Zobrazit menuSkrýt menu

Zajímavé odkazy

Publikováno: 20. 7. 2012, aktualizováno: 24. 3. 2014

 • www.detiamedia.cz
  Web Děti a média, provozovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, slouží jako platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.
 • www.ditekrize.cz
  Jde o portál Dětského krizového centra (DKC), jehož hlavním zaměřením je problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN). Dětské krizové centrum nabízí odborné poradenství a služby v oblasti prevence, diagnostiky a terapie.
 • www.okamzik.cz
  Portál občanského sdružení Okamžik pro podporu (nejen) nevidomých.
 • www.strep.cz
  Webové stránky občanského sdružení Střep, které od roku 1995 uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáhá jejich rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov.
 • www.dumtriprani.cz
  Web občanského sdružení Dům tří přání, jehož posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi s cílem umožnit jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině.
 • www.sananim.cz
  Portál občanského sdružení Sananim, které od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.
 • www.hostcz.org
  Internetové stránky občanského sdružení HoSt, které se zaměřuje na pomoc rodičům nebo osobám pečujícím o dítě.
 • www.amalthea.pardubice.cz
  Posláním občanského sdružení Amalthea je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit.
 • www.orbipontes.cz
  ORBI PONTES je občanské sdružení, které podporuje programy a projekty zaměřené na vzájemné porozumění různých světů, které mohou být ve společnosti chápány jako rozdílné. Jedním z projektů sdružení je Týden Komunikace Osob se Sluchovým Postižením (TKOSP), který se týká světů slyšících osob a osob se sluchovým postižením.
 • www.profema.cz
  Profema je nestátním zdravotnickým zařízením, které má statut českého školicího centra Nadace Fetální Medicíny v Londýně a zároveň nabízí těhotným ženám špičkové služby v oblasti kontroly normálního vývoje těhotenství a diagnostiky jeho případných poruch.
 • www.inkluze.cz
  Webové stránky provozované Rytmus, o.p.s., které se věnují inkluzívnímu vzdělávání a podpoře začleňování dětí se zdravotním postižením do běžných škol. Na stránkách najdete příklady dobré praxe, metodické a výukové materiály, nabídku vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky či rodiče a řadu dalších článků.
 • www.saferinternet.cz
  Projekt, který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu.
 • www.domelie.cz
  Portál pro zprostředkování hlídání dětí, babysitting, pomoc v domácnosti, uklízení, péče o seniory, doučování, konverzace, brigády či pracovní příležitost.

    

Nahoru

Přihlaste se k odběru newsletteru Šance Dětem

*) Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Facebook Šance Dětem Twitter @sancedetem Google+ +SanceDetem YouTube SanceDetem RSS RSS