Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 9. 7. 2020

Zaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

ČERNÁ, M. a kol. Česká psychopedie. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Karolinum, 2009.

FISCHER, S. – ŠKODA, J. Speciální pedagogika. Edukace a rozvojosob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.

GREEN, S. E. (2003). „What do you mean what wrong with her?“ stigma and the lives of families of children with disabilities. Social Science and Medicine. vol. 57, no. 8, s. 1361–1374. In MERTOVÁ, J. Péče o dítě s mentálním postižením a vyrovnávání se s diagnózou mentální postižení v rodině. Olomouc, 2010. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity v Olomouci na katedře psychologie. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

KUBOVÁ, L. Piktogramy. Praha: TECH-MARKET, 1997.

LEČBYCH, M. Mentální postižení v dospívání a mladé dospělosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008.

MATULAY, K. IN LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Bratislava: Univerzita Komenského, 1994.

REYNOLDS, T. – DOMBERK, M. Mental retardation (Intelectual Disabilities). Historical and Contemporary Perspectives on Mental Retardation [online] datum neznámé. [cit. 2010-12-28].
Dostupné na http://www.gulfbend.org/poc/view_doc.php?type=doc&id=10350&CN=208.

ŠIŠKA, J. Mimořádná dospělost. Praha: Karolinum, 2005.

ŠIŠKA, J. – BANDURA, I. Fenomenografické obrazy ze Siera Leone, Speciální pedagogika 2. 2010.

ŠVARCOVÁ, I. Mentální postižení. Praha: Portál, 2006.

VÁGNEROVÁ, M. Psychologie handicapu. 2. část, Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2003.

VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství: být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009.

Výzkumy

LATIMIEROVA, C. - ŠIŠKA, J. Práva dětí pro všechny - hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením - Národní zpráva České republiky, 2011.

VANČURA, J. Psychologické zisky a ztráty rodičů dětí s mentálním postižením. Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií - Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny.

KOHOUTOVÁ, L. Vnímání postiženého sourozence - závěrečná zpráva z výzkumu. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd - Sociologie a sociální antropologie - Praktika z kvalitativního výzkumu.

POLÁŠKOVÁ, B. Závěrečná zpráva : výzkum sourozenců bratří a sester s mentálním postižením. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd.

HRADILOVÁ, B. Závěrečná zpráva z výzkumu o rodině s mentálně postiženým dítětem z pohledu zdravého sourozence. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd.

HORÁČKOVÁ, T. Závěrečná zpráva z výzkumu sourozenců mentálně postižených. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd.

KVAPIL, M. Zdravý sourozenec mentálně postiženého - Závěrečná zpráva z výzkumu. Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd.

Audiozáznamy

Dětem postiženým autismem výrazně pomáhají asistenční psi. Radio, ČRo Regiony, 2013.

Jiný svět autistů. Radio, ČRo Radio Wave - Diagnóza F, 2012.

Sexualita mentálně postižených. Radio, ČRo Radio Wave - Diagnóza F, 2012.

Od malička žijí s postižením, pomáhá jim tablet. Radio, ČRo 1, 2012.

Jana Křížová - pomoc mentálně postiženým. Radio, ČRo Pardubice - Jak dnes žijí, 2012.

Integrace tělesně a mentálně handicapovaných v praxi. Radio, ČRo Brno - Otázky a odpovědi, 2011.

O mentálně postižených dětech. Radio, ČRo 2 Praha - Nokturno nejen pro osamělé, 2010.

Život s mentálním handicapem. Radio, ČRo Radio Wave - Klystýr, 2010.

Downův syndrom. ČRo Region - Tandem, 2009.

Jak se žije kombinovaně a mentálně postiženým v ČR? Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2009.

Jak se žije mentálně postiženým lidem v Česku? Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2009.

Mám dítě s Downovým syndromem. Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2008.

Pohled z praxe na zaměstnávání mentálně postižených. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2008.

Integrace autistů a mentálně postižených dětí. Radio, ČRo Praha - Pomáháme si, 2007.

Děti s mentálním postižením - Zuzana Jelenová. Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2006.

Výchova mentálně postiženého dítěte. Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2006.

Výchova dítěte s Downovým syndromem z pohledu matky. Radio, ČRo 2 Praha - Váš příběh, 2006.

Zdraví, autisté a mentálně postižení - MUDr. Milan Šůra. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2003.

Videozáznamy

O životě rodin s dětmi s Downovým syndromem - PhDr. Václav Šturma. Video, Nadace Sirius, 2013.

Vzdělávání dětí s autismem. TV, Česká televize - Klíč, 2013.

České školství podle zprávy OECD vyřazuje znevýhodněné žáky. TV, Česká televize - Události, 2012.

Děti s kombinovaným postiženým budou mít v Praze školku. TV, Česká televize - Zprávy, 2012.

Downův syndrom. TV, Česká televize - Týden v regionech, 2012.

Život s autistou. TV, Česká televize - Události, 2012.

Trochu jiná "superstar". TV, Česká televize - Ta naše povaha česká, 2011.

Vliv hudby na zdravotně postižené. TV, Česká televize - Klíč, 2011.

Williamsův syndrom. TV, Česká televize - Klíč, 2010.

Sexualita lidí s mentálním postižením. TV, Česká televize - Klíč, 2009.

Syndrom Smith Magenis. TV, Česká televize - Diagnóza, 2009.

Školy pro mentálně postižené - obecně - PhDr. Jana Zapletalová. TV, Česká televize - Sama doma, 2008.

Další doporučené zdroje internetových informací

Další zdroje informací a organizace naleznete v rubrice: KDE HLEDAT POMOC.

 

Zpět na téma Děti s mentálním postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS