Zobrazit menuSkrýt menu

Kde hledat pomoc

Publikováno: 28. 9. 2012, aktualizováno: 3. 1. 2019

Organizace a sdružení:

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI, o. s.

Kontakty na Střediska rané péče podle zdroje www.ranapece.cz 

Středisko rané péče SPRP Praha
Středisko rané péče Metodické centrum Praha
Klimentská 2
110 00 Praha 1
e-mail: centrum@ranapece.cz

Středisko rané péče SPRP Brno 
Nerudova 7
602 00 Brno
telefon, fax: 541 236 743 
mobil: 777 234 134   
e-mail: brno@ranapece.cz

Středisko rané péče SPRP Ostrava
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Ostrava
telefon: 596 112 473, 777 234 036 
e-mail: ostrava@ranapece.cz

Středisko rané péče SPRP Olomouc
Střední novosadská 52
779 00 Olomouc
telefon: 585 222 921, 777 234 035
e-mail: olomouc@ranapece.cz

Středisko rané péče v Českých Budějovicích
Kněžská 410/8
370 01 České Budějovice
telefon: 385 520 088, 774 238 432
e-mail: budejovice@ranapece.cz

Raná péče je především terénní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do sedmi let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Více o rané péči najdete zde.

Další portály zabývající se ranou péčí:
www.centrumlira.cz (dříve www.ranapece.eu) 
www.rana-pece.cz 
www.dorea.cz
www.dumrodin.cz  


ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, o. s.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s., je otevřeným občanským sdružením s celorepublikovou působností. Prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem a jejich rodinám.
www.arpzpd.cz  


REGISTR POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je stanoven zákonem, obsah je uveden v prováděcí vyhlášce MPSV č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
http://iregistr.mpsv.cz/  


SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ REPUBLICE
Informace o organizaci, aktuality, služby, informace pro osoby se zdravotním postižením:
www.svaztp.cz  


ALFABET – informační servis pro rodiče dětí se zdravotním postižením
Alfa Human Service, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením:www.alfabet.cz  


INFORMAČNÍ PORTÁL HELPNET
Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. 
www.helpnet.cz

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Zpět na téma Děti se zrakovým postižením

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS