Zobrazit menuSkrýt menu

Kde hledat pomoc

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 8. 11. 2019

Při hledání pomoci platí asi nejvíce pravidlo: Čím dříve se vyhledá jakákoli forma pomoci, tím lépe. Vždy je třeba sledovat zájem dítěte.

Naštěstí dnes rodiče či jiné pečující osoby a děti samotné nejsou na řešení problémů sami a existuje široké spektrum služeb, kde lze vyhledat nejen radu, ale i konkrétní intervenci (zásah).

Nejbližší možností pomoci je Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), který sídlí na obecním úřadě každé obce s rozšířenou působností. Zde pracují sociální pracovníci a kurátoři pro děti a mládež a mohou se na ně obracet jak rodiče, tak například i škola (při závažných výchovných problémech dítěte či neomluvené absenci) nebo dítě samotné.

Odborní pracovníci pomohou rodině zmapovat konkrétní situaci, navrhnou možnosti řešení a rodině mohou doporučit kontakt na další odborná pracoviště, která se problematikou cíleněji zabývají (například středisko výchovné péčerodinná terapieK-centra v případě drogové problematiky, poradny pro rodinu, pedagogicko-psychologické poradny či neziskové organizace zabývající se sanací rodiny). Taktéž mohou s rodinou navázat spolupráci ve formě pravidelných konzultací přímo na pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany dětí poskytuje také poradenství žadatelům o náhradní rodinnou péči.

Informace lze hledat i na speciálních portálech týkajících se problematiky ohroženého dítěte, náhradní výchovné péče i náhradní rodinné péče:

  • Souhrn kontaktů na jednotlivé subjekty působící v oblasti náhradní rodinné péče je k dispozici prostřednictvím Adresáře služeb v NRP, který je dostupný na stránkách www.nahradnirodina.cz/adresar.

Článek připravili PhDr. Pavla Skasková a autorský kolektiv Střediska náhradní rodinné péče, o. s.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka článku

PhDr. Pavla Skasková

Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PedF UK). Od roku 2008 je interní doktorandkou oboru psychologie na katedře psychologie PedF UK. Od roku 2005 pracuje jako psycholožka v diagnostickém ústavu a středisku výchovné péče, kde se věnuje diagnostické a terapeutické práci s klientkami ve věku 15 až 18 let.

Zpět na téma Dítě mimo vlastní rodinu

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS