Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 30. 6. 2014, aktualizováno: 7. 1. 2019

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

Jasenková M., Mikesková M. a kol. Pomáhať žiť a zomierať, radovať sa a smútiť. Bratislava: Cicero, 2005: 6–13.

Lokaj P. Léčba bolesti u dětí s nádorovým onemocněním. Pediatrie pro praxi 2009; 10(6): 385–388.

Sláma O., Kabelka L., Vorlíček J. a kol. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2007.

Kraus J. Paliativní péče v dětské neurologii. Neurologie pro praxi 2010; 11(1): 32–35.

Kubeczková-Páleníková A. Problematika paliativní péče u dětí, diplomová práce. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě, 2013: 14–52.

Goldman A., Hain R., Liben S. Oxford Textbook of Palliative Care for Children. Oxford University Press, UK, 2012.

Související literatura

Kübler-Rossová, Elisabeth. O dětech a smrti. Ermat, Praha 2003.

Brown, Laurie Krasny. Když dinosaurům někdo umře. Cesta domů, Praha 2010.

Démuthová, Slávka. Keď umiera dieťa. Pusté Úlany, 2010.

Ratiborský J., Fendrychová J. Ošetřovatelství v paliativní péči o dětské klienty. Pediatrie pro praxi 2012; 13(4): 262–264.

Štěrba J. a kolektiv. Podpůrná péče v dětské onkologii. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských oborů, Brno 2008.

Kraus J. a kol. Dětská mozková obrna. Grada, Praha 2005.

Výzkumy

Paliativní péče v dětské neurologii. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2010.

PROKOP, Jiří. Spiritualita umírajících pacientů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006.

Audiozáznamy

Nadace Klíček - Jiří a Markéta Královcovi. Radio, ČRo 1 Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu, 2012.

Videozáznamy
Péče o umírajícího pacienta.
Internetové stránky mojemedicina.cz, 2012.

Bazální stimulace. TV, Česká televize - Klíč, 2010.

Jak pečovat o nevyléčitelně nemocné? - MUDr. Ladislav Kabelka. TV, Polar televize, 2010.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS