Zobrazit menuSkrýt menu

Projevy Aspergerova syndromu

Publikováno: 11. 9. 2015, aktualizováno: 14. 9. 2015 | Zdroj: opsychologii.cz

Jaké jsou projevy jedné z poruch autistického spektra?

Jistý vědec napsal: „V dnešní době, kdy je každý hnán hlavně výkonem a produktivitou, je pravděpodobné, že u dětí budeme pozorovat více znaků Aspergerova syndromu a to z důvodu nerovnováhy mezi logikou a emocemi, kdy je kladen hlavní důraz na logiku, a emoce ustupují do pozadí. Jinými slovy ten, kdo chce uspět v dnešní společnosti, by měl mít pár znaků, které jsou typické právě pro Aspergerův syndrom“ (S. Kato, 2011). Je to sice mírně kontroverzní výrok, ale když se zamyslíme nad tím, kteří lidé jsou dnes všeobecně uznávaní jako úspěšní, tak na tom možná něco bude…

Jaké jsou hlavní znaky?

Za základní klinické příznaky Aspergerova syndromu můžeme považovat: nedostatek empatie, jednoduchá interakce, neschopnost (nebo velmi omezená schopnost) navázat kontakt, přesná a jednotvárná řeč, nemotornost, stereotypní zájmy a nedostatečná nonverbální komunikace (Attwood, 2005).

Jaké jsou projevy?

1. Řeč

Typickým znakem řeči je pro tyto děti monotónnost hlasu, výborná slovní zásoba a vysoká odbornost jazyka navzdory jejich věku. Dítě pak může působit příliš striktním dojmem, obzvlášť na ostatní děti jejich věku, pro které může být komunikace s nimi až moc obtížná a proto o ní nejeví zájem. V krajních případech se mohou těmto dětem dokonce posmívat, či je šikanovat za to, jak mluví (Dubin, 2009). Dále děti rády vytvářejí novotvary, často hlavně ze zvuků, které například dotyčná věc vydává a také je u nich často pozorována samomluva, která jim může pomáhat, při přípravě komunikace s druhými lidmi nebo pro uklidnění (Attwood, 2005).

 

Celé znění článku najdete na http://www.opsychologii.cz/clanek/243-projevy-aspergerova-syndromu/.

> další zprávy z médií

Související článek na portálu Šance Dětem:

 

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS