Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 3. 2. 2014, aktualizováno: 9. 7. 2020

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu hledejte v naší Odborné knihovně.

Legislativní dokumenty

Doporučení RE 4(1984) o rodičovské zodpovědnosti

Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Vyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti

Vyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině

Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci 

Vvyhláška č. 277/2012, o zkouškách a odměně mediátora

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže

Úmluva o právech dítěte vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003, o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti

Audiozáznamy

Mediátoři a mediační služba - Martin Svatoš. Radio, ČRo 2 Praha - Host odpoledne s dvojkou, 2013.

Rozvod - Jakub Dohnal. Radio, ČRo Olomouc - Dobrá rada, 2013.

Rozvod rodičů - Milena Nováková. Radio, ČRo 2 Praha - Rádio Junior, 2012.

Mezinárodní spory o děti - Markéta Sodomková (Naše dítě), Václav Mertin, David Strupek (Linka první pomoci). Radio, ČRo 6 - Hovory o vztazích, 2012.

Domácí násilí a jeho vliv na děti - Soňa Hradecká a Eva Hurychová. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu, 2012.

Diagnóza F: Rozvod není problém? Radio, ČRo Radio Wave - Diagnóza F, 2011.

Rozvod a děti - Ilona Špaňhelová a Jakub Černý. Radio, ČRo 6 - Hovory o vztazích, 2011.

Porozvodová péče o děti - Světluše Kotrčová a Miroslav Bubeník. Radio, ČRo Hradec Králové - Radioporadna, 2011.

Rozvod a výživné - David Cagaš. Radio, ČRo Ostrava - Poradna, 2010.

Rozvod či záchrana rodiny? Radio, ČRo 7 Radio Praha, 2010.

Následky rozvodu - Gabriela Mančalová. Radio, ČRo 2 Praha - Nokturno nejen pro osamělé, 2009.

Práva dětí v rodinách - Anna Čurdová. Radio, ČRo 2 Praha - Svět po patnácté, 2009.

Rozvod a střídavá péče o dítě - Barbara Downes, Jeroným Klimeš a Luboš Patera. Radio, ČRo 2 Praha - Káva o čtvrté, 2009.

Nesporný rozvod - Klára Kořínková. Radio, ČRo Region - Na Vaší straně, 2008.

Dopad krize manželství na děti - Marie Vodičková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Vaše téma, 2007.

Porozvodová péče o dítě. ČRo České Budějovice - Přímá linka, 2007.

Děti a rozvod rodičů - Pavlína Vondráčková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Vaše téma, 2007.

Jak se zachovat při domácím násilí? - Josef Pravda a Milan Chmura. Radio, ČRo Ostrava - Poradna, 2007.

Střídavá výchova - Karel Humhal, Jaromír Jirsa a Luboš Patera. Radio, ČRo 6 - Hovory o vztazích, 2007.

Blaho dítěte versus dikce zákona a únosy do zahraničí - Rostislav Záleský. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Dvacet minut Radiořurnálu, 2007.

Koho se týká domácí násilí? - Eva Koubová (Bílý kruh bezpečí). Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2006.

Mezinárodní únosy dětí - JUDr. Otakar Motejl. Radio, ČRo 2 Praha - Káva o čtvrté, 2006.

Rozvod je trauma pro děti - Eva Hůlková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Vaše téma, 2006.

Rozvodové tahanice o děti - Juraj Podkonický. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Vaše téma, 2006.

Kdo je to mediátor? - Tatiana Šišková. Radio, ČRo 2 Praha - Host do domu, 2006.

Videozáznamy

Rodinná mediace jako pomoc při rozvodu - Dana Vrabcová. Videozáznam, Nadace Sirius, 2013.

Rodinná mediace - společnou cestou k dohodě - Dana Vrabcová. Videozáznam, Nadace Sirius, 2018.

Případů domácího násilí přibývá / Stále víc případů domácího násilí. TV, Česká televize - Události, 2012.

Protiprávní přemístění dětí - Thanos Pantazopoulous. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Rozvod a děti: syndrom zavrženého rodiče. Videozáznam, Nadace Sirius, 2012.

Partnerské vztahy - dopad na děti - PhDr. Erika Matějková. TV, Česká televize - Sama doma, 2010.

Násilí. TV, Česká televize - Jak to vidí dospělí, 2010.

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí - JUDr. Zdeněk Kapitán. TV, Česká televize - Sama doma, 2010.

Partnerské vztahy - rozvod, rozchod - PhDr. Michaela Půlkrábová. TV, Česká televize - Sama doma, 2010.

Děti zneužívají rozchodu rodičů. TV, Česká televize - Rodina a já, 2009.

Střídavá péče rodičů. TV, Česká televize - Rodina a já, 2009.

Mediace. TV, Česká televize - Komunikace je hra, 2009.

Únosy dětí a legislativa - JUDr. Ivana Syrůčková. TV, Česká televize - Sama doma, 2009.

Počkat s rozvodem kvůli dětem? TV, Česká televize - Rodina a já, 2008.

Táta týrá naši mámu. TV, Česká televize - Rodina a já, 2008.

Domácí násilí - Kateřina Macková. TV, Česká televize - Sama doma, 2008.

Rozvod rodičů a následná střídavá péče. TV, Česká televize - Pomáhejme si, 2008.

Týrání - děti - Zora Dušková - Dítě - tichý svědek - Mgr. Cikrt - Mediace a řešení konfliktů v rodině - Helena Štérová a Jitka Řezaninová. TV, Česká televize - Sama doma, 2007.

Naši se chtějí rozvést. TV, Česká televize - Rodina, škola a já, 2007.

Rozvod. TV, Česká televize - Tykadlo, 2007.

Výzkumy

Násilí v intimních vztazích neboli partnerské vraždy. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2008.

Domácí násilí. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2006.

Domácí násilí - fakta a paradoxy. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2006.

Soužití s násilným partnerem. Čírtková, Ludmila. Právo a rodina, Roč. 8, č. 10 a 11, 2006.

Zpět na téma Problémy v rodině

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS