupráci Národního ústavu duševního zdraví a porodnického oddělení Nemocnice Neratovice, posouváme péči o duševní zdraví žen v těhotenství a po porodu zase kousek blíž ke standardům zemí, které se této problematice dlouhodobě věnují," říká odborný garant MUDr. Antonín Šebela.

Celý článek najdete zde: https://zena-in.cz/clanek/poporodni-deprese-zaziva-az-15-maminek-rika-zakladatelka-organizace-usmev-mamy

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS