Zobrazit menuSkrýt menu

Hmotná pomoc osobám a rodinám osob se zdravotním postižením

Publikováno: 1. 4. 2020, aktualizováno: 13. 8. 2020

Nadace OSF - Soupis neziskových organizací a sdružení, která v době COVIDu pomáhají – rodinám, seniorům, aj. (kumulativní zdroj)

https://osf.cz/2020/03/18/neziskovky-a-dalsi-iniciativy-v-boji-proti-koronaviru/

Mimořádná pomoc Patrona dětí rodinám v nouzi

Projekt Patron dětí nabízí pomoc rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi, do které se dostaly v souvislosti s pandemií koronaviru.

Pomoc je určena rodinám postiženým výrazným snížením příjmů následkem koronavirové krize po 13. březnu 2020, kterým hrozí, že nebudou mít dost finančních prostředků na pořízení základních potřeb pro své děti. Žádat můžete o dar ve výši 2x 2 000 korun, nebo 3x 5 000 korun. Pro konkrétní podmínky získání daru a další informace klikněte na banner níže.

Nadace Leontinka

Máte zrakové postižení a ocitli jste se v důsledku situace v nenadálé nouzi? Výjimečně i mimo vypsané grantové řízení můžete podat Žádost o nadační příspěvek u Nadace Leontinka. Veškeré potřebné dokumenty stáhnete na www.nadaceleontinka.cz/granty/, doplňující informace naleznete na adrese http://www.nadaceleontinka.cz/clanky/covid19-pomoc-klientum-se-zrakovym-postizenim-a-rodinam-v-nouzi/.

Projekt Světluška

Projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu nabízí pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice. https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-clovek-v-8165419 Pro ty, kteří přijímají peníze z Hlavního grantového řízení či fondu Kaufland jsou k dispozici informace, jak řešit jejich situaci – https://www.helpnet.cz/sites/default/files/opatreni_prijemcum_podpory_v_hgr_a_fondu_kaufland_1_0.pdf.

Nadace Terezy Maxové

Nadace Terezy Maxové dětem - Krizový fond pomoci - I v době koronaviru nabízí Nadace Terezy Maxové podporu rodinám, které se dostaly do těžké sociální situace – nadační Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí kvůli chudobě a finančním problémům. https://www.nadaceterezymaxove.cz/o-nadaci/novinky/859-Krizovy-fond-pomoci/

Nadace Dětský mozek

Pro děti a dospělé s postižením nervového systému, uzávěrka podávání žádostí o příspěvek je v tomto výběrovém řízení 15. května 2020 http://www.detskymozek.cz/potrebujete-pomoci

ADRA - Sbírkový fond jednorázové pomoci

Ze sbírkového fondu jednorázové pomoci přispívá Nadace Adra částkami do 15 000 Kč nejčastěji na invalidní vozíky a jejich doplňky, polohovací postele, zdravotní kočárky, chodítka a další zdravotní, rehabilitační a kompenzační pomůcky, domácí spotřebiče, ošetřovatelskou péči, rehabilitaci po úrazu, dále na školkovné, školní obědy na určitou dobu apod. Může jít též o kofinancování např. léčebných či rehabilitačních terapií. https://www.adra.cz/nadace-adra/pomoc-jednotlivcum/pomoc-jednorazova. Z tohoto fondu jednorázově podporuje rovněž konkrétní jednotlivce (rodiny), kteří se v důsledku koronavirové pandemie a následného vyhlášení nouzového stavu dostali nečekaně do sociální tísně, nemají nárok na státní kompenzaci ztráty příjmu, což doloží čestným prohlášením.

Obědy dětem v nouzi

Současná epidemie onemocnění COVID-19 zasáhla do rodinných rozpočtů, mnozí rodiče nemohou dosáhnout standardního příjmu, mnohým není ani umožněno chodit do zaměstnání a generovat příjem jako obvykle. Jednou z nejohroženějších skupin jsou osamocené matky a otcové, kteří jsou na péči o své děti sami a procházejí těžkou životní situací. Projekt OBĚDY DĚTEM V NOUZI nabízí pomoc neúplným rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi, do které se dostaly právě v souvislosti s pandemií koronaviru. Pomoc je určena rodičům samoživitelům postiženým výrazným snížením příjmů, kterým hrozí, že nebudou mít dostatek finančních prostředků na zajištění jedné ze základních potřeb svých dětí - a to plnohodnotné stravy.

.

Nadace Jistota

Komerční banka - Mimořádná grantová výzva II (Nadace Komerční banky - Jistota vyhlašuje mimořádnou výzvu II, kterou opět reaguje na koronavirovou krizi. Nadace podpoří samoživitele v mimořádné situaci, rodiny ohrožené domácím násilím, seniory v domácím prostředí a rozvoj distanční pomoci. V rámci výzvy mohou žádat také zaměstnanci Skupiny KB pro své „srdeční záležitosti“. A. oblast samoživitelé v mimořádné situaci ; B. oblast rodiny ohrožené domácím násilím ; C. oblast senioři v domácím prostředí ; D. oblast rozvoj distanční pomoci ; E. srdeční záležitost) - https://www.kb.cz/cs/o-bance/novinky/aktuality/2020/mimoradna-grantova-vyzva-ii

Nadační fond Credo

Dárcovský program Navzdory - Nový dárcovský program NAVZDORY je určen na rychlou pomoc rodinám s dětmi ve Zlínském kraji, které se ocitly v nesnázích v době koronavirové pandemie. Program podporuje především ty, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svého dítěte sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila v důsledku vyhlášení nouzového stavu, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Jsme s Vámi! - https://navzdory.credonf.cz/

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS