Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 27. 1. 2020

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a dozvíte se více. Další související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Literatura

ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. 415 s.

HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. 173 s.

PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. 322 s.

ROTTEROVÁ, B., ČÁP, J. Výchova aktivity mládeže ve volném čase. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 158 s.

VÁŽANSKÝ, M. Volný čas a pedagogika zážitku. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 64 s.

VÁŽANSKÝ, M. Základy pedagogiky volného času. Brno: Print-Typia, 2001.

VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. 463 s.

Výzkumy

KNOTOVÁ D. Pedagogické dimenze volného času, 2011.

Jak tráví volný čas děti s hendikepem. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR , 2010.

HOLT, Nicholas L., ed. Positive youth development through sport. 1st pub. London: Routledge, 2008. xi, 137 s. ISBN 978-0-415-55317-9.

Audiozáznamy

Tyflopomůcky a hry pro nevidomé. Radio, ČRo Regina - Tmavomodrý svět, 2013.

Sportovní hry pro zrakově postižené. Radio, ČRo Regina - Tmavomodrý svět, 2012.

Dřív je zavírali do ústavů, teď hrají i fotbal. Radio, ČRo 1 - Radiožurnál - Zblízka, 2012.

Hračky pro postižené děti - Olga Černohorská. Radio, ČRo Regina - Bez bariér, 2012.

Vaření, aneb volný čas postižených dětí. Radio, ČRo Ostrava - Křížem krajem, 2012.

Po čem děti touží? Radio, ČRo 2 Praha - Dobrá vůle, 2010.

Průzkum zjišťoval, jak tráví děti se zdravotním postižením volný čas. Radio, ČRo 7 - Radio Praha, 2010.

Integrovaný tábor. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - HandyCamping, 2010.

Letní tábory pro handicapované děti. Radio, ČRo Radiožurnál - HandyCamping, 2008.

Prázdninové tábory pro děti se zdravotním postižením. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2005.

Videozáznamy

Kroužky, přetěžování dětí - ambice rodičů. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Aktivní trávení volného času. TV, Česká televize - Klíč, 2009.

Olympiáda dětí s handicapem. TV, Česká televize - Sama doma, 2007.

Legislativní dokumenty

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Zpět na téma Volný čas dětí se zdravotním postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS