Zobrazit menuSkrýt menu

Alkohol a drogy ohrožují plod i novorozence

Publikováno: 24. 10. 2018, aktualizováno: 24. 10. 2018 | Zdroj: substitucni-lecba.cz

Závislost na drogách a alkoholu je obrovským rizikem pro vývoj plodu. Závislá žena by proto měla začít odvykat ještě předtím, než se rozhodne stát matkou. Důležité je také vyhledat včas odbornou pomoc.

Vše, co matka přijme, ovlivňuje zároveň i její nenarozené dítě. Plod je k drogám velmi citlivý a neumí se s nimi vyrovnat jako dospělý jedinec. Rizika spojená s užíváním drog v těhotenství záleží především na užívané látce, jejím množství a na období, kdy byla látka užívána. Důsledky, jaké to může mít, jsou obecně tyto:

 • potrat,
 • porod mrtvého dítěte,
 • menší porodní velikost,
 • nízká porodní váha,
 • předčasný porod,
 • syndrom náhlého úmrtí novorozence,
 • drogová závislost dítěte.

Účinky drog na plod

Kokain užívaný během těhotenství zvyšuje nebezpečí potratu i komplikací při porodu. Dětem, které byly vystaveny kokainu, hrozí navíc vyšší riziko mrtvice, špatného růstu, deformace končetin a poškození mozku.

Opiáty (heroin) obecně zvětšují riziko předčasného porodu či úmrtí dítěte. Pokud se dítě narodí, hrozí, že bude prožívat „absťák“ neboli odvykací stav. Pokud je však uživatelka heroinu schopná přejít v těhotenství na substituční léčbu a užívat metadon, riziko se snižuje.

Amfetaminy (pervitin) jsou schopné ovlivnit zejména růst dítěte. Mohou ale způsobit i úmrtí plodu v děloze. 

Nebezpečný alkohol

Jakákoli konzumace alkoholu v průběhu těhotenství je pro dítě riziková. Plod neumí odbourávat alkohol jako dospělý organismus, což může vést k tomu, že se k jeho důležitým orgánům nedostane kyslík. Užívání alkoholu může být příčinou takzvaného fetálního alkoholového syndromu, mezi jehož příznaky u dětí patří:

 • malá hlava,
 • abnormální vzhled v obličeji,
 • snížené IQ,
 • opožděný vývoj,
 • potíže s řečí, pohybem a sociálním kontaktem,
 • problémy se srdcem,
 • deformované končetiny,
 • poruchy pozornosti a chování (ADHD).

Kde najít pomoc?

Vždy je důležité být ke svému doktorovi upřímná a o své závislosti mu říct, jinak vám nedokáže pomoci. Při odvykání vám může pomoci odborník v oblasti adiktologie

 

Celý článek najdete zde:http://www.substitucni-lecba.cz/novinky/alkohol-a-drogy-ohrozuji-plod-i-novorozence-678

 

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS