Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 30. 3. 2019

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

Co a jak číst se sluchově postiženým dítětem. Sborník příspěvků. Praha: FRPSP, 1999.

BENDOVÁ, P. – JEŘÁBKOVÁ, K. – RŮŽIČKOVÁ, V. Kompenzační pomůcky pro osoby se specifickými potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

Četba sluchově postižených. Sborník příspěvků. Praha: FRPSP, 2000.

EVANS, L. Totální komunikace. Struktura a strategie. Hradec Králové: Pedagogické centrum, 2001.

HAVLÍK, R. Sluchadlová propedeutika. Brno: NCONZO, 2007.

HOLMANOVÁ, J. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. Praha: Septima, 2002.

HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998.

HUDÁKOVÁ, A. ed. Ve světě sluchového postižení. Praha: FRPSP – Tamtam, 2005.

JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima, 1998.

KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002.

KRONUSOVÁ, M. Možnosti poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

KAŠPAR, Z. Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením.  Praha: Česká komora tlumočníku znakového jazyka, 2008.

LANGER, J. Výuka znakového jazyka a multimédia. In Pedagogický software, 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006.

LAUKOVÁ, Š. Kochleární implantace a její využití v praxi. Brno, 2008. Diplomová práce na Masarykově univerzitě.

POLÁČEK, I. Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé. [CD-ROM]. Brno: Unie neslyšících Brno, 2007.

POTMĚŠIL, M. Problematika kombinovaných vad z pohledu surdopedie. In LUDÍKOVÁ, L. a kol. Kombinované vady. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005.

POTMĚŠIL, M. Čtení k surdopedii. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2004.

REDLICH, K. CODA – slyšící děti neslyšících rodičů. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

ROUČKOVÁ, J. Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením. Praha: Portál, 2006.

SCHROMOVÁ, M. Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením v Moravskoslezském kraji.

SOURALOVA, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002.

STRNADOVÁ, V. Specifické neverbální projevy neslyšících lidí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

STRNADOVÁ, V. Odezírání jako schopnost. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet. Praha: Česká unie neslyšících, 1995.

STRNADOVÁ, V. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK, 1998.

ŠEDIVÁ, Z. Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima, 2006.

ŠEDIVÁ, Z. Rozvíjení sociálních dovedností sluchově postižených. Praha: Septima, 1997.

Časopisy

GONG – časopis Sluchově postižených: www.gong.cz.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.: www.detskysluch.cz.

Katalog výukových materiálů České komory tlumočníků znakového jazyka: www.cktzj.com.

UNIE – časopis České unie neslyšících: www.cun.cz.

Výzkumy

VÍTKOVÁ, J. - BALCAROVÁ, J. Jazykové kompetence versus matematické představy předškolních dětí se sluchovým postižením, 2012.

Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže, 2010.

Program kochleárních implantací u dětí - rozšíření diagnostických možností a hodnocení faktorů ovlivňujících přínos implantace. Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 2004.

Audiozáznamy

Canisterapie. Radio, ČRo Sever - Pohodové odpoledne, 2013.

Vyšetření sluchu u novorozeňat - MUDr. Magdaléna Kantová. Radio, ČRo Regina - Třináctka, 2013.

Život v tichu...Radio, ČRo - Vstupte!, 2012.

Pomocníci pro neslyšící. Radio, ČRo Sever - Mazlíčci, 2012.

Konečně jsme rovnoprávní, chválí lidé se sluchovým postižením přepisovatele u soudů. Radio, ČRo Rádio Česko - Jak jinak, 2012.

Předsudky vůči neslyšícím v Česku trvají. Zato na Novém Zélandu mají neslyšící poslankyni. Radio, ČRo Rádio Česko - Jak jinak, 2012.

Týden rané péče aneb Jak pomoci rodinám s postiženými dětmi. Radio, ČRo 6 - Zaostřeno na občana, 2012.

Vady sluchu - MUDr. Olga Dlouhá. Radio, ČRo Region - Karambol, 2012.

Nahlédli do světa neslyšících. Radio, ČRo 2 Praha, 2012.

Děti bez sluchu - MUDr. Jaroslav Praisler a Linda Lišková. Radio, ČRo Pardubice - Rozhlasová apatyka, 2011.

Sluchadlo, kochleár, znaková řeč. Radio, ČRo Leonardo - Ženšen, 2011.

Část odborníků a ministerstvo školství se přou o způsob výuky neslyšících. Radio, ČRo 1 - Ranní Radiožurnál, 2011.

Dva světy ticha - pomoc neslyšícím dětem. Radio, ČRo 2 - Dobrá vůle, 2010.

Sluchově postižené dítě - Jana Fenclová. Radio, ČRo 1 - Host Radiožurnálu, 2010.

Poruchy sluchu a korekční pomůcky - MUDr. Richard Pacola. Radio, ČRo 2 Praha - Rodinný lékař, 2009.

Simultánní přepis mluvené řeči. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2009.

Neslyšící, hluchoslepí a zákony. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2008.

Novorozenecká vyšetření sluchu - MUDr. Monika Knoppová. Radio, ČRo Ostrava - Lékárna, 2008.

Jak se léčí neslyšící děti. Radio, ČRo Regina - Karambol, 2006.

Jak se žije neslyšícím? Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2005.

Videozáznamy

Neslyšící Češi - Znakový jazyk. TV, Česká televize - Tep 24, 2013.

Neslyšící děti a slyšící rodiče. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2012.

Sbohem, vnucené znaky. Neslyšící se vracejí k přirozenému jazyku. Videopříspěvek, iDnes, 2012.

Raná péče - Sluchové vady - Postižení zraku. TV, Česká televize - Tep 24, 2012.

Porody hluchoněmých. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Porody neslyšících. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Příspěvky na sluchadla. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2012.

Baha sluchadla. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Vyšetření sluchu u novorozenců - MUDr. Helena Budošová. TV, Česká televize - Sama doma, 2011.

Dana a Petra aneb Tiché herečky. TV, Česká televize - Život s handicapem, 2011.

Diagnostika sluchu novorozenců - MUDr. Jakub Syrovátka. TV, Česká televize - Sama doma, 2011.

Neslyšící a středoškolské vzdělávání. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2006.

Asistence pro sluchově a kombinovaně postižené. TV, Česká telelevize - Televizí klub neslyšících, 2010.

Neslyšící. TV, Česká televize - Jeden svět, 2010.

Výuka cizích jazyků pro sluchově postižené děti. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2010.

Neslyšící a první pomoc. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2010.

Autismus u neslyšících. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2009.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2009.

ORL u dětí - poruchy sluchu a řeči - doc. MUDr. Zdeněk Kabelka. TV, Česká televize - Sama doma, 2009.

Pohádky pro neslyšící. TV, Česá televize - Sama doma, 2009.

Kochleární implantace. TV, Črská televize - Televizní klub neslyšících, 2009.

Smíšené rodiny slyšících a neslyšících. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2008.

Jak já to neslyším. TV, Česká televize, 2008.

Sourozenecké dvojice s neslyšícím. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2008.

Děti se sluchovým a kombinovaným postižením. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2007.

Učební obory pro neslyšící. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2007.

Usnadnění dorozumívání díky technice. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2007.

Agentura profesního poradenství pro neslyšící. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2007.

Výuka znakového jazyka neslyšících dětí. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2007.

Neslyšící děti a TV vysílání pro děti. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2007.

Jak se studuje VŠ se sluchovým postižením? TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2006.

Neslyšící a středoškolské vzdělávání. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2006.

Pobytové zájezdy pro neslyšící děti se zřetelem na rehabilitaci a zlepšení komunikace. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2006.

Problematika neslyšících - dr. Zoja Šedivá. TV, Česká televize - Sama doma, 2006.

Vzdělávání nedoslýchavých maminek. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2005.

Legislativní dokumenty

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Další doporučené zdroje internetových informací

Další zdroje informací a organizace naleznete v rubrice: KDE HLEDAT POMOC

Zpět na téma Děti se sluchovým postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS