Zobrazit menuSkrýt menu

Aby děti dobře viděly na tabuli

Publikováno: 7. 8. 2018, aktualizováno: 7. 8. 2018 | Zdroj: trendyzdravi.cz

Podle statistik má každé 12. dítě ve věku 4 let nezjištěnou oční vadu. Obvyklé preventivní prohlídky u praktických lékařů ji navíc nemusí odhalit. Právě před nástupem do školy je podle odborníků ideálnní čas na pečlivou kontrolu dětských očí.

Začátek školního roku je na dohled a některé děti usednou do školních lavic vůbec poprvé, kromě toho, že musí mít připravené penály a ořezané tužky, by také měly mít zkontrolované oči, aby dobře viděly na tabuli. S rizikem vzniku tupozrakostí se rodí cca 4% dětí.

Předškolní věk je přitom většinou posledním obdobím, kdy je možné tupozrakost odstranit, v dospělosti je tento nedostatek v podstatě neléčitelný. „S léčbou tupozrakosti pomocí cvičení očí je třeba začít velmi brzy, ideálně mezi třetím a pátým rokem věku dítěte, kdy je šance na úplné vyléčení velmi vysoká. Cvičení je účinné i u starších dětí, ale začne-li se po osmém roku věku, naděje na odstranění tupozrakosti je již velmi malá. V pozdějším věku dítěte už není možné tupozrakost zcela vyléčit, a u dospělých není léčba možná vůbec. Pokud začneme s dětmi cvičit oči v předškolním období, je šance na zlepšení velmi vysoká,“ vysvětluje MUDr. Eva Jerhotová z Dětského očního centra Kukátko. 

Oční gymnastikaTupozrakost je možné odstranit pomocí speciálních tzv. pleoptických cvičení, která se zaměřují na rozvoj vnímání světelných podnětů, rozvoj barvocitu, zlepšení orientace v prostoru, na výcvik zrakově motorické orientace atd. Cvičení je založeno na principu oko-ruka, oko-noha, oko-paměť a maximálně využívá hravost a fantazii dítěte. 

„Možnosti a druhy cvičení jsou velmi rozmanité. Vhodné jsou tedy například postupy obkreslování obrázků, navlékání korálků, vystřihovánky, různé skládačky, vyšívání apod. Poslední dobou se objevují i speciální počítačové hry pro cvičení dětí s tupozrakostí. Všechna cvičení musejí probíhat se zakrytým lépe vidoucím okem, aby se postižené oko nutilo zapojovat co nejvíce. Struktura a četnost cvičení se stanovuje na základě vyšetření a k vyléčení je zpravidla zapotřebí i cvičení pod odborným dohledem na speciálních přístrojích. Vyléčením tupozrakosti ale všechno nekončí. Po vyrovnání zrakové ostrosti obou očí je nutné ještě naučit obě oči spolupracovat. Obnově spolupráce obou očí se věnuje obor ortoptika, která za pomocí speciálních cvičení a cvičících přístrojů učí, jak zapojovat obě oči současně,“ vysvětluje Mgr., Bc. Lucie Patočková, ortoptistka z Dětského očního centra Kukátko.

 

Celý článek najdete zde: http://www.trendyzdravi.cz/medicina/aby-deti-dobre-videly-ve-skole-na-tabuli.html

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS