Zobrazit menuSkrýt menu

Finanční podpora státu cizincům žijícím na území České republiky

Publikováno: 6. 8. 2015, aktualizováno: 9. 2. 2018

ilustrační foto: prasátko-pokladničkaPodmínky, za jakých máte jako cizinec právo na dávky v hmotné nouzi, přídavky státní sociální podpory a dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi se poskytuje osobě nebo rodině, pokud nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb a současně si příjem z objektivních důvodů nemůže zvýšit a vyřešit tak svoji situaci vlastním přičiněním. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi také napomáhá řešení některých nárazových životních situací.

Druhy dávek v hmotné nouzi

 • Příspěvek na živobytí (§ 21 až § 29)
 • Doplatek na bydlení (§ 33 až § 35a)
 • Mimořádná okamžitá pomoc (§ 36 až § 37)

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout i osobám, které na území ČR pobývají legálně a ve zcela výjimečných situacích i při nelegálním pobytu, hrozí-li vážná újma na zdraví.

Za jakých podmínek máte nárok na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení?

 • Jste hlášeni na našem území k trvalému pobytu nebo máte na území trvalý pobyt.
 • Byla Vám udělena mezinárodní ochrana nebo doplňková ochrana.
 • Jste cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
 • Jste občan EU, na kterého se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1612/68);
 • Jste občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci, pokud jste hlášeni na území České republiky k pobytu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li Vám nárok z přímo aplikovatelných předpisů Evropských společenství;
 • Jste držiteli povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a Vaši rodinní příslušníci, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky a mají-li bydliště na území České republiky.

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi můžete podat na krajské pobočce Úřadu práce České republiky dle místa Vašeho bydliště.

Další informace z oblasti pomoci v hmotné nouzi naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobnosti naleznete také v našich dalších článcích souvisejících s problematikou pobytu cizinců na území ČR.

 nahoru

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora zahrnuje dávky, jejichž prostřednictvím stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí. Níže zmíněné dávky upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Jsou to tyto dávky:

 • Přídavek na dítě (§ 17 až § 19)
 • Rodičovský příspěvek (§ 30 až § 31)
 • Příspěvek na bydlení (§ 24 až § 28)
 • Porodné (§ 44 až § 46)
 • Pohřebné (§ 47 až § 48)

Dávky vám mohou být poskytnuty v případě, že:

 • Jste hlášen na území České republiky k trvalému pobytu (občané České republiky) nebo máte na našem území trvalý pobyt (cizinci).
 • Jste občan Evropské unie, na které se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství.
 • Jste hlášený k pobytu na území České republiky, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na zemí České republiky.
 • Jste cizinec mladší jednoho roku věku, narozený na území České republiky a hlášený k pobytu na území České republiky.
 • Jste nezletilý cizinec svěřený na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče.
 • Jste držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evrospké unie a bylo vám vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.
 • Jste rodinnými příslušníky cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího residenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na našem území.
 • Bylo Vám vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu.
 • Byla Vám udělena doplňková ochrana.
 • Bylo Vám vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, a to pokud máte na našem území bydliště.

Žádost o poskytování dávek státní sociální podpory můžete podat na krajské pobočce Úřadu práce České republiky podle místa Vašeho bydliště.

Další informace z oblasti státní sociální podpory naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 nahoru

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Jedná se o tyto příspěvky výhradně pro osoby se zdravotním postižením, upravuje je zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením:

 • Příspěvek na mobilitu (§ 6 až § 7)
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku (§ 9 až § 12)

O dávky můžete žádat, pokud:

 • Jste na našem území hlášen k trvalému pobytu nebo máte na území České republiky trvalý pobyt.
 • Byla vám udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.
 • Jste cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu,
 • Jste občan členského státu Evropské unie, pokud jste hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než tři měsíce, nevyplývá-li vám nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 • Jste rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie, pokud jste hlášen na území České republiky k pobytu po dobu delší než třiměsíce, nevyplývá-li vám nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie.
 • Jste držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud jste hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu, a to pokud máte bydliště na našem území.

Žádosti o dávky vyřizují krajské pobočky Úřadu práce České republiky.

Další informace o dávkách pro osoby se zdravotním postižením naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

nahoru

Důležité kontakty a místa, kde vám mohou poradit, naleznete v samostatné kapitole Kdy a kde hledat pomoc.

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

Mgr. Jakub Tesař

Absolvoval magisterské studium oboru sociální pedagogika. Od počátku své profesní cesty se věnuje sociální práci s různými cílovými skupinami. Začínal v psychiatrické léčebně v Opavě na civilní službě, pracoval s postiženými dětmi ve škole Svítání o.p.s., působil také jako sociální pracovník pro odsouzené ve výkonu trestu  v pražské věznici Pankrác. Několik let se věnoval psychosociální pomoci duševně nemocným v regionu Pardubice v neziskové organizaci Cedr o.p.s. Uprchlické problematice se začal věnovat vedením sociálních služeb v jednom z pobytových středisek pro žadatele o azyl. Od roku 2009 pracuje pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra v Praze jako metodik a koordinátor sociální práce s žadateli o azyl, azylanty a cizinci.

Zpět na téma Cizinci v ČR

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS