Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 12. 8. 2020

ilustrační obrázek – knihyZaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

ATKINSON, L. R. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

ČÁLEK, O. a kol. Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených. Praha: SPN, 1985.

EDELSBERGER, K. – KÁBELE, F. Defektologický slovník. Praha: SPN, 1984.

HAMADOVÁ, P. – KVĚTOŇOVÁ, L. – NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007.

HROMÁDKOVÁ, L. Šilhání. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995.

JESENSKÝ, J. Hmatové vnímání informací s pomocí tyflografiky. Praha: SPN, 1988.

KEBLOVÁ, A. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha: Septima, 1996.

KRAUS, H. a kol. Kompendium očního lékařství. Praha: Grada, 1997.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000.

LITVAK, A. G. Nástin psychologie nevidomých a slabozrakých. Praha: SPN, 1979.

RIEBEL, O. Vybrané kapitoly oftalmologie. Praha: SPN, 1985.

ŘEHŮŘEK, J. Zrak a jeho funkční vady. In VÍTKOVÁ, M. Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999.

SCHOLL, G. T. (ed.). Foundantions of Education for Blind and Visally Handicapped Children and Youth. New York: American Foundantion for the Blind, INC, 1986.

SMÝKAL, J. Tyflopedické kalendárium. Praha: ČUNS.

ŠUMNÍKOVÁ, P. – CERHA, J. Komunikace s nevidomým a slabozrakým pacientem. [Communication with blind and visual impairment pacient]. In Praktické lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. s. 49–52.

ŠUMNÍKOVÁ, P. – CERHA, J. Lékař a hendikepovaný pacient. [Doktor and handicapped pacient]. In Praktické lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2002. s. 111–115.

WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: Avicenum, 1986.

Audiozáznamy

Tyflopomůcky. Radio, ČRo Regina – Tmavomodrý svět, 2013.

Tyflopomůcky a hry pro nevidomé. Radio, ČRo Regina – Tmavomodrý svět, 2013.

Robotické vidění pro nevidomé lidi. Radio, ČRo 1 Leonardo – Monitor, 2012.

Raná péče EDA. Radio, ČRo Regina – Tmavomodrý svět, 2012.

Sportovní hry pro zrakově postižené. Radio, ČRo Regina – Tmavomodrý svět, 2012.

Mladý inženýr pracuje na navigaci, která usnadní orientaci nevidomým. Radio, ČRo 1, 2012.

Šedý zákal a další vady zraku. Radio, ČRo Pardubice – Máme hosty, 2012.

Nevidomí si v knihovně ‚počtou' – nabízí na 5000 zvukových titulů. Radio, ČRo Ostrava – Dobré ráno s ČRo, 2012.

První poník v Česku prochází výcvikem na vodění nevidomých. Radio, ČRo 1, 2011.

Vzdělávání zrakově postižených dětí. Radio, ČRo 1 - Včerní host Radiožurnálu, 2011.

Vzdělání zrakově postižených. Radio, ČRo Radio Wave – Universum, 2010.

Zrakové vady u nedonošených dětí. ČRo 2 Praha – Rodinný lékař, 2010.

Zrakově postižení v třetím světě. Radio, ČRo 1 – HandyCamping, 2009.

Nevidomí rodiče a zdravé dítě. Radio, ČRo 2 Praha – Váš příběh, 2009.

Nevidomí nevidomým. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2008.

Vzdělávání zrakově postižených dětí – Tereza Hradílková. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2008.

GIN – zápisník pro nevidomé – Jiří Mojžíšek. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2008.

Partnerství a rodičovství nevidomých a pomocné praktické aktivity sdružení Okamžik. Radio, ČRo 1 - Z jiného pohledu, 2008.

Děti, oči, vady – MUDr. Rudolf Autrata. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2007.

Integrace dětí se zrakovým postižením. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2007.

Kurz plavání pro zrakově postižené děti. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2007.

Zrakově postižené děti v ZOO. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2007.

Hmatové knihy. Radio, ČRo 1 – Z jiného pohledu, 2007.

Život s oční vadou. Radio, ČRo 1 – HandyCamping, 2006.

Speciální pomůcky pro zdravotně postižené. Radio, ČRo 1 – HandyCamping, 2005.

Nebojme se nevidomých, oni se nás také nebojí. Radio, ČRo 1 – HandyCamping, 2005.

Jak se studuje postiženým VŠ? Radio, ČRo 1 – HandyCamping, 2005.

Videozáznamy

Znakový jazyk – Zrakové postižení. TV, Česká televize – Tep 24, 2013.

Banka vstřícnější vůči nevidomým. Co úřady nebo přechody? TV, Česká televize – Události, 2012.

Brýle, čočky, laser u dětí – MUDr. Eva Jerhotová – Souhlas rodičů s lékařským ošetřením – Mgr. Martin Plíšek – Vyšetření zraku u novorozenců – MUDr. Petra Šaňáková. TV, Česká televize – Sama doma, 2012.

TyfloCentrum – pomůcky pro nevidomé. TV, Česká televize – Sama doma, 2011.

Oční vady u dětí a šedý a zelený zákal. TV, Česká televize – Sama doma, 2011.

Oči – děti – MUDr. Petr Karger. TV, Česká televize – Sama doma, 2011.

Oční vady u dětí – Laserové operace v Léčba slepoty. TV, Česká televize – Tep 24, 2011.

Jakub aneb Nevidomý právník. TV, Česká televize – Život s handicapem, 2011.

Centrum TEREZA – Kniha Na ruce si nevidím. TV, Česká televize – Klíč, 2011.

Hmatové mapy. TV, Čeká televize – Události, 2011.

Neurofibromatóza. TV, Česká televize – Tep 24, 2011.

Co vidí, kdo nevidí. TV, Česká televize – Ta naše povaha česká, 2010.

Nevidomí. TV, Česká televize – Jeden společný svět, 2010.

Usnadnění dorozumívání díky technice. TV, Česká televize – Televizní klub neslyšících, 2007.

Já vidím a ty ne! TV, Česká televize – Tykadlo, 2006.

Rehabilitace zdravotně postižených. TV, Česká televize – Klíč, 2006.

Další doporučené internetové zdroje

Další organizace a sdružení najdete v rubrice: KDE HLEDAT POMOC. 

Zpět na téma Děti se zrakovým postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS