Zobrazit menuSkrýt menu

Auto pro děti do vězení. "Kontakt s rodiči je důležitý"

Publikováno: 10. 10. 2019, aktualizováno: 10. 10. 2019 | Zdroj: barrandov.tv

Na osoby ve výkonu trestu nahlíží většinová společnost jako na vyvrhele sytému, kteří žijí z peněz daňových poplatníků. Podle Občanského sdružení Za branou však ani tento sociální fenomén není černobílý. "Uvažujeme o nich ve všech kategoriích, ale prakticky nikdy jako o rodičích," upozorňuje Jan Frank ze sdružení. Organizace se proto v dalším projektu zaměřila na získání auta pro přepravu dětí do věznic za rodiči.

Názory a postoje společnosti k odsouzeným formuluje podle Franka škála odborných pracovníků a institucí, které přicházejí do kontaktu s rodinami odsouzených. "Nejstřízlivější najdeme v průměru u pracovníků OSPOD. Není divu, mnohdy jsou svědky rodičovsky neodpovědného počínání odsouzených rodičů," přiznává.

Právě ve vězení však začnou podle Franka pracovat rodičovské instinkty naplno. Bez ohledu na provinění a délku trestu. "Má-li vězeň na koho myslet, je to další životní motivace," zdůrazňuje. Děti odsouzených bývají ponechány v rodinách, kde jejich péči zajišťuje druhý z rodičů, případně babička nebo třeba teta. V situaci, kdy nikdo z příbuzných takzvaně "nefunguje", jsou nezletilí umístěni v dětských domovech nebo u pěstounů.

Naděje a pravidelnost 

Frank naráží také na fakt, že doprava do věznic je mnohdy pro děti ze sociálně slabých rodin nákladná. Navíc jsou často nucené překonávat velké vzdálenosti. "Věnujeme jim proto náš nejnovější projekt: Auto pro přepravu dětí do věznic za rodiči na jehož pronájem se snažíme získat prostředky na crowdfundingovém portálu HitHit," vysvětluje.

"Pro děti v dětských domovech nepředstavuje vězení šok, naopak. Při troše štěstí vnese do vztahu s rodičem novou naději a pravidelnost, například dopisy od otce či matky," uzavírá předseda spolku.

Posláním Občanského sdružení Za branou je pomoc osobám ve vězení a po výkonu trestu, jejich rodinám a blízkým za účelem úspěšné resocializace lidí vracejících se z vězení do běžného života. Specifikem přístupu Za branou k postpenitenciární péči je důraz na vztahy odsouzeného pachatele trestné činnosti k rodině a blízkým lidem.

Celý článek najdete zde: https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/auto-pro-deti-do-vezeni-kontakt-s-rodici-je-dulezity_2850.html

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS