Zobrazit menuSkrýt menu

Kde hledat pomoc

Publikováno: 27. 9. 2012, aktualizováno: 8. 11. 2018

Organizace zabývající se primárně poskytováním služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením

Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené

Informace o sluchadlech

Informace o kochleárních implantátech a implantacích

Kurzy českého znakového jazyka

Internetové služby

Některé organizace a občanská sdružení osob se sluchovým postižením

 

Organizace zabývající se primárně poskytováním služeb rodinám s dětmi se sluchovým postižením

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Hábova 1571
155 00 Praha 5
telefon: 235 517 313
web: www.detskysluch.cz

Poskytuje služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku od narození do šesti let, sociální a psychologické poradenství, aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jiné; má působnost také v Pardubicích, Liberci a Olomouci a Ostravě.

 

Raná péče Čechy

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Hábova 1571
155 00 Praha 5
telefon: 251 510 744
e-mail: ranapececechy@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz 

 

Raná péče pro Moravu a Slezsko

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Jungmannova 25
772 00 Olomouc
telefon: 739 642 677, 733 181 497
e-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz
web: www.detskysluch.cz

 

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu

U Mrázovky 15
150 00 Praha 5
e-mail: info@suki.cz
web: www.suki.cz

Organizuje pravidelná setkání rodičů dětí s kochleárním implantátem a dospělých uživatelů kochleárního implantátu.

 

Jablíčko dětem
Na Topolce 917/22
140 00 Praha 4
e-mail: jablickodetem@jablickodetem.cz
web: www.jablickodetem.cz

Pořádá akce pro zejména pro neslyšící a nedoslýchavé rodiče a jejich děti.

 ↑ nahoru


Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené

SPC zabezpečují speciálně pedagogickou, psychologickou a další potřebnou péči klientům se zdravotním postižením a poskytují jim odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace ve spolupráci s rodinou, školami, školskými poradenskými zařízeními a odborníky. SPC se obvykle se vyskytují při školách pro sluchově postižené.

 

BRNO

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené

Novoměstská 21
621 00 Brno
web: http://zsspbrno.cz/kdo-jsme-spc
e-mail: spc@zsspbrno.cz
telefon: 548 520 786, 774 522 136

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

Riegrova 1
370 01 České Budějovice
web: www.sluchpostcb.cz
e-mail: spcsp.cb@seznam.cz
telefon: 387 315 859, 602 822 079

 

FRÝDEK-MÍSTEK

(odloučené pracoviště SPC ve Valašském Meziříčí)

Pionýrů 2352
738 02 Frýdek-Místek
web: www.val-mez.cz
e-mail: duzikova.alice@seznam.cz
telefon: 778 404 568

 

HRADEC KRÁLOVÉ

Speciálně pedagogické a integrační centrum Duháček

Při centru fungují MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

Štefánikova 549
500 11 Hradec Králové
web: http://spcduhacek.cz
e-mail: info@spcduhacek.cz
telefon: 495 267 734, 606 716 320, 608 967 793

 

KYJOV

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola a Základní škola

Školní 3208
697 01 Kyjov
web: www.mszskyjov.cz
e-mail: spc@mszskyjov.cz
telefon: 518 614 917

 

LIBEREC

Speciálně pedagogické centrum

Základní a Mateřská škola logopedická

E. Krásnohorské 921
460 01 Liberec 14
web: www.ssplbc.cz
e-mail: novakova@ssplbc.cz
telefon: 482 416 443, 724 327 874

 

OLOMOUC

Speciálně pedagogické centrum

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené

Kosmonautů 4
779 00 Olomouc
web: https://www.sluch-ol.cz
e-mail: dolezalova.spc.sluch.ol@seznam.cz
telefon: 585 567 115, 778 436 656 

 

OSTRAVA

Speciálně pedagogické centrum

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené

Spartakovců 1153
708 00 Ostrava – Poruba
web: http://www.deaf-ostrava.cz/spc
e-mail: jana.barvikova@deaf-ostrava.cz
telefon: 595 694 542

 

PLZEŇ

Speciálně pedagogické centrum

Základní a mateřská škola pro sluchově postižené

Mohylová 90
312 09 Plzeň
web: www.sluchpost-plzen.cz
e-mail: spc@sluchpost-plzen.cz
telefon: 378 609 994-5

 

PRAHA

Speciálně pedagogické centrum

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Ječná 27
120 00 Praha 2
web: www.jecna27.cz
e-mail: spc.jecna@seznam.cz
telefon: 222 517 077

 

Speciálně pedagogické centrum

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené 

Holečkova 4
150 00 Praha 5
web: www.skolaholeckova.cz
e-mail: spc.holeckova@seznam.cz
telefon: 257 325 896, 606 835 745

 

Speciálně pedagogické centrum

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené

Výmolova 169
150 00 Praha 5
web: http://www.vymolova.cz/#!intro
e-mail: lada.chudomelova@vymolova.cz
telefon: 739 571 516

 

ÚSTÍ NAD LABEM

Demosthenes. Dětské centrum komplexní péče.

Mírová 2
400 11 Ústí nad Labem (Severní Terassa)
web: www.demosthenes.cz
e-mail: radka.horakova@demosthenes.cz
telefon: 475 259 331

 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Speciálně pedagogické centrum

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené

Vsetínská 454
757 14 Valašské Meziříčí
web: www.val-mez.cz
e-mail: spc.sluch.valmez@seznam.cz
telefon: 576 809 843

 

ZLÍN

(odloučené pracoviště SPC ve Valašském Meziříčí)

Střední zdravotnická škola

Příluky 372
760 01 Zlín
web: www.val-mez.cz
e-mail: spc.logo.surdo@seznam.cz
telefon: 778 404 564

↑ nahoru

Informace o sluchadlech

 

Informace o kochleárních implantátech a implantacích

↑ nahoru

 

Kurzy českého znakového jazyka


PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o.s.

Záběhlická 1728/75
106 00 Praha 10
telefon: 283 892 700
e-mail: pevnost@pevnost.com
web: www.pevnost.com 
(pobočka: Hradec Králové)

 

Aldea, vzdělávací agentura

Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
telefon: 776 323 450
e-mail: aldea@aldea.cz
web: www.aldea.cz

 

Trojrozměr – Brněnské centrum znakového jazyka. o.s.

Vodova 35
612 00 Brno
e-mail: trojrozmer@trojrozmer.cz
web: www.trojrozmer.cz

 

Případně je možné obrátit se na některou z regionálních organizací pro sluchově postižené; pokud samy nepořádají kurzy znakového jazyka, mohou Vás na ně nasměrovat (kontakty viz níže Některé organizace a občanská sdružení osob se sluchovým postižením).

Internetové služby

 • www.internetporadna.cz 
  Internetporadna – poradenský, informační a diskusní server pro osoby se specifickými potřebami
 • www.neslysici.cz
  Portál o neslyšících, nedoslýchavých nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich přátele; informace o akcích pro neslyšící
 • www.kochlear.cz
  Informace o kochleárním implantátu, fórum, diskuse pro rodiče dětí s implantátem aj.
 • www.ruce.cz
  Informační portál o světě N/neslyšících
 • www.ticho.cz
  Informace o akcích pro neslyšící, slovník znakového jazyka aj.

↑ nahoru

Některé organizace a občanská sdružení osob se sluchovým postižením

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

Hábova 1571
155 00 Praha 5
telefon: 235 517 313
e-mail: info@infocentrum-sluch.cz
web: www.infocentrum-sluch.cz
Služby: informační a osvětové; služby knihovny se specializovaným fondem

 

Labyrint Brno, o.s.
Bendlova 26
613 00 Brno
telefon: 548 524 289
e-mail: labyrint-brno@volny.cz
web: www.labyrintbrno.cz

Služby: mimoškolní vzdělávání a integrace sluchově postižených dětí


Evropské centrum pantomimy neslyšících
Vodova 35
612 00 Brno
telefon: 541 212 401
web: www.ecpn.cz 

Služby: organizuje a pomáhá organizovat festivaly pantomimy, dětské tábory a vzdělávací výměnné akce související s integrací zdravotně postižených a kulturou neslyšících

 

Czech Deaf Youth

Dlouhá 37
110 00 Praha 1
e-mail: czech.cdy@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/CzechDeafYouth
Služby: realizace akcí pro mladé lidi se sluchovým postižením do 35 let věku

 

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (zastřešující organizace)

Vodičkova 36
110 00 Praha 1
telefon: 724 173 217
web: www.asnep.cz 


Českomoravská jednota neslyšících (zastřešující organizace)

Božetěchova 1
612 00 Brno
telefon: 541 245 321
web: www.cmjn.cz 


Česká unie neslyšících

Havlíčkova 4
110 00 Praha 1
telefon: 222 328 900
web: www.cun.cz 
(pobočky: Brno, Liberec, Kroměříž, Ostrava, Zlín)
Služby pro lidi se sluchovým postižením: sociální poradenství, tlumočnické služby; kurzy znakového jazyka aj.

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Karlínské náměstí 12
186 03 Praha 8
telefon: 224 813 132
web: www.snncr.cz 

Jednotlivé pobočky ve jmennémgeografickém zobrazení.

Služby pro lidi se sluchovým postižením: sociální poradenství, tlumočnické služby, aktivizační služby, půjčovna kompenzačních pomůcek aj.

↑ nahoru


Unie neslyšících Brno

Palackého třída 114
612 00 Brno
telefon: 541 245 321, 725 605 216
e-mail: unb@cmjn.cz
web: www.unieneslysicichbrno.cz

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby, kurzy znakového jazyka aj.

 

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Jungmannova 25
772 00 Olomouc
telefon: 585 225 597, 774 585 225, 777 959 722
e-mail: ounol@ounol.cz
web: www.ounol.cz

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace; kurzy znakového jazyka, pobytové akce pro rodiče a děti se sluchovým postiženým aj.

 

Plzeňská unie neslyšících

Palackého náměstí 3
301 00 Plzeň
telefon: 377 421 124
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Plze%C5%88sk%C3%A1-unie-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%ADch/801481889951043

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením; kurzy znakového jazyka aj.

 

Spolek neslyšících Břeclav, o.s.

17. listopadu 1a
690 02 Břeclav
telefon: 519 332 251, 722 719 101
e-mail: snbreclav@seznam.cz
web: www.snbreclav.cz

Služby: sociální poradenství, tlumočnické služby; kurzy znakového jazyka aj.

 

Tichý svět, o.p.s.

Podolská 322/21
140 00 Praha 4
telefon: 222 519 835
web: www.tichysvet.cz
(pobočky: České Budějovice, Hradec Králové, Kladno, Liberec, Olomouc, Plzeň, Ústí nad Labem)

Služby: pracovní poradenství pro lidi se sluchovým postižením, on-line tlumočení, on-line přepis, bezbariérové nemocnice aj.

 

Pevnost, České centrum znakového jazyka, z. ú.

Bulharská 734/28
101 00 Praha 10 - Vršovice
telefon: 603 841 456
e-mail: pevnost@pevnost.com
web: www.pevnost.com

Kurzy pro rodiče, děti, školy, kurzy pro zdravotnické pracovníky aj.

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Zpět na téma Děti se sluchovým postižením

Nahoru

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS