Zobrazit menuSkrýt menu

Doporučení pro pedagogy a psychology

Publikováno: 13. 4. 2012, aktualizováno: 4. 1. 2019

Respektujte důstojnost rodičů. Rodiče jsou pro vás partneři. Využívejte zkušeností rodičů při plánování vaší práce s dítětem. Zaveďte jednoduchý způsob, jak komunikovat s rodiči − prostřednictvím notýsku, e-mailu, telefonu.

Při komunikaci s dítětem nepoužívejte dlouhá souvětí, cizí nebo málo používaná slova, ironii a dvojsmyslné pojmy. Mluvte tváří v tvář. Je důležité pozorně sledovat, zda dítě rozumí a podle toho modifikovat způsob komunikace. Snažte se porozumět způsobu komunikace dítěte, jaká gesta používá, jakými pohyby vyjadřuje svoji vůli.

Pozorně a trpělivě naslouchejte a pozorujte neverbální projevy. Poskytujte dítěti čas na reakci. Dítě potřebuje čas, potom pokračuje. Buďte trpěliví a nebojte se ticha. Má-li dítě něco pochopit či nějak zareagovat, to samé musíte opakovat několikrát za sebou. Vydržte, i když někdy budete mít pocit, že házíte hrách na zeď. Trpělivost a pedagogický optimismus jsou nezbytné.

Je nutné vyrovnat se s pocitem nedostatečné reaktivity dítěte. Ptejte se kolegů ve škole, rodičů, dalších lidí z okolí dítěte, kdy a za jakých okolností se komunikace daří, či naopak nedaří, jak komunikují oni. Je třeba vydržet, neočekávat výsledky příliš brzy. Odměna pro vás přijde, byť asi nebude tak velká, jak bychom si představovali. Chvalte dítě za jakýkoliv pokrok, snahu. Chvalte tak, aby bylo dítěti jasné, za co je chválené.

Většina dětí s mentálním postižením velmi těží z her a učení, při nichž musejí zapojovat více smyslů.

Děti, dospívající, ale i dospělí lidé s mentálním postižením velmi často ulpívají na stereotypech a naučených návycích. Mají tak lepší přehled o světě, dokážou předvídat situace, cítí se bezpečně, mají pocit, že světu kolem sebe rozumějí. Řád a stále stejné provádění každodenních úkolů je nutnost. Dávejte si pozor i na to, abyste na chování dítěte reagovali v podobných situacích stejně.

Zavedený řád by však neměl vylučovat možnost změny či úprav. Některé děti na stereotypech ulpívají až přespříliš. Je pro ně prospěšná občasná změna, aby pak nečekanou a neplánovanou situací nebyly vyvedeny z míry.

Neulpívejte jen na jediné dovednosti. Dokončujte započatou činnost. Nezapomínejte na to, že nácvik jedné komunikační dovednosti podnítí osvojování dalších dovedností, ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé. Když budete s dítětem pracovat na zdokonalování komunikačních dovedností, zároveň se bude snáz orientovat v sociálních situacích a bude lépe vědět, jak se má chovat.

Cílem je vštípit dítěti, že je důležité každou činnost dokončit. Úzké zaměření na rozvoj dovedností dítěte s sebou přináší riziko, že se pedagogové příliš upnou na sledování toho, co dítě dělá, jaké dovednosti by měly následovat. Nezaměřujte se jen na výkony dítěte. Nezapomínejte s ním trávit čas i úplně obyčejnými činnostmi a hrami. Napodobujte, co dítě dělá. Zkuste vstoupit do světa dítěte. Dívejte se na věci z jeho úhlu pohledu, nesnažte se dítě pořád přizpůsobovat „svému“ světu.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

 

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autor článku

doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.

Působí na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje speciální pedagogice se zaměřením na mentální postižení.

Zpět na téma Děti s mentálním postižením

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS