Zobrazit menuSkrýt menu

Tipy na související literaturu a další zdroje informací

Publikováno: 10. 5. 2012, aktualizováno: 3. 1. 2019

ilustrační obrázek - knihyZaujalo vás toto téma? Máme pro vás tipy na další zdroje zajímavých informací z naší elektronické Odborné knihovny. Kromě knižních titulů vám nabízíme související výzkumy, legislativní dokumenty nebo audio- a videozáznamy z českých rádií a televizí. Jednoduše klikněte na knížku nebo záznam, který vás zaujal, a v Odborné knihovně se dozvíte více.

Literatura

JAKEŠ, J.: Hluchoslepí a možnosti integrace, In JESENSKÝ, J. Integrace znamení doby. Folia Paedagogica Specialis II. Praha: Karolinum, 1998

KOWALIK, S. – BAŇKA, A.: Perspektivy rehabilitace hluchoslepých, Praha: Wagner Press, 2000

LANGER, J. a kol.: Komunikace dětí s hluchoslepotou, [CD-ROM]. Olomouc, 2008

LANGER, J. –  SOURALOVÁ, E. – HORÁKOVÁ, R.: Taktilní znakový jazyk. Manuál a CD-ROM k výuce a studiu, Praha: LORM – Společnost pro hluchoslepé, 2010. 36 s. + CD-ROM

LANGROVÁ, I.: Dorozumívání s hluchoslepými – přehled komunikačních systémů a technik, In Speciální pedagogika. 1998, roč. 8, č. 1.

LUDÍKOVÁ, L.: Vzdělávání hluchoslepých I., Praha: Scientia, 2000.

LUDÍKOVÁ, L.: Edukace hluchoslepého dítěte raného věku, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001.

Mc LETCHIE, B.: Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí. ZŠI SP Olomouc, Svatý Kopeček, říjen 1995.

POTMĚŠIL, M.: Kvalita života dětí s vícečetným postižením a kochleární implantát. In Speciální pedagogika, 2, 2003, s. 125–131.

SOURALOVÁ, E.; HORÁKOVÁ, R.: Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk, Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.

SOURALOVÁ, E.:  Vzdělávání hluchoslepých II., Praha: Scientia, 2000.

SOURALOVÁ, E.: Hluchoslepí a znakový jazyk, In Sborník I. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc: Vydavatelství UP, 2001.

SOURALOVÁ, E.: Nemanuální prostředky znakového jazyka v komunikaci hluchoslepých, In e-pedagogium, č. 2/2002.

SOURALOVÁ, E.: Komunikace sluchově postiženého dítěte s narušenou vizuální percepcí, In Sborník 1. Česko-slovenský foniatrický kongres a XIV. Brno: AUDIO-Fon centr, 2003.

SUOSALMI, M. Hluchoslepota a její důsledky. Přednáška. Bydgość, 1992.

TITZL, B.: Hluchoslepota a doteková abeceda, In Speciální pedagogika, 1994/95, roč. 5, č. 3.

Výzkumy

Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní institut dětí a mládeže, 2010.

Audiozáznamy

Jak pomoci hluchoslepým. Radio, ČRo - Radio Wave, 2011.

Neslyšící a hluchoslepí - Ota Pačesová, Martin Novák a Jaroslav Winter. Radio, ČRo 1 - HandyCamping, 2008.

Videozáznamy

Hluchoslepí studenti v Olomouci poprvé ukončili střední školu. TV, Česká televize - Týden v regionech (Ostrava), 2012.

Porody hluchoněmých - MUDr. Jiří Hanáček. TV, Česká televize - Sama doma, 2012.

Jak psi pomáhají hluchoslepým?. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2012.

Hluchoslepí TV, Česká televize - Jeden společný svět, 2010.

Hluchoslepí lidé. TV, Česká televize - Televizní klub neslyšících, 2008.

Lidé dvojího handicapu, aneb Sdružení hluchoslepých Lorm. TV, Česká televize - Televizbí klub neslyšících, 2007.

Vzdělávání hluchoslepých dětí - Jak žijí mladí hluchoslepí. TV, Česká televize - televizní klub neslyšících, 2005.

Legislativní dokumenty

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob 

Další zdroje informací naleznete v rubrice: KDE HLEDAT POMOC

Zpět na téma Děti s hluchoslepotou

Pomohly vám informace v tomto článku?

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS