Zobrazit menuSkrýt menu

Aby i rodič z ghetta věděl, že vzdělání nabízí dětem budoucnost

Publikováno: 19. 4. 2019, aktualizováno: 19. 4. 2019 | Zdroj: romea.cz

Ač byla jedničkářka, jeden z učitelů jí řekl, že na speciální škole mezi "její rasou" jí bude lépe. Magdalena Karvayová vystudovala vysokou školu a dnes pomáhá romským rodičům, aby jejich děti získaly plnohodnotné vzdělání a aby segregace z českého školství jednou provždy zmizela.

Magdalena Karvayová (1989) narodila se na Slovensku, od dětství žila v Ostravě. Odmaturovala na Townshendově mezinárodní škole s výukou v anglickém jazyce, absolvovala obor srovnávací právo na pražské Anglo-americké univerzitě. Působila jako stážistka na Britském velvyslanectví v Praze, pracovala jako koordinátorka v nadaci Open Society Fund. Založila spolek Awen amenca. V současné době studuje program Magistr práva (LL.M) na Newyorské univerzitě v Praze (UNYP).

Jste jediná romská žena, která získala Cenu Alice G. Masarykové za lidská práva, a to za prosazování inkluze ve školství. Co to pro vás znamená?

Je to jasný signál, že i majoritní společnost začíná vnímat, že Romové, především ti, kterých se to týká, usilují o to, aby jejich děti měly vzdělání jako každé jiné. A utvrzuje mě to v tom, že jsme na dobré cestě za lepším vzájemným soužitím, i když je před námi ještě velký kus cesty. Výsledky neuvidíme možná hned, ale naší prací připravujeme půdu, na které budou moct zasévat další generace.

Jak se zpětně díváte na kauzu D. H.?

V roce 2012 jste se, ještě coby studentka práva Anglo-americké univerzity, na naplnění tohoto rozsudku podílela.  Nejprve jsem se účastnila setkání s Výborem ministrů Rady Evropy a se zástupci dalších mezinárodních organizací, například Evropské komise, OSN, ODIHR ad., které musí sledovat naplnění rozsudku. Účastnila jsem se i navrhování znění novely školského zákona z roku 2016, konkrétně části týkající se dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvědomovali jsme si, že je nutné začít seshora, tedy na politické úrovni, ale zároveň i "grassrootově" neboli zespodu. Od roku 2014 vedeme s kolegy zápisy romských dětí do kvalitních a nesegregovaných škol v Ostravě. My máme to štěstí být vzdělaní, což lidé z vyloučených lokalit většinou nemají, ale jakmile dostanou informace, jsou schopni se díky nim lépe rozhodnout. Takže věřím, když se ohlédnu za kauzou D. H., že už nebude systematicky docházet k diskriminaci romských dětí. Že nebudou nadměrně diagnostikovány jako lehce mentálně postižené (LMP), a postaveny tak mimo hlavní vzdělávací proud, jako tomu bylo v tzv. bývalých speciálních školách, které se přejmenovaly na základní školy praktické a dnes po novele školského zákona z roku 2016 je už oficiálně nemáme.

Celý článek najdete zde: http://www.romea.cz/cz/romano-vodi/magdalena-karvayova-aby-i-rodic-z-ghetta-vedel-ze-vzdelani-nabizi-detem-budoucnost

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS