Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 27. 1. 2020

knihyZaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se pod pojmy "řeči" a "logoped" dozvíte více.

Literatura

BEDNÁŘOVÁ, J. – ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Praha: Computer Press, 2007.

KEREKRÉTIOVÁ, A. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Praha: Grada, 2008.

KLENKOVÁ, J.Logopedie. Praha: Grada, 2006.

LECHTA, V. Koktavost. Praha: Portál, 2010.

ACREDOLO, L. – GOODWYN, S. – ABRAMS, D. Baby Signs: How to Talk with Your Baby Before Your Baby Can Talk. New York: McGraw Hill Professional, 2009.

ADELMAN, L. Don't Call Me Shy. Austin: Langmarc Publishing, 2007.

ANGLIN, J. M. Vocabulary Development: A Morphological Analysis. New York: Wiley-Blackwell, 2000. 189 s.

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Praha: Computer Press, 2007.

BERK, E. L. Child Development. Boston: Allyn & Bacon, 2008.

BLAŽEK, B. – OLMROVÁ, J. Světy postižených (sociální posila v rodinách s mentálně retardovaným dítětem). In BLAŽEK, B. – OLMROVÁ, J. – KUČERA, J. Praha: Avicenum, 1988.

BJORKLUND, D. F. Children's thinking: cognitive development and individual differences. Michigan: Thomson/Wadsworth, 2005.

BOČKOVÁ, B. Možnosti komunikace s dětmi žáky s vývojovou dysfázií. The Ways of Communication with Childrens and Pupils with Developmental Dysphasia. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 39 s., 1 CD-ROM.

BRUCE, V. – GREEN, P. R. – GEORGESON, M. A. Visual perception: physiology, psychology, & ecology. Hove: Psychology Press, 2003.

CSÉFALVAY, Z. – KOŠŤÁLOVÁ, M. – KLIMEŠOVÁ, M. Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie.  Praha: Asociace klinických logopedů České republiky, 2003.

DAMICO, J. S. – MULLER, N. – BALL, M. J. The handbook of language and speech disorders. Chichester: Wiley, 2010.

DVOŘÁK, J. a kol. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Tiskárna Unipress, 2007.

DOUGHERTY, P. D. Teach Me How to Say It Right: Helping Your Child With Articulation Problems. Oakland: New Harbinger Publications, 2005.

FELDMAN, R. S.  Child Development. New Jersey: Prentice Hall, 2009.

ELLIS, R. Communication Skills. Chicago: Intellect Books, 2009.

GOODRICH, J. How to Improve Your Child's Eyesight Naturally: A Thoughtful Parent's Guide. Rochester: Healing Arts Press, 2004.

HENDERSON, A., PEHOSKI , CH. Hand function in the child: foundations for remediation. St. Louis: Elsevier Health Sciences, 2006.

HLADÍK, J. Společenské vědy. Havlíčkův Brod: Fagment, 1999.

JOHNSEN, S. K., KENDRICK, J. Teaching Gifted Students with Disabilities. Waco: Prufrock Press Inc., 2005. 181 s.

KAGA, K. Central Auditory Disorder: Perception of Speech, Music, Environmental Sounds. Tokyo: Springer, 2009.

KEREKRÉTIOVÁ, A. Velofaryngální dysfunkce a palatolalie. Praha: Grada, 2008.

KLEECK, A. V. – STAHL, S. A. – BAUER, E. B. On reading books to children: parents and teachers. New York: Routledge, 2003.

KLENKOVÁ, J. Logopedie Praha: Grada, 2006.

KLENKOVÁ, J. – ŠVOJGROVÁ, P. Poradenství pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. In NĚMEC, J., VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. Brno: MU, 2009. 1 CD-ROM.

KLENKOVÁ, J. – KOLBÁBKOVÁ, H. Diagnostika předškoláka – správný vývoj řeči dítěte. Brno: MC, 2003.

KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie. Praha: Beakra, 2007.

KURTZ, L. A. Visual perception problems in children with AD/HD, autism, and other learning disabilities. London: Jessica Kingsley Publishers, 2006.

LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003.

LECHTA, V. Koktavost. Praha: Portál, 2010.

LOVE, R. J. – WEBB, W. G. Mozek a řeč. Praha: Portál, 2009.

MASH, E. J. – WOLFE, D. A. Abnormal Child Psychology. Belmont: Cengage Learning, 2008.

MOLLER, A. R. Hearing: anatomy, physiology, and disorders of the auditory system. Burlington: Academic Press, 2006.

MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Praha: Paido, 2001.

NEWMAN, T. M. – STERNBERG, R. J. Students with both gifts and learning disabilities: identification, assessment, and outcomes. New York: Springer, 2004.

PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Techniky práce s balbutiky. Olomouc: UP, 2005

PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada, 2008.

POLAND, C. – CHOUINARD, A. Let's Talk Together - Home Activities for Early Speech & Language Development. NYC: Talking Child, 2008.

POLINSKY, M. – COMRIE, B. – MATTHEWS, S. The atlas of languages: the origin and development of languages throughout the world. New York: Facts on File, 2003.

PRŮCHA, J. Pedagogický slovník – nové, rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Portál, 2009.

RAMSEY, R. D. 501 Ways to Boost Your Child's Self-Esteem. Dubuque: McGraw-Hill Professional, 2002.

ROESER, R. J.– VALENTE, M. – HOSFORD-DUNN , H. Audiology: Diagnosis. New York: Theime, 2007.

SCHAEFER, CH. E. – DIGERONIMO, T. F. Hoboken: Ages and Stages: A Parent's Guide to Normal Childhood Development. Wiley, 2000.

SOKOL, J. Filosofická antropologie. Praha: Portál, 2002.

ŠIKULOVÁ, R. Vyučování jako dialog. Praha: Grada, 2007.

ŠKODOVÁ, E. – JEDLIČKA, I. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2003.

TROJÁNKOVÁ, D. a kol. Koktavost v kauzistikách: úspěchy a nezdary terapie. Praha: Grada, 2008.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2008.

VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009.

WOOD, J. T. Interpersonal Communication. Wadsworth / Thomson Learning. Florence: Wadsworth, 2009.

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2000.

Audiozáznamy

Vady řeči u starších dětí - Zdeňka Matoušková. Radio, ČRo Brno - Apetýt, 2012.

Logopedická péče pro děti je nedostatečná. Radio, ČRo 1, 2012.

Logopedické potíže dětí včera a dnes - Karel Oliva a Dana Kutálková. Radio, ČRo 2 Praha - Jak to vidíte? 2012.

Výuka dětí s poruchou řeči - Eva Sembolová, Lenka Zajícová a Petr Verner. Radio, ČRo Ostrava -Koktejl, 2012.

Jak jinak se dá komunikovat, když nemůžete mluvit? A jak jinak ovládat počítač, když nepohnete rukou? - Martina Moravcová. Radio, ČRo Rádio Česko- Jak jinak, 2012.

Koktavost. Radio, Rádio Impuls, 2011.

Jak naučit děti správně mluvit - Eva Kretbovská. Radio, ČRo Regina - Třináctka, 2010.

Poruchy řeči u předškoláků - MUDr. Petr Staníček. Radio, ČRo 2 Praha - Rodinný lékař, 2009.

Logopedické vady dětí i dospělých - Zdeňka Kopová. Radio, ČRo České Budějovice - Přímá linka, 2009.

Vady řeči u dětí - Marcela Malíková. Radio, ČRo 2 Praha - Nové časy, 2008.

Vývoj řeči - PaeDr. Ilona Kejklíčková a Andrea Langerová. Radio, ČRo 2 Praha - Rodinný lékař, 2008.

Jak předcházet poruchám řeči u dětí - PhDr. Eva Vymlátilová. Radio, ČRo Regina - Karambol, 2006.

Logopedické vady - MUDr. Tomáš Kumšta a Jan Vyčítal. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2004.

Videozáznamy

Vývoj řeči u dětí - Petra Kalichová a Gabriela Solná. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Koktání - prof. Josef Pešák a Martin Müller. TV, Česká televize - Sama doma, 2011.

Vady řeči u dětí - Soňa Nečesánková a Milada Rejdová. TV, Česká televize - Sama doma, 2011.

ORL u dětí - poruchy sluchu a řeči - doc. MUDr. Zdeněk Kabelka. TV, Česká televize - Sama doma, 2009.

Jak naučit dítě správně mluvit - nepatlat a nekoktat. TV, Česká televize - Sama doma, 2008.

Dysfunkce - koktavost - PaedDr. Ilona Kejklíčková -- Jak pečovat o nemocné v domácím prostředí - Daniel Rychnovský. TV, Česká televize - Sama doma, 2007.

Koktavost. TV, Česká televize - Pomáhejme si, 2007.

Nemučte mě psaním a čtením! TV, Česká televize - Rodina, škola a já, 2007.

Den Koktavosti - PhDr. Ilona Kejklíčková a Eva Neubauerová. TV, Česká televize - Sama doma, 2006.

Další doporučené zdroje internetových informací

Další zdroje informací a organizace naleznete v rubrice KDE HLEDAT POMOC.

Zpět na téma Děti s poruchami řeči

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS