Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 22. 10. 2013, aktualizováno: 5. 3. 2020

 

Zaujalo vás téma rané péče? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

HOUDKOVÁ, Z Psychorehabilitační kurzy pro rodiče s dětmi raného věku se zdravotním postižením. 2008.

PILAŘOVÁ, M. Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence: Sborník. Praha: Futurum, 1999.

Kol. autorů: Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002.

Kol. autorů: Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením : vybrané příspěvky z kurzu "Poradce rané péče". Praha: Středisko rané péče, 1998.

KUDELOVÁ, I. - KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku: raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996.

Výzkumy

Vliv organizace zdravotnicko-sociálních služeb pro mentálně,tělesně a sociálně postižené děti na kvalitu odborné péče. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2002.

Audiozáznamy

Raná péče EDA. Radio, ČRo Regina - Tmavomodrý svět, 2012.

Týden rané péče aneb jak pomoci rodinám s postiženými dětmi. Radio, ČRo 6 - Zaostřeno na občana, 2012.

Raná péče a integrace postižených dětí. Radio, ČRo Plzeň - Poradíme vám, 2012.

Život v tichu.... Radio, ČRo - Vstupte! 2012.

Středisko rané péče a jeho činnost - Vladimíra Salvetová. Radio, ČRo Ostrava - Koktejl, 2011.

Týden rané péče - Martina Dunděrová. Radio, Rádio Wave - Klystýr, 2011.

Společnost pro ranou péči - Terezie Hradílková. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Host Radiožurnálu, 2010.

20 let rané péče v ČR - Ondřej Wolf. Radio, ČRo 2 Praha - Pomáháme si, 2010.

Jublieum Společnosti pro ranou péči. Radio, ČRo Ostrava - Křížem krajem, 2009.

Pardubické středisko rané péče - Ondřej Wolf. Radio, ČRo 2 Praha - Pomáháme si, 2007.

Videozáznamy

Raná péče. TV, Česká televize - Tep 24, 2012.

Málo peněz na ranou péči. TV, Česká televize - Události, 2011.

Problémy sociální služby rané péče. TV, Česká televize - Reportéři ČT, 2011.

Mezinárodní konference „Raná péče o děti mezi rodinou a státem". Videozáznam, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2010.

Další internetové zdroje informací

Konkrétní informace o dostupnosti služby v příslušném regionu je možné získat v registru sociálních služeb na webu MPSV, v informačních materiálech o sociálních službách a na webových stránkách sociálních odborů krajů a obcí s rozšířenou působností.

Dále například na webových stránkách: www.centrumlira.cz (dříve www.ranapece.eu), www.rana-pece.cz, https://www.tamtam.cz/www.asociace-ranapece.unas.cz, www.dumrodin.cz, http://dorea-eliada.cz

Další informace naleznete v rubrice KDE HLEDAT POMOC.

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS