Zobrazit menuSkrýt menu

Bezpečnost na školách není jen o eliminaci drog

Publikováno: 19. 12. 2017, aktualizováno: 19. 12. 2017 | Zdroj: Zdravotnické noviny

Zdravotníci, policisté a další odborníci, kteří se věnují prevenci rizikového chování na školách, hledali společnou cestu koordinované prevence na mezinárodní konferenci "Návykové látky a bezpečnost ve školách", kterou 5. prosince pořádala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze společně s Národní protidrogovou centrálou Policie ČR.

Zkušenosti ze zahraničí

Česká republika je považována za poměrně klidnou a bezpečnou zemi. Nesetkáváme se zde se střelbou na školách, ani s nějakými výjimečnými projevy násilí, do bezproblémovosti máme ovšem i tak daleko. Malý problém může kdykoliv přerůst ve větší a větší v nezvladatelný.

Zaměření se na prevenci je tedy zcela na místě a i ze zahraničních zkušeností, které na pražské konferenci prezentoval například Wadih Maalouf z United Nations Office of Drugs and Crime (UNODS), jasně vyplývá, že prevence může fungovat jedině v jednotném rámci, kde se účinky jednotlivých metod doplňují a propojují.

UNODS nedávno vydala aktuální mezinárodní standardy pro prevenci, jejíž postupy nově nevztahuje jen na návykové látky, šikanu nebo sexuálně rizikové chování, ale například i na témata kolem bezpečnosti, např. držení zbraní. Tyto standardy kvality se postupně začínají používat v různých zemích a tvoří jeden z významných současných příspěvků tématu interdisciplinarity a spolupráce různých profesí na společném rámci prevence.

Tatínkova devítka v aktovce a testy na drogy

S fenoménem výskytu zbraní ve škole je na tom tedy Česká republika ve srovnání s jinými evropskými zeměmi stále relativně dobře, tento stav ale nemusí být vždy samozřejmostí. Ostatně zbraně už se dnes na školách objevují. "Chceme ale upozornit, že nejen toto riziko vzrůstá, ale obecně se bezpečnost dětí i lidí, kteří s nimi pracují, stala zásadním tématem.

Je potřeba řešit tyto problémy dříve, než začnou děti nosit tatínkovu devítku v tašce do školy, jen proto, že zbraň táta neměl zamčenou v trezoru. Je nutné s přípravami začít už nyní, protože se u dětí ve škole nože nebo tzv. boxery již dnes objevují," uvedl přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph. D., do jehož dikce spadají také například problémy testování dětí ve školách, které má řadu legislativních úskalí.

Zdravotníci upozorňují na různé přešlapy škol, které testují děti na přítomnost návykových látek plošně. Snaží se např. také upozornit, že není možné, aby ředitelé překračovali své pravomoci nakládáním s biologickým materiálem nebo vyloučili děti ze školy na základě výsledků screeningových testů.

Dealeři drog postávající před školou?

Vize drogových dealerů, kteří systematicky postávají před školou a nabízejí dětem drogy ve snaze vytvořit si novou klientelu, je dnes již představa neslučující se s realitou. Dealery se dnes daleko častěji stávají samy děti.

"Dalším problematickým tématem je výskyt návykových látek ve škole. Čím dál víc dětí s drogami samo nakládá, tedy nosí je do školy, předává, sdílí nebo dokonce s nimi kšeftuje. Lidé si neuvědomují, že nejde o nějaké vnější nebezpečí cizích dealerů před školou, ale že distribuce probíhá ve třídách mezi dětmi navzájem. Prodávají si mezi sebou také léčiva, která přinesou z domova," líčí současnost prof. Miovský a dodává: "Velkým a prakticky epidemiologicky nejrozšířenějším problémem českých škol je nadále šikana, která se stále částí pedagogů i rodičů podceňována. Velmi citlivým tématem je také úroveň právního vědomí a zdravotní gramotnost pedagogů."

Celý článek najdete ve Zdravotnických novinách

další zprávy z médií

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS