Zobrazit menuSkrýt menu

Kde hledat pomoc

Publikováno: 3. 9. 2013, aktualizováno: 12. 8. 2020

telefonní přístrojPoradny Národní rady osob se zdravotním postižením v České republice

– v Praze, Českých Budějovicích, Liberci,  Plzni, Pardubicích, Brně, Olomouci a Ostravě

Kontakty na poradny

S konkrétními dotazy se můžete obracet přímo na vedoucí poradny (osobní konzultaci raději předem objednejte):

Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.
vedoucí Poradny NRZP ČR (+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel. (SMS): 736 105 585
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 – Holešovice
budova Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332

Občanské poradny (Asociace občanských poraden)

Občanské poradny najdete téměř ve všech větších městech ČR. Poradenství je zaměřeno především na problematiku dluhů, poradenství pro spotřebitele, oběti trestných činnů a v neposlední řadě na pomoc při vyřizování sociální dávek a příspěvků.

Asociace rané péče České republiky

Pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením.

Bezplatné právní zastoupení, bezplatná právní pomoc

Vždy je dobré požádat o bezplatné právní zastoupení nejprve soud, když však neuspějete, využijte služby České advokátní komory. Naleznete zde kontakty a informace o podmínkách poskytnutí bezplatného (nebo za sníženou cenu) právního zastoupení.

Žádosti o přidělení advokáta (bezplatně nebo za sníženou odměnu): http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1680

Veřejný ochránce práv – ombudsman

Veřejný ochránce práv chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Konzultační dny pro veřejnost (v přízemí budovy MPSV ČR), kde jsou zodpovídány dotazy v rámci působnosti resortu práce a sociálních věcí – středa 14.30–17.00 hod. (poslední klient je přijímán v 16:45 hod.)

Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

Adresa: MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

Kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2018 – MPSV (nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství): 

https://www.mpsv.cz/web/cz/nemocenske-pojisteni

Kontakty na pracoviště úřadu práce: www.prace.cz/poradna/urady-prace/

Kontakty na referáty odvolání a správní agendy ve všech krajích ČR: https://www.mpsv.cz/web/cz/adresy-oddeleni-odvolani-a-spravni-agendy

Informace k nemocenskému a sociálnímu pojištění, výplatě (starobních, invalidních, sirotčích) důchodů (kontaktní linky ČSSZ): www.cssz.cz/cz/kontakty/ustredi.htm

Kontakty na pobočky ČSSZ: www.cssz.cz/cz/kontakty

ČSSZ tiskopisy (formuláře): www.cssz.cz/cz/tiskopisy/

Informace ke zdravotnímu pojištění kontakty na zdravotní pojišťovny

TIPY NA SOUVISEJÍCÍ LITERATURU A DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Související literaturu najdete v naší Odborné knihovně.

Autorka textu

Mgr. Jitka Koutová (roz. Vrchotová), DiS.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Pracuje jako vedoucí poradny NRZP ČR, kde poskytuje mimo jiné odborné sociální a sociálně právní poradenství. Její specializací je problematika osob se sluchovým postižením, je tlumočnicí znakového jazyka. 

Zpět na téma Psychické problémy dítěte

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS