Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 12. 4. 2012, aktualizováno: 13. 8. 2020

ilustrační obrázek – knihyZaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

BARTOŇOVÁ, M. – VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2007.

DUNOVSKÝ, J. Význam rodiny a její úloha ve výchově dětí: Náhradní rodinná péče. 2003. 6(1): s. 15–17.

GRUBER, H. – LEDL, V. – BOYER, L. Allgemeine Sonderpädagogik: Grundlagen des Unterrichts für Schüler mit Schulschwierigkeiten und Behinderungen: ein Studien- und Arbeitsbuch. Wien: Jugend & Volk, 2004.

HÁJKOVÁ, V. – STRNADOVÁ, I. Inkluzívní vzdělávání. Praha: Grada, 2010.

JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: Somatopedická a psychologická hlediska. Praha: Triton, 2006.

JANKOVSKÝ, J. Dětská práva z pohledu ucelené rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením In: Sborník Dětská práva v praxi. České Budějovice: ZSF JCU, 2002.

KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004.

KRAUS, J. – ŠANDERA, O. Tělesně postižené dítě. Praha: SPN, 1975.

MATĚJČEK, Z. – DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte.  Praha: Grada, 2005.

NEWMAN, S. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením. Praha: Portál, 2004.

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006.

SLOWÍK, J. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010.

VÍTKOVÁ, M. (ed.). Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004.

VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006.

WEDELL, K. Concepts of special educational need. In: Journal of Research in Special Education. vol. 3, no. 2, s. 106–115.

Výzkumy

KRHUTOVÁ L. - MICHALÍK J. - POTMĚŠIL M. - NOVOSAD L. - VALENTA M. Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Univerzita Palackého v Olomouci - Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených, 2005.

Audiozáznamy

Jak se žije na vozíku. Radio, ČRo 2 Praha - Dobrá vůle, 2010.

Potíže z dlouhodobého sezení na vozíku - MUDr. Lia Vašíčková. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2010.

Olympiáda tělesně postižených dětí. Radio, ČRo Ostrava, 2010.

Sexualita vozíčkářů - MUDr. Taťána Šrámková a David Drahonínský. Radio, ČRo 1 -HandyCamping, 2007.

S jakými potížemi se nejčastěji setkávají lidé na vozíku? - MUDr. Lia Frantalová. Radio, ČRo Pardubice - Rozhlasová apatyka, 2007.

Kompenzační pomůcky - Zdenka Slováková, Pavel Wiener a Jitka Křížová. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2006.

Není vozíčkář jako vozíčkář aneb HandyCamping o různých typech postižení lidí na vozíku. Radio, ČRo 1, 2005.

Speciální pomůcky pro zdravotně postižené. Radio, ČRo 1, 2005.

Jak se studuje postiženým VŠ? Radio, ČRo 1 -HandyCamping, 2005.

Videozáznamy

O vyrovnání se s postižením dítěte - Jaroslav Šturma. Videozáznam, Nadace Sirius, 2012.

Dana aneb Učitelka na vozíku. TV, Česká televize - Život s handicapem, 2011.

Michal aneb Svoboda nade vše. TV, Česká televize - Život s handicapem, 2011.

Plavání tělesně postižených. TV, Česká televize - Hřiště 7, 2010.

Rehabilitace zdravotně postižených. TV, Česká televize - Klíč, 2006.

Další doporučené internetové zdroje

Další informace a organizace naleznete v rubrice KDE HLEDAT POMOC. 

Zpět na téma Děti s tělesným postižením

 

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS