Zobrazit menuSkrýt menu

Doporučení pro rodiče

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 4. 1. 2019

ilustrační foto – papírový domeček v dlaníchPředpokladem výchovy dítěte v rodině je oboustranně srozumitelná komunikace.

Snažte se proto porozumět způsobu komunikace dítěte, jaká gesta používá, jakými pohyby vyjadřuje svoji vůli. Pozorně a trpělivě naslouchejte a pozorujte neverbální projevy. Poskytujte dítěti čas na reakci. Dítě potřebuje čas, potom pokračuje. Dávejte dítěti za všech okolností dostatek času. Buďte trpěliví.

Chvalte dítě za jakýkoliv pokrok, snahu. Chvalte tak, aby bylo dítěti jasné, za co je chválené. Většina postižených dětí velmi těží z her a učení, při nichž musí zapojovat více smyslů. Pro děti se smyslovým postižením je to samozřejmě základní přístup, neméně výhodný je však i pro děti, které potřebují rozvíjet komunikační schopnosti.

Chcete-li dítě seznámit s nějakým předmětem, jednak si o něm s dítětem povídejte, jednak mu ho ukažte a dejte do ruky. Dítě se tak dozví mnohem víc, než když mu ho jen ukážete v knížce.

Děti, dospívající, ale i dospělí lidé s mentálním postižením velice často ulpívají na stereotypech a naučených návycích. Mají tak lepší přehled o světě, dokážou předvídat situace, cítí se bezpečně, mají pocit, že světu kolem sebe rozumějí. Řád a stále stejné provádění každodenních úkolů je nutnost.

Dávejte si pozor i na to, abyste na chování dítěte reagovali v podobných situacích stejně. Zavedený řád by však neměl vylučovat možnost změny či úprav. Některé děti na stereotypech ulpívají až přespříliš. Je pro ně prospěšná občasná změna, aby pak nečekanou a neplánovanou situací nebyly vyvedeny z míry.

Nezapomínejte na to, že nácvik jedné komunikační dovednosti podnítí osvojování dalších dovedností, ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé. Když budete s dítětem pracovat na zdokonalování komunikačních dovedností, zároveň se bude snáz orientovat v sociálních situacích a bude lépe vědět, jak se má chovat.

Cílem je vštípit dítěti, že je důležité každou činnost dokončit. Úzké zaměření na rozvoj dovedností dítěte s sebou přináší riziko, že se rodiče příliš upnou na sledování toho, co dítě dělá, jaké dovednosti by měly následovat. Nezapomínejte s ním trávit čas úplně obyčejnými činnostmi a hrami. Napodobujte, co dítě dělá. Zkuste vstoupit do světa dítěte. Dívejte se na věci z jeho úhlu pohledu, nesnažte se dítě pořád přizpůsobovat „svému" světu.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje speciální pedagogice se zaměřením na mentální postižení.

Zpět na téma Děti s mentálním postižením

 

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS