Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 4. 11. 2013, aktualizováno: 7. 3. 2019

knihyZaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu hledejte v naší Odborné knihovně.

Literatura

UZLOVÁ I. Asistence lidem s postižením a znevýhodněním : praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty, 2010.

POKORNÁ V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání, 2010.

Národní institut dětí a mládeže. Patříte mezi nás?, aneb, Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků, 2010.

HÁJKOVÁ, V. - STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe, 2010.

OPATŘILOVÁ D. Analýza současného stavu inkluzivního vzdělávání v České republice u jedinců s tělesným postižením v předškolním a základním vzdělávání, 2009.

FRANIOK, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením: inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením, 2008.

HÁJKOVÁ, V. Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním, 2008.

ČADILOVÁ, V. - ŽAMPACHOVÁ, Z. Specifika vzdělávání dětí, žáků a studentů s Aspergerovým syndromem, 2007.

SCHOENEBECK, H. A pro děti svítá: podpora místo manipulace, 2006.

HANÁK, P. Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením, 2005.

SELIKOWITZ, M. Downův syndrom: definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělávání, dospělost, 2005.

GILLBERG, Ch. - PEETERS, T.  Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova a vzdělávání dětí s autismem, 2003.

ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ I. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče, 2006.

MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, 2001.

LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku, 2001.

JELÍNEK, J. Hudební vzdělávání dětí se zrakovým postižením: metodická publikace, 2010.

kol. autorů: Integrativní školní (speciální) pedagogika: základy, teorie, praxe, 2003.

KUBÍČOVÁ, Z - KUBÍČE, J. Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v mateřské a základní škole, 2001.

TEPLÁ, M. Náměty pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, 2001.

SCHOPLER, E. Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje : výchova a vzdělávání dětí s autismem, 1999.

kol. autorů: Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem, 1999.

KAVALE, M. - PILAŘOVÁ, M. - NEDVĚDOVÁ, S. Děti s potřebou specifické péče: praktická příručka pro práci učitele, 1999.

HENNHOFEROVÁ, P. Píšu, píšeš, píšeme: učebnice psaní na elektronickém psacím stroji pro děti mladšího školního věku a děti s tělesným postižením, 1998.

TRAŠILIEVOVÁ, A. Práce s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí v třídním kolektivu základní školy, 1989.

Výzkumy

VÍTOVÁ J. - BALCAROVÁ J. Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením, 2012.

Tam, kde postižení není překážkou. Rytmus, o. s. - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 2011.

Inkluzivní vzdělávání - výstupy z konferencí. Rytmus, o. s. - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 2011.

Inkluze? Oč vlastně jde? Rytmus, o. s. - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 2011.

Liga lidských práv - projekt Férová škola. Rytmus, o. s. - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 2011.

Mezinárodní konference na podporu inkluzivního vzdělávání. Rytmus, o. s. - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 2011.

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2011.

Práva žáků a rodičů ve školství. Rytmus, o. s. - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 2011.

Přístupy zaměřené na člověka a jejich využití na podporu inkluzívního vzdělávání. Rytmus, o. s. - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., 2011.

TABERY, Paulína. Česká veřejnost o úrovni vzdělávání na různých typech škol. Národní úložiště šedé literatury. 2010.

kol. autorů: Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání", 2009.

kol. autorů: Výzkum na téma "Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání", 2009.

kol. autorů: Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí : závěrečná zpráva řešení II. klíčové aktivity projektu OPRLZ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0274 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními, 2007.

Audiozáznamy

Některé speciální školy na Vysočině zavádějí výuku pomocí tabletů, postižené děti to baví. Radio, ČRo Region, 2013.

Zlínské Centrum Slunečnice vzdělává a připravuje na zaměstnání desítky postižených lidí. ČRo 1, 2013.

Downův syndrom. ČRo 1 - HandyCamping, 2013.

Vzdělávání handicapovaných dětí - Blanka Dvořáková. Radio, ČRo Plus - Hovory, 2013.

Kdo chodí do praktických škol - Hana Stýblová a Klára Šimáčková - Laurenčíková. Radio, ČRo Plus - Pro a proti, 2013.

Právo dětí na vzdělání - Iva Pikalová. Radio, ČRo Olomouc - Dobrá rada, 2012.

Autismus - vzdělávání dětí. Radio, ČRo Plzeň - Co Vás zajímá, 2012.

Právo dětí na vzdělání - Iva Pikalová. Radio, ČRo Olomouc - Dobrá rada, 2012.

Škola pro děti s kombinovaným postižením. Radio, ČRo Regina - Bez bariér, 2012.

Střední škola pro postižené. Radio, ČRo Ostrava - Křížem krajem, 2012.

Daniela Krausová: Dítě s poruchou učení chce zažít úspěch. Radio, ČRo Region - Karambol, 2012.

Dyslexie a styl výuky jí přizpůsobený. Radio, ČRo Brno - Otázky a odpovědi, 2012.

Inkluzivní nebo exkluzivní vzdělávání? Radio, ČRo Rádio - Jak jinak, 2012.

Navzdory zákonům a kritice zvenčí jsou tisíce zdravých dětí v praktických školách. Radio, ČRo 1 Radiožurnál, 2012.

O autismu a školských zařízeních. Radio, ČRo Plzeň - Poradíme Vám, 2012.

Výuka dětí s poruchou řeči. Radio, ČRo Ostrava - Koktejl, 2012. 

Od malička žijí s postižením, pomáhá jim tablet. Radio, ČRo 1 Radiožurnál, 2012.

Část odborníků a ministerstvo školství se přou o způsob výuky neslyšících. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Ranní Radiožurnál, 2011.

Příprava a diagnostika předškoláků. Radio, ČRo Pardubice - Máme hosty, 2011.

Integrace handicapovaných dětí do škol. Radio, ČRo 6 - Hovory o vztazích, 2011.

Jedna škola - různé děti. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu, 2011.

Vzdělávání zrakově postižených dětí - Ivan Antov a Ivo Rek. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu, 2011.

Porucha specifických dovedností dítěte. Radio, Rádio Impuls, 2011.

20 let péče o postižené děti. Radio, ČRo Sever - Informace ze severu Čech, 2010.

Speciální mateřské školy. Radio, ČRo 2 Praha - Pomáháme si, 2010.

Integrace postižených dětí v praxi. Radio. ČRo 2 Praha - Pomáháme si, 2010.

Vzdělání zrakově postižených. Radio, ČRo Radio Wave - Universum, 2010.

Handicapovaní studenti na VŠE - Václav Eliáš. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - HandyCamping, 2008.

Integrace dětí s poruchami učení a autismem. Radio, ČRo Region - Tandem, 2008.

Zlobivé nebo hyperaktivní dítě? Radio, ČRo 2 Praha - Káva o čtvrté, 2008.

Nesedávej panenko v koutě aneb Týden pro inkluzi. Radio, ČRo 2 Praha - Káva o čtvrté, 2008.

O autismu a autistech. Radio, ČRo Plzeň - Poradíme Vám, 2008.

Začleňovat či nezačleňovat? Radio, ČRo 2 Praha - Hovorna, 2008.

Prenatální učení a výchova. Radio, ČRo Regina - Třináctka, 2008.

Vzdělávání zrakově postižených dětí - Tereza Hradílková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Z jiného pohledu, 2008.

Nové vzdělávací centrum pro postižené děti. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Zblízka, 2008.

Přípravné třídy. Radio, ČRo 2 Praha - Pomáháme si, 2008. 

Specifika vzdělávání sluchově postižených dětí. Radio, ČRo 2 Praha - Pomáháme si, 2007.

Integrace dětí se zrakovým postižením. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Z jiného pohledu, 2007.

Výchova hyperaktivních dětí. Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2006.

Dětství a dospívání postižených. ČRo 1 Radiožurnál - HandyCamping, 2006.

Jak se studuje postiženým VŠ? Radio, ČRo 1 Radiožurnál - HandyCamping, 2005.

Videozáznamy

Vzdělávání dětí s autismem. TV, Česká televize - Klíč, 2013.

Handicapované dítě ve škole - Jan Michalík. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Jdeme do školky - PhDr. Ilona Špaňhelová - Rizika pro děti po návratu z prázdnin - Rudolf Rubeš - Školní potřeby pro leváky a dysfunkce - Mgr. Jarmila Budíková. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Handicapované děti v základních školách. TV, Česká televize - Události v regionech, 2012.

České školství podle zprávy OECD vyřazuje znevýhodněné žáky. TV, Česká televize - Události, 2012.

Postižené děti v jedné lavici se zdravými, TV, Česká televize - Události v regionech, 2012.

Inkluzivní vzdělávání. TV, Česká televize - Události, komentáře, 2011.

Vzdělávání se zdravotním postižením. TV, Česká televize - Klíč, 2011.

Vzdělávání se zdravotním postižením. TV, Česká televize - Klíč, 2011.

České školy nedisponují dostatkem míst pro děti s dyslexií. TV, Česká televize - Události, 2010.

Výuka cizích jazyků pro sluchově postižené děti. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2010.

Vzdělávání hendikepovaných dětí. TV, Česká televize - Sama doma, 2010.

Inkluze dětí se zdravotním postižením. TV, Česká televize - Sama doma, 2008.

Školy pro mentálně postižené. TV, Česká televize - Sama doma, 2008.

Vzdělávání neslyšících dětí. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2008.

MŠ se speciální péčí. TV, Česká televize - Sama doma, 2008.

Odmaturuji s dyslexií? TV, Česká televize - Rodina, škola a já, 2008.

Učební obory pro neslyšící. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2007.

Dysfunkce, metody a pomůcky. TV, Česká televize - Sama doma, 2007.

Jak se studuje VŠ se sluchovým postižením? TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2006.

Neslyšící a středoškolské vzdělávání. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2006.

Co s sebou nese začleňování dětí s dysfunkcemi do běžných tříd? TV, Česká televize - Rodina a škola, 2006.

Vzdělávání hluchoslepých dětí - Jak žijí mladí hluchoslepí. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2005.

Legislativní dokumenty

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS