Zobrazit menuSkrýt menu

Téma měsíce

Filtrovat články

Zrušit filtr

 • Týrané dítě a Stockholmský syndrom

  Týrané dítě a Stockholmský syndrom

  31. 3. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Víte, jak poznat týrané dítě ve svém okolí? Víte, jak se zachovat? A víte třeba to, co je to charta vzájemného soužití s rodiči? S psychiatrem MUDr. Janem Cimickým, CSc., se portál Šance Dětem na tuto smutnou problematiku zadíval hned z několika úhlů. Mimo jiné třeba otázkou, zda z týraného dítěte musí vyrůst týrající rodič? Co myslíte?

 • (Ne)řešitelná neplodnost ANEB Hra o čas

  (Ne)řešitelná neplodnost ANEB Hra o čas

  28. 2. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  V současné době trpí neplodností (sterilitou) v naší společnosti zhruba patnáct procent párů. Předpokládá se, že toto procento bude nadále stoupat. Proč tomu tak je? A co s tím? Hledáte-li odpovědi na tyto otázky, pak je téma měsíce března určeno právě vám.

 • Táto, mámo, já chci zvíře!

  Táto, mámo, já chci zvíře!

  30. 1. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Dřív nebo později je snad každý rodič konfrontován touto charakteristickou prosbou svého potomka: „Táto, mámo, já chci domů zvířátko.“ Ne vždy je možné škemrání o nového člena rodiny vyhovět, ale vždy stojí za to zvážit všechny klady a zápory toho, co by přinesla skutečnost, když dítěti vyhovíte.

 • K tátovi (mámě) nechci. Tak proč tam musím?

  K tátovi (mámě) nechci. Tak proč tam musím?

  2. 1. 2017 | Kategorie: Téma měsíce

  Představa šťastného dětství je shodně - u dětí i dospělých - spojována s harmonickou rodinou, kdy spokojené dítě vyrůstá obklopeno svými nejbližšími, milujícími rodiči. Jak ale konstatuje A. Giddens: „Domov bývá často idealizován jako oáza jistoty a štěstí, ale přitom se stal nejnebezpečnějším místem v moderní společnosti."

 • Základní instinkt dítěte: Nesmím být opuštěno, jinak zemřu

  Základní instinkt dítěte: Nesmím být opuštěno, jinak zemřu

  1. 12. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Začneme klasikem: Profesor Matějček v knize Výpravy za člověkem zmiňuje, že se mimo jiné věnoval dětem, které vyrůstaly v kojeneckých ústavech. Zjistil, že nejlépe prospívalo dítě, které bylo „umístěno“ v postýlce u dveří. Záhada? Nikoli, věc se má jinak.

 • Dětský strach ze smrti - vychází ze strachu z opuštění, samoty a izolace

  Dětský strach ze smrti - vychází ze strachu z opuštění, samoty a izolace

  1. 11. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Ačkoliv by se zdálo, že psychologická podpora umírajícímu dítěti a jeho rodině je věcí samozřejmou, realita bývá složitější. Skutečnost, že se takto zasažený jedinec v roli rodiče obrátí na psychologa, považuje on sám někdy za projev slabosti, či neschopnosti unést situaci. Mylně, ale nikoli ojediněle...

 • Lesní mateřské školy pomáhají všestrannému rozvoji dětí

  Lesní mateřské školy pomáhají všestrannému rozvoji dětí

  30. 9. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Lesní mateřské školy stojí na tom, že děti jsou většinu času venku, především v lese. Razí totiž heslo, že neexistuje špatné počasí, nýbrž jen špatné oblečení. Na děti mají blahodárný vliv a konečně nacházejí i legislativní zakotvení.

 • Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu

  Inkluze není novinka. Děti s postižením si zaslouží pomoc, porozumění a úctu

  25. 8. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Kolem problematiky inkluze se v posledních měsících vede vzrušená debata odborné i laické veřejnosti. V ní bohužel zaznívá také řada nepřesností, omylů a mýtů a den 1. září 2016 je tak mnohými považován za datum, kdy se má české školství výrazně proměnit… Jak to bude doopravdy? Co inkluze přináší dětem?

 • Vstup dospívajícího dítěte do samostatného života je těžký. Z dětského domova dvojnásobně

  Vstup dospívajícího dítěte do samostatného života je těžký. Z dětského domova dvojnásobně

  1. 8. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Pokud odchází z rodiny dospělé dítě, znamená to řadu starostí pro rodiče, aby ho vybavili vším potřebným a ono nestrádalo. Jenomže když odchází dítě vyrůstající v dětském domově, kdo mu pomůže vstoupit na práh dospělosti? Nač má právo, s čím musí počítat? Šance Dětem zjišťovala podrobnosti.  

 • Domácí násilí může mít na dítě horší vliv, než válečný konflikt

  Domácí násilí může mít na dítě horší vliv, než válečný konflikt

  29. 6. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Snad všechny rodiny mají ve svém okolí někoho, kdo zažil domácí násilí. Statistiky uvádějí, že každá třetí až pátá žena ve svém životě domácí násilí někdy zažila nebo aktuálně zažívá. Česko se nijak nevymyká evropskému průměru - nejsme ani většími, ani menšími násilníky v blízkých vztazích než lidé za hranicemi. Možná i proto bylo dlouho domácí násilí považováno pouze za soukromou záležitost, do které nikomu z okolí „nic nebylo". Dokonce převažoval názor, že v „dobrých" rodinách se to nestává.

 • Supermani a supermanky mezi námi. Krycí jméno: sólo rodiče...

  Supermani a supermanky mezi námi. Krycí jméno: sólo rodiče...

  31. 5. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Vyrůstají jen s jedním rodičem a je jich stále víc. Těžké to mají jak děti, tak i ten rodič, který musí péči o potomka zvládat sám. A k tomu vydělávat peníze, aby bylo na živobytí, na nájem, na oblečení, na školní i mimoškolní aktivity, starat se o chod domácnosti.

 • Tabu v rodinné komunikaci

  Tabu v rodinné komunikaci

  2. 5. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Sklon uhýbat před nepříjemnými skutečnostmi a vytvářet si raději o sobě, o druhých a o světě iluze je starý jako lidstvo samo. Když čelíme bolavým pravdám a nemáme dost odvahy nebo síly se s nimi konfrontovat, saháme k osvědčeným prostředkům: zlehčujeme, vytěsňujeme, popíráme, nebo dokonce vysloveně manipulujeme, tajíme a lžeme.

 • Malé velké trápení má jméno ŠIKANA

  Malé velké trápení má jméno ŠIKANA

  4. 4. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Velmi častou a typickou situací, která může vést ke vzniku krize u dětí a dospívajících je šikana nebo i „pouhé šikanózní chování“ ve školním prostředí. Patří mezi obzvlášť nebezpečné jevy nejen tím, že svým vlivem zasahuje oběť samotnou, ale rovněž i agresora/agresory a všechny další účastníky šikany, včetně například rodičů.

 • Dítě potřebuje rodičovské vzory: vychovávejte vlastním příkladem

  Dítě potřebuje rodičovské vzory: vychovávejte vlastním příkladem

  1. 3. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Mnoho rodičů se dnes ve výchově spoléhá hlavně na rady expertů a odbornou literaturu, zapomínají však, že nejdůležitější je pro dítě jejich vlastní příklad. Kromě mateřského a otcovského vzoru děti zásadně formuje také vzájemný vztah rodičů.

 • Tráví dítě pět až šest hodin denně na internetu? Pozor na vznik závislosti

  Tráví dítě pět až šest hodin denně na internetu? Pozor na vznik závislosti

  29. 1. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Každé čtvrté dítě, které vyhledá pražskou ambulanci pro léčbu závislostí, chce pomoct s nadměrným užíváním počítače či mobilního telefonu. I to svědčí o tom, jak velkým se tento problém v současnosti stává. Nejen drogy, alkohol či cigarety, ale i sociální sítě nebo hraní on-line her mohou negativně poznamenat osobnost dítěte, jeho vztahy s jinými lidmi, školní výsledky či zdravotní stav.

 • Mateřská vina: když pocity selhání ničí mámu i dítě

  Mateřská vina: když pocity selhání ničí mámu i dítě

  4. 1. 2016 | Kategorie: Téma měsíce

  Co mají kromě lásky k dítěti a nezměrného strachu o něj společné asi všechny matky? Občasné či trvalé, větší i menší pochybnosti, zda mu poskytují dostatečnou péči a správnou výchovu. Kde leží hranice mezi přiměřeným pochybováním o rodičovských schopnostech a škodlivým sebeobviňováním, které neprospívá matce ani dítěti? A co když svému potomkovi skutečně ublíží?

 • Rodina na druhý pokus: Jaké je být nevlastním rodičem?

  Rodina na druhý pokus: Jaké je být nevlastním rodičem?

  1. 12. 2015 | Kategorie: Téma měsíce

  Dávno není výjimkou, že dítě má dnes kromě své mámy a táty ještě alespoň jednoho „rodiče navíc“. Vznikají tak širší rodinné koalice, jejichž dobré fungování klade na všechny zúčastněné dospělé vysoké nároky, pokud chtějí, aby děti propluly rozpadem jedné rodiny a nastavením života v rodině nové bez bolestných šrámů a traumatických zážitků. Že je role nevlastního (třetího) rodiče náročná, je nasnadě. Nicméně k ní lze přistupovat i jako k zajímavé životní výzvě.

 • Bilingvní výchova: přináší dětem jen výhody, nebo i rizika?

  Bilingvní výchova: přináší dětem jen výhody, nebo i rizika?

  2. 11. 2015 | Kategorie: Téma měsíce

  Bilingvní dítě sice může být intelektově vyspělejší než jeho vrstevníci, ale jeho vývoj není vždy jen bezproblémový. Běžné je řečové zpoždění až o dva roky. Někdy se mohou objevit i psychické obtíže, například zvýšená úzkostnost. Jaké výchovné praktiky zvolit, aby si ze své dvojjazyčnosti dítě vzalo jen výhody?

 • Nadané dítě: ohrožený druh, nebo šťastné znamení?

  Nadané dítě: ohrožený druh, nebo šťastné znamení?

  1. 10. 2015 | Kategorie: Téma měsíce

  Dostalo do vínku mimořádný dar, přesto v životě čelí mnoha překážkám. Mohlo by se zdát, že intelektově nadané dítě rovná se dítě šťastné a bezproblémové. Rádo se učí, ve škole prospívá na výbornou, rodičům dělá jen radost. Ve skutečnosti se ale může cítit méněcenné nebo se hůře orientovat v běžném životě...

 • Sebevražda dítěte. Že se to nemůže stát?

  Sebevražda dítěte. Že se to nemůže stát?

  1. 9. 2015 | Kategorie: Téma měsíce

  Až šedesát dětí a dospívajících u nás spáchá každý rok sebevraždu, pokusů o ukončení života však může být až stonásobně více. K některým tragédiím by přitom nemuselo dojít, nebýt různých mýtů. K nejčastějším patří, že kdo chce dobrovolně ukončit svůj život, nikdy o tom nemluví. Nebo že dětí se sebevraždy netýkají, protože k tak drastickému konání přece nemohou mít žádný vážný důvod…

Předchozí 1 2 3 4

Nahoru

Přihlaste se k odběru newsletteru Šance Dětem

*) Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS