Zobrazit menuSkrýt menu

Kde hledat pomoc

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 9. 4. 2020

Nestátní a neziskové organizace zdarma nabízející služby cizincům (abecedně)

 • Centrum pro integraci cizincůwww.cicpraha.org
  Poskytuje cizincům sociální a pracovní poradenství, kurzy češtiny a další vzdělávání.
 • Charita ČRwww.charita.cz
  Nabízí pomoc cizincům nečastěji  v otázkách pobytového režimu, sociálního zabezpečení a zdravotní péče nebo třeba pomoc s hledáním ubytování, zaměstnání a možností vzdělávání.
 • InBázewww.inbaze.cz
  Nabízí programy pro mladší i starší děti cizinců včetně mimoškolních aktivit, poskytuje právní, pracovní, psychologické a sociální poradenství pro jednotlivce i rodiny.
 • Integrační centrum Prahahttps://icpraha.com
  Poskytuje cizincům právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka a sociokulturní orientace.
 • IOM Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration, IOM) – www.iom.cz
  Mezivládní organizace s hlavním sídlem v Ženevě se věnuje převážně asistenci dobrovolných návratů cizinců do země původu a programům přesídlení.
 • La Stradawww.strada.cz
  Je jedinou specializovanou organizací, která se v rámci ČR výhradně věnuje poskytování pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám.
 • Meta, sdružení pro příležitosti mladých migrantůwww.meta-ops.cz
  Nabízí klientům odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání a uplatnění na trhu práce formou osobních, telefonických a e-mailových konzultací. Klienty poradenství se mohou stát cizinci bez rozdílu věku a typu pobytu v ČR, kteří mají zájem řešit své vzdělávání a následné pracovní uplatnění.
 • Organizace pro pomoc uprchlíkůmwww.opu.cz
  Nabízí právní a sociální poradenství ve čtyřech pobočkách v České republice, v Praze, v BrněPlzni.
 • Poradna pro integraciwww.p-p-i.cz
  Zaměřuje se také na poskytování sociálního a právního poradenství, dále na doučování dětí a výuku českého jazyka pro všechny věkové skupiny.
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská právawww.poradna-prava.cz
  Poskytuje poradenství ve věcech státního občanství, v případech podezření na diskriminaci v trestním řízení, bydlení, zaměstnání a přístupu na veřejná místa, právě tak jako v případech rasově motivovaných útoků. 
 • Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE)www.soze.cz
  Poskytuje právní a sociální poradenství, výuku češtiny, azylový dům, rekvalifikační kurzy nebo pracovní místa na zkoušku.
 • Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)www.migrace.com
  Posláním sociální služby poskytované SIMI je pomocí všestranného poradenství podporovat cizince během jejich pobytu v ČR, nabízí právní a sociální poradenství.
 • UNHCRwww.unhcr.cz
  Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) v ČR podporuje úsilí o vybudování komplexního, samostatného a udržitelného azylového systému v souladu s mezinárodními závazky, zajišťuje program přesídlení a usnadnění integrace uprchlíků do české společnosti.

↑ nahoru

Státní organizace, které poskytují služby cizincům

 • Veřejný ochránce právwww.ochrance.cz
  Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Sleduje zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání a průvozu cizinců a trestu vyhoštění.
 • Správa uprchlických zařízení MV ČR (SUZ)www.suz.cz
  Je provozovatelem přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek. Zde poskytuje zejména ubytovací, stravovací, psychologické, sociální, vzdělávací a poradenské služby, zajišťuje také volnočasové aktivity.
 • Centra na podporu integrace cizinců(CPIC)www.integracnicentra.cz
  Poskytují  ve všech krajských městech cizincům, kteří mají v České republice trvalý nebo dlouhodobý pobyt a zároveň pocházejí z nečlenských zemí Evropské unie, zdarma kurzy českého jazyka, poradenskou a informační činnost, sociokulturní kurzy, internetové pracoviště a knihovnu.
 • Zařízení pro děti-cizincehttp://zdcpraha.cz
  Provozuje diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní školu a dětský domov pro nezletilé cizince bez doprovodu.
 • Státní integrační program Ministerstva vnitra – Státní integrační program (§§ 68, 69, 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) – je zaměřen na pomoc azylantům při zajištění jejich začlenění do společnosti. Tím je kodifikována snaha státu pomoci azylantům v oblasti zajištění bydlení, výuky českého jazyka a uplatnění na trhu práce (podrobnosti zde). 

Potřebuji se naučit česky

(podmínky, seznam kurzů pro dospělé, seznam škol pro děti)

Problémy ve škole

(zařazení do ročníku, výukové problémy, problémy s chováním, šikana, nostrifikace)

Potřebuji najít práci

↑ nahoru

Životní situace

(legislativa, orientace v ČR, smlouvy o koupi bytu, bydlení, práce, pojištění, uznání vzdělání atd.)

Informační a asistenční telefonní linky pro cizince 

 • Asistenční telefonická linka v mongolském jazyce

Tel. 733 67 66 67, v provozu dvakrát týdně – v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin.

 • Asistenční telefonická linka ve vietnamském jazyce

Tel.: 605 99 99 69, v provozu třikrát týdně – v pondělí, ve středu a v sobotu od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.

 • SOS linka pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám

Tel. 800 077 777 (zdarma), v provozu ve středu od 12 do 20 hodin v českém, ruském a rumunském/moldavském jazyce. Mimo provozní hodiny linky je k dispozici záznamník, kde lze zanechat vzkaz.

 • Protikorupční linka pro cizince

Tel. 974 847 704

Linka slouží k oznamování veškerých forem korupčního jednání, se kterými se cizinci setkají, např. při vyřizování pobytových agend. Linka je k dispozici pro hovory v českém a anglickém jazyce, a to každé pondělí a středu od 8 do17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin. Mimo tuto pracovní dobu mohou ohlašovatelé zanechat na záznamníku vzkazy, které operátor zpracuje následující den. Ty lze nahrávat v jakémkoli jazyce.

 • Bezplatná telefonní linka poskytuje informace o zkoušce z českého jazyka

Tel. 800 400 469

Poskytne informace o přípravě na tuto zkoušku v českém, anglickém a ruském jazyce. Provozní doba telefonní linky je pondělí 10–18 h., středa 10–18 h., čtvrtek 10–18 h., pátek 10–18 h.

↑ nahoru

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s.  Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 dosud pracuje pro stejnou organizaci v Praze, Správu uprchlických zařízení MV, jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Zpět na téma Cizinci v ČR

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS