Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 13. 6. 2012, aktualizováno: 4. 6. 2020

ilustrační obrázek - knihyZaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

FITZNEROVÁ, I. Máme dítě s handicapem. Praha: Portál, 2010.

Kol. autorů. Závěrečná zpráva výzkumu pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na území hlavního města Prahy. Olomouc: VCIZP,  2008.

MAKOVCOVÁ, J. Maminko, nezpívej. Praha: Albi, 2009.

MICHALÍK, J. Malý právní průvodce pečujících. Brno: Moravskoslezký kruh, 2010.

MICHALÍK, J. – Valenta, M. Průběžná zpráva  výzkumu GAČR č. 406/09/0177  „Kvalita života rodin pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. Olomouc: UP, 2009.

MICHALÍK, J. a kol. Závěrečná zpráva z výzkumu „Postoje uživatelů sociálních služeb k novému způsobu jejich poskytování“. Olomouc: IRVS, 2008.

VÁGNEROVÁ, M. – STRNADOVÁ, I. – KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství, být matkou postiženého dítěte. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009.

MATĚJČEK, Z. Rodičům dětí s vážnějším mentálním postižením.

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008.

MATĚJČEK, Z. Co kdy a jak ve výchově dětí. Praha: Portál, 2007.

MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H & H, 2001.

CHVÁTALOVÁ, H. Jak se žije dětem s postižením. Praha: Portál, 2005.

PREKOPOVÁ, J. – SCHWEIZEROVÁ, Ch. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha: Portál, 2008.

SOBOTKOVÁ, D. – DITTRICHOVÁ, J. a kol. Narodilo se s problémy, a co bude dál? Praha: Triton, 2009.

MROWETZ, M. – CHRASTILOVÁ, G. – ANTALOVÁ, I. Bonding – porodní radost: Podpora rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti? Praha: Dharmagaia 2011.

ZUCKOFF, M. Naia se smí narodit. Praha: Portál, 2004.

Výzkumy

MICHALÍK J. Rodina pečující o člena se zdravotním postižením - známe ji? - Příspěvek na konferenci „OHROŽENÉ DÍTĚ II", 2010.

KOHOUTOVÁ L. Vnímání postiženého sourozence. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Sociologie a sociální antropologie - Praktika z kvalitativního výzkumu.

MICHALÍK J. Východiska k řešení výzkumu kvality života osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením, 2008.

Audiozáznamy

Centrum zdravotně sociální pomoci pro děti se specifickými vadami a potřebami jejich rodin - MUDr. Rút Svobodová. Radio, ČRo Brno - Apetýt, 2012.

PaedDr. Michael Chytrý o podobě české rodiny 21. století. Radio, ČRo Region - Karambol, 2012.

Pomoc autistickým dětem a jejich rodinám - Marta Hrůzová - Pečeňová (Za Sklem). Radio, ČRo Brno - Apetýt, 2012.

Příběh Anežky Honnerové - Ivana Honnerová. Radio, ČRo 2 Praha -Dobrá vůle, 2012.

Nadace Klíček - Jiří a Markéta Královcovi. Radio, ČRo 1 - Večerní host Radiožurnálu, 2012.

Svalová dystrofie - Monika Bednářová. Radio, ČRo Pardubice - Máme hosty, 2012.

Týden rané péče aneb Jak pomoci rodinám s postiženými dětmi. Radio, ČRo 6 - Zaostřeno na občana, 2012.

Výchova dětí a její úskalí - Jiřina Prekopová. Radio, ČRo 2 Praha - Je jaká je, 2012.

Střediska rané péče pomáhají postiženým dětem i jejich rodičům. Radio, ČRo 1 - Odpolední Radiožurnál s..., 2011.

Péče o děti s mentálním postižením. Radio, ČRo 1, 2011.

Rodiče dětí se zdravotním postižením. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2004.

Péče o lidi s poškozením mozku. Radio, ČRo Rádio Česko - Jak jinak, 2011.

Máme dítě s handicapem - PhDr. Ivana Fitznerová. Radio, ČRo 6 - Hovory o vztazích, 2010.

Miminka do dlaně - MUDr. Dominika Krakovská, MUDr. Dominika Zobanová, Lenka Novotná (Nedoklubko) a rodina Prošvicových. Radio, ČRo 2 Praha - Káva o čtvrté, 2010.

Mám epilepsii, ale chci mít rodinu. Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2006.

Autista v rodině - MUDr. Michal Hrdlička. Radio, ČRo 6 - Hovory o vztazích, 2008.

Společnost pro ranou péči - Martina Dunděrová. Radio, ČRo Ostrava - Koktejl, 2008.

Maminky autistických dětí - Alena Pavlištíková a Lenka Hladká. Radio, ČRo Brno, Apetýt, 2008.

Péče o duševně nemocné u nás a v zahraničí. Radio, ČRo 6 - Studio STOP, 2004.

Videozáznamy

Máme dítě s handicapem – Sdružení Už ti rozumím – Praktická škola Karla Herforta. TV, Česká televize – Klíč, 2012.

Rodičům postižených chlapců pomáhá město i přátelé. TV, Česká televize – Zprávy, 2011.

Spinální muskulární atrofie. TV, Česká televize – Klíč, 2011.

Péče o děti s autismem – Jana Makovcová – Bezpečná cesta do školy – Radek Patrný. TV, Česká televize – Sama doma, 2010.

Péče o handicapovaného člena rodiny – asistence – Lada Chaloupková. TV, Česká televize – Sama doma, 2010.

Péče o handicapovaného člena rodiny - psychika - PhDr. Hana Štěpánková -- Ošetřovatelské kurzy pro členy rodiny - Karolína Vaicová. TV, Česká televize - Sama doma, 2010.

Péče o zdravotně postižené. TV, Česká televize – Klíč, 2010.

Moje dítě nedoslýchá. TV, Česká televize – Rodina a já, 2009.

Životy rodin s dětmi s postižením. TV, Česká televize – Klíč, 2008.

Typy léčby a možnosti péče o zdravotně postižené lidi. TV, Česká televize – Klíč, 2007.

Co s sebou nese začleňování dětí s dysfunkcemi do běžných tříd? TV, Česká televize – Rodina a škola, 2006.

Dlouhodobá péče o své blízké. TV, Česká televize – Klíč, 2006.

Legislativní dokumenty

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením vyhlášená pod č. 10/2010 Sb.m.s., sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR

Úmluva o právech dítěte vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

Ústava České republiky − ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Zákon č. 14/2000 Sb.m.s., Evropská sociální charta

Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
§ 5 a § 43 - povinnosti poskytovatele služby vůči zdravotně postiženým osobám.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Ustanovení § 20a odst. 1 písm. h) − osvobození od zpoplatnění za užití pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem přepravujícím těžce zdravotně postižené občany.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
Povinnosti dopravce nediskriminovat osoby zdravotně postižené (§ 52 odst. 6).                                                                                                              

Další doporučené internetové zdroje

Raná péče je především terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Více o rané péči najdete zde.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., je otevřeným občanským sdružením s celorepublikovou působností. Prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem a jejich rodinám: www.arpzpd.cz 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků poskytuje zájemcům z celé ČR základní i odborné sociální poradenství: www.spmpcr.cz 

Asociace pomáhající dětem s autismem

APLA ČR sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace, které při práci s osobami s poruchou autistického spektra uplatňují postupy a metody uznávané odbornou veřejností a ve své činnosti se ubírají směrem hlavního (mainstreamového) terapeutického proudu a nikoliv alternativních metod: www.apla.cz 

Alfabet – informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením

Alfa Human Service, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením: www.alfabet.cz 

Informační portál Helpnet

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví: www.helpnet.cz 

Další užitečné zdroje:

Stránky, blogy, rodičovská podpora:

  • Blog věnovaný holčičce s Edwardovým syndromem: http://juliankas.blog.cz 
  • Stránky existují pro podporu malé bojovnice Makulky, která trpí nemocí Epidermolysis bullosa congenita (nemoc motýlích křídel): www.makulka.cz 
  • O Klárce a její nemoci – SMA: www.klarcinblog.cz 

Další zdroje informací a podpůrné organizace naleznete v rubrice KDE HLEDAT POMOC.

Zpět na téma Rodina dítěte se zdravotním postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS