Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 3. 2. 2014, aktualizováno: 16. 1. 2020

Monografické publikace

VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice. 4., rozšířené vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 253 stran. Téma. ISBN 978-80-7552-285-6.

TRBOLA, Robert, RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2011.

ČIŽINSKÝ, Pavel [et al.]. Cizinecké právo: práva a povinnosti cizinců a jejich rodinných příslušníků při vstupu a pobytu na území ČR, jejich zaměstnávání a podnikání, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, řízení a provozování vozidla, přístup ke vzdělání a studiu, rodinné soužití s cizinci, mezinárodní ochrana/azyl, státní občanství. Praha: Linde Praha, 2012. 373 s. ISBN 978-80-7201-887-1.

Články

KROBOVÁ, Tereza. Můj kamarád cizinec. Vlasta, Roč. 2004, č. 42, s. 16-17.

HOLECOVÁ, Simona. Malý cizinec ve škole? Ať si poradí. Hospodářské noviny, Roč. 42, č. 5, 2002, s. 5.

DOMÍNOVÁ, Panajota. Práce s dětmi národnostních menšin. Výchovné poradenství, Roč. 2003, č. 36/37/1, s. 13-14.

MALOCHOVÁ, Tereza. Trvalý pobyt v ČR? Získat jej může být poněkud komplikované... Migraceonline.cz, 2014. (PDF) nahoru

Průzkumy

PACÍKOVÁ, Lucie, [et al.]. Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy. Praha, 2010.

SOKAĆOVÁ, Linda. Postoje a zkušenosti dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v České republice. Praha, 2013.

ČSÚ. Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu.

Učebnice

Učebnice češtiny pro cizince (abecedně)

Andrášová, H.; Podepřelová, A. a kol.: Čeština pro cizince: desetiminutovky. Klett 2008.

Cvejnová, J.: Česky, prosím. Karolinum 2008-12.

Cvejnová, J. a kol.: Připravte se s námi na zkoušku s českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. NÚV 2012.

Dobiáš, D.: Mluvme česky. Let´s Speak Czech. Fragment 2010.

Froulíková, L.: Zahrada českého jazyka. Academia 2003.

Froulíková, L. Adam a Eva v Českém ráji. Academia 2008.

Holá, L.: Pohádky, Povídky malostranské, Pražské legendy, Staré pověsti české a moravské. (Adaptovaná próza) Akropolis 2011-3.

Holá, L.: NEW Czech Step by Step. Akropolis 2012.

Holá, L.: Czech Express. Akropolis 2007-8.

Holá, L.: Čeština Express  Akropolis 2011.

Holá, L., Bořilová, P., Malá, Z.: Česky krok za krokem.

Hronová, K.: Úvodní audioorální kurs češtiny pro výuku zahraničních studentů. SPN, 1986-90.

Hronová, K., Turzíková, M.: Čeština pro cizince. Fraus 1998.

Huková, Nguy Giang, Kocourek: Čeština pro Vietnamce z klubu Hanoi. 2010.

Kempná, H.: Písanka pro zahraniční studenty. UK 1988.

Matula, O.: Český den - materiály pro učitele češtiny jako cizího jazyka. Člověk v tísni, o.p.s., Praha 2007.

Nguyen Quyet Tien: Jak se učit česky rychle a efektivně. 1. a 2. díl. 2009.

Nekovářová, A.: Čeština pro život. Akropolis, 2006-

Nývltová, D. Pinková, J.: Česky v Česku I, II (pro studenty se znalostí ruštiny). Akropolis 2008.

Rešková, I.; Pintarová, M.: Communicative Czech. (Elementary, Intermediate). PhDr. Ivana Rešková 2004.

Sýkorová, B.; Davidová, H.: Cvičebnice češtiny jako cizího jazyka. Polyglot 2009.

Štindl, O.: Easy Czech Elementary. Akronym 2008.↑ nahoru

Učebnice češtiny pro děti cizince (abecedně)

Dousková, J.; Štenclová K., Fraňková, L.: Česky vesele a hezky. Centa 2005.

Hanzová, M. Učíme se česky. Pansofia 2002-4.

Hrubá, J. Čeština pro děti cizinců. MSD, spol.s.r.o, Brno 2004.

Kotyková, S. Lejnarová, I. Čeština pro malé cizince. Knižní klub, Praha 2004-5.

Svobodová, J. Učím se česky 1 (pracovní učebnice). Harry Putz, Liberec 2012.

ŠKODOVÁ, S. Domino. Český jazyk pro malé cizince (učebnice, pracovní sešit, metodika). Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010.

Tomášová, M. Pokorná, K. Učíme se česky - čeština jako druhý jazyk (E-learningová učebnice pro čínské děti). PedF UK, 2013.

Vojtkovská, P.: Annjong hasejo, paní učitelko. ZŠ Frýdek-Místek, 2008.

Hry a aktivity do hodiny (abecedně)

Andrášová, H., Podepřelová, A. a kol: Na cestě za češtinou. Klett 2008.

Čechová, M., Oliva, K., Nejedlý, P.: Hrátky s češtinou II. ISV 2001.

Pavelka, R., Brodecká, L. Hrátky s češtinou. MC Nakladatelství Brno, 1998.

Malá, Z.: Hry a aktivity pro výuku češtiny pro cizince. Lingea Ludus, 2009.

Pišlová, S.: Jazykové hry. Fortuna 2016.

Víška, V., Nováková, L.: Čeština nás baví. Triton 2005.

Užitečné informace

↑ nahoru

Autor článku

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s.  Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 dosud pracuje pro stejnou organizaci v Praze, Správu uprchlických zařízení MV, jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Tipy na další související zdroje informací

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Audiozáznamy

Jak vietnamské děti k českým příbuzným přišly. Radio, ČRo Plus - Zaostřeno, 2013.

Česky příliš neumí, ve škole se jim však daří. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Zblízka, 2011.

Děti jiných národností v náhradních rodinách. Radio, ČRo 6 - Zaostřeno na lidská práva, 2009.

Mezinárodní únosy dětí - JUDr. Otakar Motejl. Radio, ČRo 2 Praha - Káva o čtvrté, 2006.

Videozáznamy

Domov pro děti z ciziny končí, už prý není potřebný. TV, Česká televize - 168 hodin, 2012.

V zařízení pro děti z ciziny panují tristní a nezákonné podmínky. TV, Česká televize - Studio ČT24, 2012.

České matky prodávají své děti cizincům / Čí je to dítě? TV, Česká televize - 168 hodin, 2012.

Málo peněz na mateřské. TV, Česká televize - Ochránce, 2011.

Legislativní dokumenty

Vyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Zákon č. 48 /1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Sdělení č. 43/2000 Sb.m.s., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

Zpět na téma Cizinci v ČR

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS